Ympäristönsuojelulain viittaukset naapuruussuhdelakiin pois

Lausunto
Teknologiateollisuus tukee esitystä siitä, että ympäristönsuojelulain viittaukset naapuruussuhdelakiin poistetaan.

Naapuruussuhdelain lupaperustetta on käytetty melko vähän eikä merkitys näin ollen olisi suuri. Tulkintaongelmien vuoksi on perusteltua poistaa viittaus, sillä tämä parantaisi ennakoitavuutta ja toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua.

Lue koko lausunto (pdf) >>