Tuore asetus pääväylistä ja niiden palvelutasoista tärkeä teknologiateollisuudelle

Uutinen
Runkoverkon määrittelyllä palvelutasolupauksineen pyritään myös tukemaan elinkeinoelämän toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua.

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi tällä viikolla asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasoista. Asetus tulee voimaan ensi vuoden alusta. Pääväyliksi valittiin maantiet ja rautatiet nykyisten ja ennustettujen liikennemäärien perusteella. Runkoverkon määrittelyllä palvelutasolupauksineen pyritään myös tukemaan elinkeinoelämän toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua.

– Runkoverkkojen tarvetta, määrittelyä ja vaikutuksia on vuosien mittaan pohdittu perusteellisesti useaan otteeseen. Tuore asetus on tärkeä niin elinkeinoelämän, kansalaisten liikkuvuuden kuin alueiden elinvoimankin näkökulmasta, sanoo Teknologiateollisuuden toimintaympäristöjohtaja Helena Soimakallio. – Tehokkuus ja luotettavuus ovat kestävän liikenteen ja kilpailukykyisen logistiikan perusedellytykset ja tuoreessa asetuksessa määritelty verkosto vastaa hyvin elinkeinoelämän tarpeita kattavuudeltaan ja yhteyksiltään.

Teknologiateollisuuden lausuntokierroksella esittämiä täydennyksiä on otettu lopullisessa asetuksessa hyvin huomioon. Esimerkiksi VT 8 on sisällytetty pääväyliin kokonaan ja yhteydet on ulotettu kaikkiin viennin kannalta tärkeisiin satamiin. Myös rautatieyhteys Raahessa SSAB:lle on mukana asetuksessa. Positiivista on myös, että ratkaisu pitää sisällään myös palvelutason määrittelyn, mikä turvaa perusväylänpidon resurssoinnin.

– Suomessa liikenteellä on erityinen merkitys, koska teollista toimintaa ja sen synnyttämää liikennettä on paljon ja etäisyydet ovat pitkiä. Tehokkuus ja luotettavuus ovat kestävän liikenteen ja kilpailukykyisen logistiikan perusedellytykset, Soimakallio toteaa.

 

Viisi faktaa asetuksesta:

  1. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat. Kaikki maakuntakeskukset ovat näiden valtion maanteiden ja rautateiden pääväylien varrella.
  2. Maanteistä pääväyliksi määriteltiin tiet, joilla kulki henkilöautoja yli 6 000 vuorokaudessa ja raskaan liikenteen autoja yli 600 vuorokaudessa.
  3. Rautateiden pääväylillä matkustaa yli 1,5 miljoonaa henkilöä vuodessa tai ennusteissa vähintään miljoona matkaa vuodessa. Tavaraliikenteen pääväylillä kuljetuksia on vähintään kaksi (2) miljoonaa tonnia vuodessa.
  4. Pääväylät ovat nopeimpia. Maanteillä nopeusrajoitus pääosin vähintään 80 km/h ja moottoriteillä pääosin 120 km/h. Henkilöliikenteen rautateillä nopeus pääsääntöisesti 120 km/h ja tavaraliikenteessä 80 km/h.
  5. Pääväylien ympärivuotinen korkeatasoinen kunnossapito asetetaan etusijalle.Lisätietoja:

Helena Soimakallio@HSoimakallio

Toimintaympäristöjohtaja, Teknologiateollisuus ry

040 550 7706, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi