Vihreät sertifikaatit kustannustehokas tapa saavuttaa uusiutuvien tavoitteet

Sähkön käyttäjien olisi ostettava tietty osuus sertifikaatteja. Järjestelmä minimoisi kulut ja erilaisten tukien aiheuttamat markkinahäiriöt.

EU:n yhteinen tavoite uusiutuvalle energialle on 27 prosenttia energian loppukäytöstä vuonna 2030. Komissiolta on tulossa vuosina 2016–2017 uusia ehdotuksia tavoitteen saavuttamiseksi.

GreenStream Network Oy tutki Teknologiateollisuuden pyynnöstä vihreitä sertifikaatteja uusiutuvan sähkön tukimuotona. Sertifikaatteja on pohdittu EU:ssa aikaisemminkin, mutta niitä ei toistaiseksi ole otettu käyttöön. Eri EU-maissa on tällä hetkellä erilaisia ja keskenään yhteen sopimattomia tukijärjestelmiä.

Sertifikaatin hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan 

Vihreiden sertifikaattien malli tarkoittaisi, että sähkön käyttäjien olisi ostettava tietty osuus sertifikaatteja kuluttamaansa sähköä vastaavasti. Uusiutuvan sähkön tuottajat luovat sertifikaatteja, joista ne saavat myyntituloja sähkön myyntihinnan lisäksi. Sertifikaatin hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tämä olisi kustannustehokas tapa saavuttaa uusiutuvan sähkön osuudelle asetettu tavoite EU-tasolla.

Vihreiden sertifikaattien EU:n laajuinen järjestelmä minimoisi kulut ja eri tukien aiheuttamat markkinahäiriöt. Sertifikaattien järjestelmässä olisi kuitenkin ehdottomasti varmistettava, että energiaintensiivinen vientiteollisuus jää sertifikaattien ostovelvoitteen ulkopuolelle. Sertifikaattien hintoja ei voi siirtää asiakkaalle globaalissa kilpailussa. On myös huolehdittava siitä, etteivät bioenergialla tuotetulle sähkölle myönnettävät sertifikaatit vaaranna metsäteollisuuden raaka-ainepuun saantia.

Sertifikaattijärjestelmä olisi harmonisoitu tukimuoto, joka sopisi myös hyvin yhteen EU:n päästökaupan kanssa.

Lisätietoja:
Martti Kätkä
Lue GreenStreamin raportti (pdf)
Kuvat (ppt)

Kuva: ABB Oy