Työhyvinvointihanke jatkuu teknologiateollisuudessa

Uutinen
Aktiivinen toiminta työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja työurien pidentämiseksi jatkuu teknologiateollisuudessa. Alan työmarkkinaosapuolet ovat päättäneet jatkaa yhteistä Työkaari kantaa -hanketta nykyisen syksyllä päättyvän kauden jälkeen. Hanke on tuottanut hyviä tuloksia ja aktivoinut teknologiateollisuuden yrityksiä työhyvinvoinnin kehittämiseen.

– Luvassa on jotakin uutta ja jotakin vanhaa. Hankkeen kehittämistä mietitään parhaillaan, mutta hyväksi todetut palvelut ja toimintatavat halutaan säilyttää, kertoo projektipäällikkö Kirsi Mäkelä Teknologiateollisuus ry:stä.

Jatkohanke on nimeltään Työkaari kantaa – tuottavaa hyvinvointia. Se starttaa heti lennosta nykyisen hankkeen päättyessä lokakuun lopussa. Nyt mukana on yli 80 yritystä eri puolilla maata, mutta mukaan mahtuu vielä! Kohderyhmänä ovat jatkossa erityisesti pk- ja mikroyritykset. Myös suuret yritykset voivat kuitenkin osallistua yhdessä pk-yritysverkostonsa kanssa.

– Nykyisellä hankkeella samoin kuin sen jatkolla tuetaan yrityksissä tapahtuvaa kehittämistyötä. Hankkeet tarjoavat konkreettisia työkaluja, valmennuksia ja seminaareja. Suuri arvo on myös hankkeessa syntyvillä verkostoilla, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuden keskinäiseen sparraukseen ja toisilta oppimiseen. Tätä työtä haluamme jatkaa, Mäkelä tähdentää.

– Parhaat toimintatavat löytyvät usein ketterien kokeilujen kautta, ja niitä haluammekin jatkossa painottaa. Uudenlainen tapa toimia synnyttää innovaatioita sekä parantaa työpaikkojen sisäistä luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Tavoitteena on auttaa, jotta yrityksissä ymmärretään entistä paremmin työelämän murros ja löydetään keinot tilanteista selviämiseen. Työpaikoilla tarvitaan jatkuvaa ratkaisukeskeistä vuoropuhelua, Mäkelä kertoo toimintamallista.

Hankkeita koordinoivat yhdessä Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN. Jatkohanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta Hämeen ELY-keskuksen kautta.

Jos hankkeet kiinnostavat, ota yhteyttä projektipäällikkö Kirsi Mäkelään, kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi, puh. 050 5389 668.