Ympäristöluvitus sujuvaksi

Lausunto
Teknologiateollisuus kannattaa eri lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevia lakiehdotuksia.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutettaisiin sovittamalla samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen. Lisäksi esitykseen sisältyvät ehdotukset YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamiseksi.

Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden menettelyjä lyhentämällä niiden kokonaiskäsittelyaikaa. Ehdotuksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen.

Teknologiateollisuus kannattaa eri lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevia lakiehdotuksia. Lupien yhteensovittaminen nopeuttaa lupaprosesseja ja parantaa prosessien ennakoitavuutta, jotka molemmat vähentävät yrityksille koituvia kustannuksia ja lisäävät mahdollisesti myös investointihalukkuutta. Ympäristölupaprosessit kestävät Suomessa edelleen pitkään. Onnistuneesti toteutettuna hanke osaltaan voi jouduttaa investointeja Suomessa. Lue koko lausunto.