Uudet kasvuverkostot vauhdittavat yritysten halua ja kykyä kasvaa

Tiedote
Teknologiateollisuus ry käynnistää alueelliset kasvuverkostot vahvistamaan yritysten kasvukykyä eri puolella Suomea. Alueellisten kasvuverkostojen toiminta käynnistyy vuoden 2017 aikana Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa.

Teknologiateollisuus ry oli vuonna 2014 mukana käynnistämässä keskisuurten kasvuhaluisten suomalaisyritysten Kasvuryhmää. Ryhmän jäsenet haastavat toisiaan tekemään täysin uusia avauksia ja myös ryhtymään sanoista tekoihin. Tuloksia on syntynyt lyhyessä ajassa: ryhmässä oli vuonna 2016 mukana 160 yritystä, joista peräti 40 prosenttia kasvaa vauhtia, jolla liikevaihto tuplataan 5 vuoden aikana.

Kasvuyrityksillä ja teollisuuden uudistumisella on suuri merkitys Suomelle. Globaalissa kilpailussa suurimpia riskejä ovat paikallaan pysyminen ja rohkean liiketoiminnan kehittämisen puute.

Teknologiateollisuus lähtee nyt levittämään Kasvuryhmässä luotua vertaisverkoston periaatetta, jotta yrittäjähenkeä ja kykyä kasvaa saadaan vahvistettua laajemmin suomalaisyrityksissä. Teknologiateollisuus ry ja paikalliset aluejohtokunnat käynnistävät jäsenyrityksilleen kasvuverkostojen pilotit kolmella alueella, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa. Toimintaa laajennetaan myöhemmin muualle Suomeen.

”Kasvuryhmän yritysten kokonaisliikevaihto on kasvanut 1,6 miljardia. Kasvutahti kiihtyy edelleen. Suomalaisessa teknologiateollisuudessa on paljon pk-yrityksiä, joille kasvuverkostot voivat tarjota käytännön tukea kasvun tavoitteluun,” johtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuus ry:stä sanoo.

”Vertaisverkostossa yritys saa käyttöönsä kollegoidensa kokemuksen ja näkemyksen yli toimialarajojen, sekä tukea tavoitteiden asettamiseen ja kasvun esteiden taklaamiseen,” kertoo Arctic Machine Oy:n toimitusjohtaja Juha Jääskelä.

Teknologia-alan yrityksiä koskettavia kasvun teemoja ovat esimerkiksi teollinen internet, kiertotalous, kansainvälinen b2b-myynti ja osaamisen varmistaminen. Kasvuverkostojen avulla vahvistetaan myös yritysten alueellista yhteistyötä. Verkostomaista toimintamallia rakennetaan yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Teknologiateollisuus ry

040 589 6263, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi