Verohallinnolta päivitetty ohje siirtohinnoittelun dokumentoinnista

Lausunto
Verohallinnon päivitetty siirtohinnoittelun dokumentointi-ohje on käytännönläheinen ja tärkeä.

Tulkinnan sitominen selkeästi OECD:n BEPS-dokumentointiohjeistukseen ja siirtohinnoitteluohjeisiin selkiyttää tulkintaa. Ohjeluonnosta on kuitenkin muokattava niin, että dokumentointivaatimukset eivät aiheuta kohtuutonta hallinnollista taakkaa yrityksille, ja painopisteen tulee olla olennaisissa tiedoissa.

Lisäksi Teknologiateollisuus ry vaatii, että Verohallinnon dokumentointiohjeistuksesta poistetaan linjaus, että ennakollisen keskustelun muistiot ja vastaavat kirjalliset kannanotot olisivat tax ruling -tasoisia dokumentteja. Tällaisiksi on katsottava vain valituskelpoiset ratkaisut. Liiketoimen tunnistamiseen liittyvien linjausten osalta tulee korostaa, että kyse on vain siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimiseksi annetuista ohjeista, ei yleisistä tulkintaohjeista.

Teknologiateollisuus ry esittää myös varovaista linjaa veronkorotusten määräämisen osalta ensimmäisiä soveltamisvuosia koskien ja jos verovelvollinen ei yrityksestään huolimatta ole saanut tarvittavia tietoja ajoissa tai vain vaillinaisena.

Lue koko lausunto >>