Teknologiayritysten toive viranomaisille: olkaa myös valmentajia lupa-asioissa

Tiedote
Viranomaisten tulisi ottaa nykyistä enemmän valmentajan rooli yritystoimintaan liittyvissä lupa-asioissa. Yritysten mielestä lupaprosesseja on syytä nopeuttaa ja yksinkertaistaa, mutta yhtä tärkeää on opastaminen ja konkreettisten neuvojen antaminen menettelytavoista ja raportoinnista. Usein yritys ei selviydy lupa-asioista palkkamatta ulkopuolista apua.

Yritykset toivat asian esille kyselyssä, jonka Teknologiateollisuus teki alkukesästä jäsenyritystensä keskuudessa. Yrityksiltä tiedusteltiin, näkyykö hallituksen aloittama sääntelyn purkaminen yritysten toiminnassa ja millä tavoin ne kehittäisivät erilaisia lupaprosesseja.

Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että byrokratiatalkoiden tulokset eivät vielä näy yritysten arjessa. Pienempi osa vastaajista oli havainnut joitakin pieniä parannuksia. Kaiken kaikkiaan yritykset odottivat paljon nykyistä enemmän tietoa tehdyistä ja tekeillä olevista muutoksista.

Yritysten selkeä viesti on yhä, että niiltä vaadittavaa raportointia tulisi karsia, yksinkertaistaa ja raportoinnista tulisi poistaa turhaa työtä aiheuttavat päällekkäisyydet. Lupakäytäntöjen digitalisoinnissa toivotaan nopeita edistysaskeleita. Suuri osa vastaajista muistutti maan hallitusta, että nykyiset lupakäytännöt todellakin rajoittavat ja hidastavat investointeja sekä yritystoiminnan laajentamista Suomeen.

– Kyselyn selkeä viesti on, että yritykset haluavat hoitaa asiat hyvin ja ne myös hyväksyvät erilaiset lupamenettelyt. Yritykset odottavat kuitenkin hyvin toimivia prosesseja. Kehitettävää on mm. ripeydessä, prosessien ennakoitavuudessa ja valituskäytännöissä. Koskaan ei saisi käydä niin, että prosessi keskeytyy vaikkapa näin lomakauden ajaksi tai yritys ei saa yksiselitteistä vastausta kysymykseensä, tähdentää johtava asiantuntija Mia Nores Teknologiateollisuudesta.

Noreksen mukaan kyselyssä tuli korostetusti esille myös uusi viesti viranomaisille. Yritysten mielestä viranomaisten tulisi olla paitsi valvoja myös valmentaja.

– Tässäkin on kyse tiedon tarpeesta. Esimerkiksi moni toimintaansa laajentava pk-yritys voi olla ensimmäistä kertaa monimutkaisen lupaprosessin keskellä. Valmentavaa ohjausta tarvitaan, kun prosessi on kimurantti asiaan vihkiytyneelle spesialistillekin, Nores muistuttaa.

Teknologiateollisuuden kyselyyn vastasi noin 300 yritystä.Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Mia Nores, puh. 044 330 0928