Teknologinen murros avaa mahdollisuuksia

Näkökulma
Uusia aloja ja osaamistarpeita syntyy jatkuvasti, samalla kun tekoäly, oppivat koneet ja robotiikan sovellukset korvaavat rutiinitöitä. Teknologiateollisuuden uusi MyTech-ohjelma tuo koulut ja työelämän lähemmäksi toisiaan.

Työelämässä tarvittava osaaminen muuttaa vauhdilla muotoaan: erilaiset digitaaliset assistentit korvaavat rutiinitehtäviä. Itse käytän esimerkiksi kokousten sopimiseen tekoäly-Amya, joka osaa sopia kätevästi kaikille sopivan kokousajan ja -paikan. Vaivalloista sähköpostirumbaa ei tarvitse enää itse pyörittää. 

Toisaalta teknologian osaamista tarvitaan entistä enemmän. Koneet ja laitteet täytyy suunnitella ja ohjelmat koodata. Marjaana Toimisen Sitralle ja Telalle kirjoittamassa raportissa todetaankin, että työmarkkinoiden muuttaessa muotoaan yksilöillä on entistä suurempi vastuu omasta osaamisestaan ja ammattitaidostaan. Perinteisen lineaarisen uraputken rinnalle tulee useita eri tehtäviä ja rooleja työuran aikana.

Teknologialla on tärkeä rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

Murros vaatii vastuullisuutta yksilön lisäksi myös yrityksiltä ja asettaa koulutusjärjestelmämme suuren haasteen eteen. Nuoret käyttävät sujuvasti teknologiaa, mutta eivät näe – varsinkaan tytöt – matematiikan ja teknologian mahdollisuuksia globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

Leena Pöntynen kirjoittaa 100 tarinaa matematiikasta -blogissa, että vaikka suomalaiset oppilaat suoriutuvat hyvin luonnontieteellisissä aineissa, he eivät koe olevansa hyviä niissä, eivätkä usko tulevaisuuden työssään käyttävänsä matematiikkaa ja luonnontieteitä. Opetusta olisikin kehitettävä toiminnallisempaan ja yksilöllisempään suuntaan, jotta esimerkiksi matematiikan opiskelua ei koettaisi tunnetasolla negatiiviseksi asiaksi.

Ilmiölähtöinen projektioppiminen tulee kouluihin uuden opetussuunnitelman myötä. Teknologiateollisuuden järjestämässä Teknologia-ala tutuksi päivässä elokuussa opettajat, opot ja rehtorit ideoivat uusia oppimisprojekteja. Keskustelu keskittyi aluksi uuden kehittämisen esteisiin, mutta lopulta syntyi naurua siitä, miten helppo on keksiä syitä sille, miksi asioita ei voi tehdä. Kyky nähdä mahdollisuuksia ja tarttua niihin on tärkeää kaikille.

MyTech-ohjelma käynnistyy.

Teknologiateollisuus ry:n uusi, valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa yläkouluille ja lukioille käytännön työkaluja ja materiaaleja ilmiölähtöiseen oppimiseen yhteistyössä korkeakoulujen ja teknologiayritysten kanssa. Materiaalit sisältävät myös teknologiayritysten nuorten ammattilaisten tarinoita ammateistaan ja työnsä merkityksestä. Näin yläkoululaiset ja lukiolaiset saavat samalla myös tarvitsemaansa työelämätietoa.

Ohjelmaan kuuluu lisäksi projektipäivä, joka sisältää opintokäynnin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa sekä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksessä. Projektipäivänä syvennetään tietoja kohteeksi valitusta ratkaistavasta ilmiöstä. Oppilaat näkevät millainen merkitys luonnontiede-, matematiikka- ja teknologia-osaamisella on oikeassa elämässä.

Lukuvuoden ensimmäiset pilottiryhmät ovat pian aloittamassa. Ohjelma on valtakunnallinen, ja se toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on pitkäaikainen toimintamalli kouluille ja yrityksille. Teknologian ja työelämän murros tuovat uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia kaikille. Ilmoittaudu mukaan.

 

Laura Juvonen

Teknologiateollisuuden kehitysjohtaja

@Laura_Juvonen

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi