Yritykset ratkaisevassa osassa ympäristöhaasteisiin vastaamisessa

Lausunto
Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 on tärkeä, jotta globaaleihin haasteisiin ilmastonmuutoksen torjumisesta ja resurssien riittävyydestä voidaan löytää ratkaisuja. Yritysten kehittämät uudet innovaatiot ovat tässä avainasemassa.
Luonnonvarojen, raaka-aineiden ja energian käytön indikaattoreita tulisi kehittää niin, että ne mittaisivat toiminnan tehokkuutta volyymin sijaan. Suomen teollisuuden rungon muodostavat metalli-, metsä- ja kemianteollisuus, jotka käyttävät paljon luonnonvaroja ja energiaa. Toisaalta ne käyttävät luonnonvaroja ja energiaa paljon tehokkaammin kuin kilpailijat kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa tuotetaan 15 miljoonan asukkaan teräkset, 100 miljoonan asukkaan paperit, kartongit ja massat ja 10 miljoonan asukkaan liikennepolttonesteet.