Tulevaisuuden energiaverkkoa rakennetaan Ahvenanmaalle

Artikkeli
Ahvenanmaalle halutaan rakentaa joustava, tulevaisuuden energiajärjestelmä, joka sopeutuu uusiutuvan energian tuotannon yleistymiseen. Kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia liiketoimintamalleja tulevaisuuden energiajärjestelmässä.

Energian tuotantorakenne on myllerryksessä. Eri puolilla maailmaa fossiilista tuotantoa korvataan uusiutuvalla energialla, jonka tuotanto riippuu säätilasta sekä vuorokauden- ja vuodenajasta.

Vaikka tuotantorakenteessa muutosvauhti on kova, energian kulutus on jatkunut totutulla urallaan – se ei juurikaan huomioi tuotannon vaihteluja. Tähän on törmätty esimerkiksi Saksassa, jossa tuuli- ja aurinkoenergiaa on suotuisissa olosuhteissa tulvinut energiajärjestelmään niin paljon, että sähkön hinta on painunut jopa negatiiviseksi. Kiinassa jopa 40 prosenttia tuulienergiasta on mennyt vuosittain hukkaan, kun tuotanto on ylittänyt kysynnän.

Joustavat järjestelmät

Uusiutuvan energian tuotannon osuuden kasvu edellyttää energiajärjestelmältä joustavuutta, jossa kulutus seuraa voimakkaammin tuotantoa. Tällainen pilottijärjestelmä halutaan nyt rakentaa Ahvenanmaalle Suomessa toimivien yritysten ja tutkimusyhteisöjen omistaman CLIC Innovation Oy:n johdolla.

Tommy Jacobson

”Haluamme rakentaa sellaisen markkinan, joka antaa kannustimet ja mahdollisuudet energiajärjestelmän eri toimijoille toimia joustavasti. Niin että energian tuottaja tuottaa kykyjensä mukaan sähköä silloin kun sitä tarvitaan, ja kuluttajilla on kannustin muuttaa energiankäyttöään saatavuuden mukaan. Lisäksi energian varastointi ja eri energiamuotojen väliset kytkennät antavat järjestelmälle välttämätöntä lisäjoustoa”, CLICin toimitusjohtaja Tommy Jacobson sanoo.

Hänen mukaansa energiankulutuksen joustoon voidaan kannustaa esimerkiksi niin, että kuluttajat eivät enää maksaisikaan energiasta vaan siitä vaikutuksesta, mitä energian odotetaan aikaansaavan. Esimerkiksi siitä, että palveluntuottaja pitää talon lämpötilan 22-asteisena ja käyttöveden riittävän lämpimänä tai takaa tietyn toimintasäteen sähköautolle sovittuna kellonaikana.

”Teknologian avulla palveluntuottaja voi hyödyntää niitä hetkiä, kun energiaa on runsaasti saatavilla ja se on edullisinta ja tuottaa sillä uutta lisäarvoa”, Jacobson selittää.

Ainutlaatuinen hanke

Ahvenanmaan valikoitumiselle testialueeksi Jacobson löytää useita perusteluita. Ahvenanmaan saaristo on selkeästi rajattu alue, siellä on otolliset olosuhteet tuuli- ja aurinkoenergian tuotannolle ja maakunnan itsehallinto asema antaa lisää liikkumavaraa ympäristöstään poikkeavan markkinan ja sääntelyn toteuttamisessa.

Tällä hetkellä Ahvenanmaalle tuodaan noin 80 prosenttia sen kuluttamasta energiasta. Hankkeessa tavoitteena on saavuttaa energiaomavaraisuus uusiutuvaan energiaan perustuen, mikä antaa edellytykset ja lähtökohdat tulevaisuuden energiajärjestelmälle.

CLIC vie hanketta eteenpäin Tekesin puoliksi rahoittamalla puolen miljoonan euron projektilla. Tässä vaiheessa on käynnissä energiajärjestelmän ja sen osajärjestelmien määritteleminen sekä niiden veturiyritysten sitouttaminen. Ensi vuosi on kaavailtu käytettäväksi hankkeen yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja ekosysteemin täydentämiseen tarvittavilla toimijoilla. Vuonna 2019 on tarkoitus edetä ensimmäisiin investointipäätöksiin.

Jacobson toivoo aikataulun pitävän, jotta hanke todella olisi edelläkävijä ja kuvaisi tulevaisuuden toimintaympäristöä. Vielä tällä hetkellä muualla ei demonstroida uudenlaista energiamarkkinaa eikä siihen liittyvää sääntelyä, jotta uusiutuvan energiatuotannon kasvaessa ei aiheutuisi energiajärjestelmän toimivuuden vaarantavia markkinahäiriöitä.

 ”Jos hanke viivästyy, jossain muualla ajetaan tämän demon ohi. Tällä hetkellä Ahvenanmaa-hanke on ainutlaatuinen ja vastaa hyvin tulevaan globaaliin tarpeeseen. Kun me teemme tämäntyyppisen energiajärjestelmän ja regulaation, siitä voidaan skaalata erilaisia elementtejä kuten liiketoimintamalleja, palveluita tai sääntöjä globaaleille markkinoille.”

Lisää yrityksiä mukaan

Hankkeeseen on jo nyt saatu mukaan useita yliopistoja sekä parikymmentä yritystä, joista osa toimii veturiyrityksinä.

”Tähän tarvitaan yliopistot ratkomaan asiakashyväksynnän, markkinoiden ja regulaation tiedontarve- ja kehityshaastetta. Yritykset vastaavat toiminnallisuudesta ja uusista palveluista sekä vastaavista liiketoiminnoista. Julkishallinnon tehtävänä on luoda mahdollistava ja kannustava toimintaympäristö. CLIC puolestaan orkesteroi hanketta”, Jacobson määrittelee roolijaon.

Hän toivoo mukaan lisää toimijoita. Tarvetta on niin palveluiden kuin teknologioidenkin osaamiselle. Jacobson kannustaa yrityksiä miettimään, mitä ne voisivat tuoda kokonaisuuteen, jossa luodaan maailmankin mittakaavassa jotain aivan uutta ja joka voi johtaa perustavanlaatuiseen muutokseen energiamarkkinoilla ja sen toimijoiden rooleissa. Samalla yritykset pääsevät verkostoitumaan muiden tulevaisuuden energiajärjestelmän toimijoiden kanssa.

”Tämä avaa mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, esimerkiksi applikaatioiden kehittäjille energiankäytön dataan tai kysynnän joustoon liittyvissä palveluissa. Me emme tunne näitä yrityksiä, joten Teknologiateollisuus ja Ohjelmistoyrittäjät voisivat toimia tässä match makerina. Yritykset voivat myös itse olla suoraan yhteydessä CLICiin.”

 

Teksti: Sami Laakso / Legendium Oy

Yläkuva: ABB Oy

Katso myös, mitä muita artikkeleita löytyy Teknologiateollisuuden uutiskirjeestä 7/2017.