Vauhtia vientiin: pk-yritysten kannattaa lyöttäytyä yhteen, jos haluaa pärjätä maailmalla

Artikkeli
Kavikan omistajan, yrittäjä Jouni Lievosen mielestä pk-yritysten kansainvälistymiseen ja vientiin liittyy paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Dubain aurinkomaisema on kaukana järvenpääläisestä talvimaisemasta. Kuitenkin kolmella paikkakunnalla toimivan Kavikan kädenjälki näkyy eksoottisissa kohteissa, muun muassa Dubain tekosaaren baaritiskeissä ja altaissa. Kavika valmistaa teräskalusteita vaativiin kohteisiin, kuten erimerkiksi erikoiskeittiöihin ja sairaaloihin. Dubaissa merestä nousevasta suolahöyry voi olla teräkselle vahingollista. Siksi ainoastaan korkealaatuiset tuotteet kelpaavat. Kavika panostaakin tuotekehitykseen: omia suunnittelijoita on palkkalistoilla seitsemän.

Kavika toimii kansainvälisillä markkinoilla: sen tehtailla valmistetaan rosterikalusteita niin kotimaan kuin ulkomaidenkin markkinoille. Pk-yritysten osuus Suomen tavaraviennistä on kansainvälisesti vertaillen melko pieni, vaikka kehitys onkin viime aikoina myönteisesti. Teknologiateollisuuden koko tavaraviennistä noin 15 prosenttia tulee pk-yrityksistä. Kavikan omistajan, yrittäjä Jouni Lievosen mielestä pk-yritysten kansainvälistymiseen ja vientiin liittyykin paljon mahdollisuuksia.

- Suomalaisten pk-yritysten kannattaa lyöttäytyä yhteen, jos haluaa pärjätä maailmalla. Tyypillisesti on suomalainen yritys joko liian pieni resursseiltaan tai omaa liian suppean tuotevalikoiman vientimarkkinoiden kotimarkkinoita isompiin kauppoihin ja markkinoihin. Vientirenkaat ja yhteiset messuosastot voisivat edelleen olla ratkaisu näihin haasteisiin.

Kavikan osaamista on toki nähtävissä myös kotimaassa, esimerkiksi Helsingin Uudessa lastensairaalassa, jonne yritys kaikki RST-peruskalusteet: pöydät, kaapit, hyllyt, kaatoklosetit ja jalkalistat. Näiden lisäksi urakkaan kuului vaativia räätälöityjä tuotteita, kuten leikkaussalien läpiantokaapit ja vetokaapit.

- Julkisissa hankinnoissa tulisi painottaa muutakin kuin hintaa. Sillä suomalaiset yritykset eivät voi kilpailla, Lievonen toteaa. Myös korkea laatu ja tuotteen elinkaari ovat hankinnoissa tärkeitä tekijöitä.

Ammattiosaaminen tärkeää pk-yrityksille

Vuoden 2018 alussa käynnistyneen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa ammatillista koulutusta työelämän tarpeita vastaavaksi. Huipputason ammattiosaaminen onkin perusedellytys sille, että Suomessa voidaan kilpailukykyisesti valmistaa ja kehittää tuotteita ja palveluita.

Kavikan kaltaisille pk-yrityksille perinteinen ammattiosaaminen on keskeisessä roolissa toiminnan kannalta. Työvoiman saanti on Lievosen mukaan haastavaa. Esimerkiksi ammattitaitoisista hitsaajista on pula.

Etenkin pienet yritykset tarvitsevat työssä oppimisen ohjaukseen vahvaa oppilaitosten tukea.

Jouni Lievosen mukaan nuoret tulevat ammattikouluista töihin raakileina ja vailla työelämätaitoja. - Ammatillisen koulutuksen vastuuta ei voida siirtää yrityksille, joilla ei ole siihen resursseja, Lievonen toteaa. Yritykset tarvitsevat joko valmista työvoimaa tai vaihtoehtoisesti tukea koulutuksen järjestämiseen.

- Jotta yrityksiin riittää osaajia ja osaajille töitä, on tekniikan alojen vetovoimaa parannettava ja pidettävä huolta alaa jo opiskelevien valmistumisesta jatkossakin.Kavikan omistaja, yrittäjä Jouni Lievonen. 

 

Artikkeli on mukana Teknologiateollisuuden helmikuun uutiskirjeessä.