Yritykset voivat ratkaista luonnon köyhtymisen haasteita – ja saada samalla uutta liiketoimintaa  

Pirita

Yritykset voivat ratkaista luonnon köyhtymisen haasteita – ja saada samalla uutta liiketoimintaa  

3.6.2022 klo 15.41 |
Pirita Lindell

Elämme keskellä ekologista kestävyyskriisiä, jossa hyvinvointiamme uhkaavat niin ilmastonmuutos kuin luontokato. Olemme käyttäneet ja käytämme yhä luonnonvaroja kestämättömällä tavalla. Suomalaisten ylikulutuspäivä tulee vuosi vuodelta aikaisemmin. Vuonna 2021 laskennallinen ylikulutuspäivämme oli 10. huhtikuuta. Tänä vuonna olimme jo maaliskuun viimeisenä päivänä käyttäneet oman osamme maapallon uusiutuvista luonnonvaroista.  

Kehitys on luonnon, yritystoiminnan ja lopulta koko ihmiskunnan kannalta kestämätön. 

Ekologinen kestävyyskriisi on saanut niin kuluttajia kuin yrityksiäkin muuttamaan tapojaan. Meistä yhä useampi on muuttanut omia kulutustottumuksiaan samalla kun yritykset haluavat aiempaa enemmän olla osa ratkaisua, eivät osa ongelmaa. Teknologiateollisuuden yrityksissä ei vain reagoida ulkoisiin paineisiin. Toimialamme yritykset ovat oivaltaneet vastuullisuuden olevan kilpailuetu, jolla myös varmistetaan menestyvä yritystoiminta pitkällä aikavälillä. 

Teetimme hiljattain jäsenyrityksillemme vastuullisuuskyselyn. Selvisi, että vastuullisuus on teknologiateollisuudessa selkeä kasvutrendi ja entistä laajemmin yritysten strategiaa ja arkea. Vastuullisuus nähdään yrityksissä mahdollisuutena ja se on yhä useammin myös perusedellytys kaikelle liiketoiminnalle.  

Miten yritykset sitten voivat omalla toiminnallaan ratkaista ilmastonmuutoksen, ylikulutuksen ja luontokadon haasteita siten, että se mahdollistaisi samalla yrityksille kannattavan liiketoiminnan kasvun kestävällä tavalla? 

Yksi tärkeimmistä keinoista luonnonvarojen kestävämpään käyttöön on kiertotalous. Se mahdollistaa saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ja sillä on merkittävä rooli myös luonnon monimuotoisuuden edistämisessä globaalisti ja paikallisesti. Kiertotaloudella on lisäksi vielä tätä laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset. Kiertotaloussiirtymällä ei vain vähennetä päästöjä ja resurssien käyttöä, vaan sillä luodaan uutta taloudellista lisäarvoa, uusia työpaikkoja ja uudenlaisia työtehtäviä. 

Kiertotaloudella luodaan uutta taloudellista lisäarvoa, uusia työpaikkoja ja uudenlaisia työtehtäviä. 

Kiertotaloussiirtymällä on arvioitu olevan yksittäiselle yritykselle jopa 75 prosentin arvonlisäpotentiaali tuotteen elinkaaren ajalta, ja Suomen mittakaavassa kiertotaloudelle on tunnistettu 2–3 miljardin euron vuotuinen arvonlisäpotentiaali vuoteen 2030 mennessä. Arvioiden mukaan kiertotalous yhdessä teknologisen kehityksen kanssa mahdollistaa resurssien tuottavuuden parantamisen Euroopassa jopa kolme prosenttia vuodessa. Vaikutuspotentiaali on todella merkittävä ja laaja.  

Suomalaisella teknologiateollisuudella on pitkät perinteet toiminnan tehostamisessa ja ”niukkuuden” vaalimisessa. Yrityksillämme on hyvät valmiudet kiertotalouden ja kilpailukyvyn vahvistamiselle. Tämä on olennaista yritysten tulevaisuuden kannalta, sillä suomalaisten yritysten vähähiilisten ratkaisujen viennin potentiaali on merkittävä. Kiertotalousratkaisuilla on mahdollista lisätä yrityksen tuloja luomalla täysin uutta liiketoimintaa sekä kasvattamalla nykyisten tuotteiden ja palveluiden arvoa.  

Ilmastonmuutosta torjuville ratkaisuille on kasvavat globaalit markkinat. Arviot kiertotaloutta tukevien globaalien markkinoiden arvosta liikkuvat sadoissa miljardeissa euroissa. Euroopan kiertotalouden arvonlisäpotentiaaliksi vuoteen 2030 mennessä on esitetty jopa 1 800 miljardia euroa. Vastaavasti Suomessa kiertotaloustoimet voivat kasvattaa bruttokansantuotetta 1–2 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.  

Arviot kiertotaloutta tukevien globaalien markkinoiden arvosta liikkuvat sadoissa miljardeissa euroissa. 

Kiertotalouden yrityksille mahdollistavat hyödyt ovat suuria, mutta silti saavutettavia. Kiertotalouden liiketoimintamallit parantavat yritysten kilpailukykyä pienentämällä oman toiminnan ja asiakkaiden kustannuksia. Kiertotalous mahdollistaa erottautumisen kilpailijoista positiivisella, vastuullisella tavalla, ja kiertotalousratkaisut auttavat yrityksiä vastaamaan yhä paremmin niin asiakkaiden, lainsäätäjien kuin muidenkin sidosryhmien vastuullisuusvaatimuksiin.  

Miten sitten päästä liikkeelle kiertotaloudessa? Mistä yritys voi aloittaa oman matkansa kohti kiertotalouden mukaista liiketoimintaa?  

Jokaisen yrityksen muutosmatka on erilainen. Kaikkien yritysten olisi kuitenkin hyvä ymmärtää yrityksen nykytila, kehittää tietoja materiaalien käytöstä sekä tunnistaa kiertotalouden tuomat mahdollisuudet omalle liiketoiminnalle.  

Teknologiateollisuus ry on laatinut yhdessä sen jäsenyritysten kanssa ensimmäisenä toimialana laajan kiertotalousohjelman, jossa kuvataan koko toimialan nykytilaa, tavoitteita ja keinoja kiertotaloussiirtymän mahdollistamiseksi. Ohjelmassa käsitellään tarvittavaa muutosta niin yhteiskunnan kuin yksittäisen yrityksenkin näkökulmasta ja kuvataan muun muassa 5 + 1 selkeää tapaa edistää kiertotaloutta yrityksessä. Aloittaa voi vaikka täältä

Lisätietoja: 

Vastuullisuusjohtaja Pirita Lindell, puh. 040 538 8799, twitter: @LindellPirita 

Lisää aiheesta: 

Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelma: Kasvua, mainetta ja kilpailuetua kiertotaloudesta 

Nosturivalmistaja Konecranesille kiertotalous on arkinen osa päivittäistä liiketoimintaa: ”Kiertotalous ei ole pelkkä kilpailuvaltti, vaan ainoa tapa, jolla mennä eteenpäin” 

Jätteenkäsittelyn uudistaja ZenRobotics on uuden kasvuloikan edessä: ”Älykkään jätteenkäsittelyn markkinapotentiaali on valtava” 

Kiertotalousprojektista syntyi jätteiden Tinder – Kestävä kehitys on Solitalle strategisesti merkittävä megatrendi 

”Mualiman parraitten mehtäkonneitten” valmistaja Ponsse on myös kiertotalouden edelläkävijä 

Blogi: Kiertotalous tarjoaa keinon vahvistaa omavaraisuutta