Yritysten nettovaikutusta mittaava Upright Project etenee

Uutinen
Syyskuussa lanseerattu Upright Project etenee aktiivisesti.

Upright Project-hankkeessa on päästy pureutumaan syvemmälle konkretiaan: miten vaikutuksia todellisuudessa luodaan ja johdetaan tämän päivän suomalaisyrityksissä? Mikä on helppoa, mikä vaikeaa, mikä kenties ristiriitaista? Miten vaikutuksia skaalataan suuryrityksissä, entä startupeissa?

Tarve mitata mitata yritysten toiminnan nettovaikutusta kasvaa jatkuvasti. Upright Projectin tavoitteena on tehdä Suomesta vastuullisen ja ”nettojärkevän” bisneksen edelläkävijämaa. Jatkuvasti kasvava datamäärä mahdollistaa nyt ensimmäistä kertaa sen, että mm. algoritmien ja tekoälyn avulla voidaan kerätä kattavaa tietoa siitä, miten yritykset konkreettisesti vaikuttavat ympäröivään maailmaan. Keskeistä ei ole ainoastaan taloudellisen tiedon analysointi, vaan myös ympäristön, terveyden, uuden tiedon ja sosiaalisen ulottuvuuden vaikutus ovat tärkeitä.

Hanke käynnistyi syksyllä noin 40 yrityksen pilottina. Yksi mukana olevista yrityksistä on Nokia, jolla vastuullisuus on ollut keskeinen osa liiketoimintaa jo pitkään. ”Lähdimme innolla mukaan hankkeeseen, joka tuo uutta näkökulmaa aiempaan vastuullisuustyöhömme”, kertoo mm. Nokian yritysvastuustrategiasta vastaava Timo Kolehmainen. ”Meille on tärkeää olla tietoisia siitä, mikä kokonaisvaikutuksemme ympäröivään maailmaan on ja pyrkiä sen myötä entistäkin vastuullisempaan liiketoimintaan.”

Miksi yrityksen kokonaisvaikutuksella on merkitystä ja miksi siitä pitää kertoa? ”Teknologiateollisuus katsoo aina kohti uutta. Yrityksiä johtavat ihmiset ja nousevana trendinä on, että yrityksen tarkoitus määritetään vastuullisuuden kautta”, Teknologiateollisuuden ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Mia Nores sanoo. ”Yrityksen omistajat haluavat ratkaista vaikkapa globaaleja haasteita. Hyvä esimerkki on Outotec, jonka uusi strategia rakentuu mission ”Maailman luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen” varaan”, Nores kertoo.

Seuraa Upright Projectia Facebookissa.Lisätietoja:

Mia Nores, ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö

puh. 044 330 0928, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

@MiaNores