Upright Project selvittää yritysten luomaa yhteiskunnallista arvonlisää

Uutinen
Teknologiateollisuus on yhteistyökumppanina uudessa vastuullisuusprojektissa, jonka tavoitteena on selvittää yritysten toiminnan nettovaikutukset.

Syksyllä 2017 on käynnistetty uudenlainen yritysten vastuullisuusprojekti, The Upright Project. Projektin tavoitteena on selvittää yritysten toiminnan nettovaikutukset kehittämällä uudenlainen yritysten nettovaikutuksia mittaava kvantifikaatiomalli. Yritysten nettovaikutuksia voidaan arvioida selkeästi ja vertailukelpoisesti viidellä dimensiolla, jotka ovat talous, ympäristö, sosiaalinen, terveys ja tieto. Projekti käynnistyy syksyllä 40 yrityksen pilottina. Teknologiateollisuus ry on yksi projektin yhteistyökumppaneista.  

Yritysten toimintaympäristö ja liiketoiminta ovat murroksessa: tulevaisuuden globaalissa kilpailussa pärjäävät yritykset, jotka tekevät nettojärkeviä asioita ja voittavat sillä puolelleen parhaat työntekijät sekä enenevissä määrin laajoja vaikutuksia tiedostavat asiakkaat. Vastuullinen liiketoiminta on keskeistä teknologiateollisuuden yrityksille, ja yritysten yhteiskunnalle luoma arvonlisä on merkittävä. Vastuullisuus on yritykselle menestystekijä. Nykyisin vastuullisuus tarkoittaa usein sitä, että minimoidaan haittavaikutukset. Yritysten ja Suomen etu on kertoa myös yritysten toiminnan hyvistä vaikutuksista.

”Yritysten vastuullisuus on noussut monimuotoistuvassa maailmassa entistä tärkeämpään rooliin päätöksenteossa, on kyseessä sitten ostopäätös, urapäätös tai poliittinen päätös”, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen. ”Yrityksillä on selvä intressi toimia vastuullisesti ja kertoa siitä. Olemme tässä hankkeessa mielellämme mukana ja tuemme jäsenyritystemme vastuullisuustoimintaa myös tämän projektin myötä.”

 

Lisätietoja:

 

Lisätietoja projektista löydät sen kotisivuilta. Voit myös seurata hanketta Twitterissä ja Facebookissa.

 

Teknologiateollisuuden yhteyshenkilö:

Mia Nores, puh. 044 330 0928

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

@MiaNores