Ympäristölupaa kevyemmän ilmoitusmenettelyn käyttöönotto kannatettavaa

Lausunto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta: Teknologiateollisuus kannattaa ilmoitusmenettelyn käyttöönottoa.

Teknologiateollisuus näkee, että ilmoitusmenettelyn käyttöönotto osaltaan keventää sekä viranomaisten että toiminnanharjoittajien hallinnollista taakkaa. Yleiset reunaehdot ovat kannatettavia – Teknologiateollisuus kuitenkin näkee, että ilmoitusmenettelyä voitaisiin soveltaa esitettyä laajemmin toiminnoille, joilta ei EU-säädösten perusteella edellytetä lupaa ja joilla on vähäiset ympäristövaikutukset. Lisäksi kaikki ne olemassa olevien toimintojen muutosluvat, joissa kyseessä ei ole toiminnan ja sen ympäristövaikutuksen olennainen muutos, tulisi tuoda ilmoitusmenettelyn piiriin.

Lue koko lausunto >>