Innovaatioista hyvinvointia

Suomen kestävä kasvu voidaan varmistaa huolehtimalla osaamisesta ja tekemällä Suomesta innovaatiotoimintaan houkutteleva ja vetovoimainen toimintaympäristö.Tekoja Suomelle:

  • Suomi tarvitsee yli vaalikausien ulottuvan toimenpideohjelman tki-asteen nostamiseksi 4 %:iin BKT:sta.

Seurauksena yritysten tki-panostukset Suomessa kasvavat ohjelman toteutuksen myötä merkittävästi ja Suomen TKI-intensiivisyys nousee ensi vuosikymmenen loppuun mennessä vähintään neljään prosenttiin BKT:sta. Suunnitelman toteutumista ja yritysten Suomessa tapahtuvan TKI-toiminnan kehitystä ja sen vaikuttavuutta tarkastellaan hallituskausittain.

  • Innovaatiopanostuksiin tarvitaan tasokorotus heti hallituskauden alussa signaalina innovaatiopolitiikan kurssimuutoksesta.

Ensi vaiheen panostuksen on oltava vähintään 150 milj. e. Tämän jälkeen innovaatiorahoitusta on lisättävä 50 milj. e/v (lisäys yhteensä v. 2022 on vähintään 300 milj. e) Kasvavat investoinnit on suunnattava yritysvetoisiin globaaleihin haasteisiin ratkaisuja hakeviin ohjelmakokonaisuuksiin, joiden tavoitteena on kehittää miljardiluokan ekosysteemejä.

  • Kehitetään suomalainen innovaatioyhteistyön PPP-malli.

Se mahdollistaa julkisen hallinnon, tutkimusyksiköiden ja yritysten joustavan ja kansainvälisesti ainutlaatuisen yhteistyön tutkimus-, pilotointi- ja demonstraatiohankkeiden toteutuksessa.

  • Edistetään laatuun, innovatiivisuuteen ja elinkaarikestävyyteen kannustavia julkisia hankintoja. 

Hyödynnetään uusien innovaatioiden kehittämiseksi lisäämällä hankintayksiköille suunnattavaa koulutusta ja kehittämällä edelleen innovatiivisten hankintojen menetelmiä ja toimintatapoja. Hallituskauden loppuun mennessä innovatiivisten hankintojen osuus nousee 10 %:iin julkisista hankinnoista.

 


Lisätietoja:

Matti Mannonen, @mannonen_matti

Elinkeinopolitiikan johtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 040 544 7047, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fiMervi Karikorpi, @mervikarikorpi 

Innovaatiojohtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 040 741 9801, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi