Kestävä ja mahdollistava toimintaympäristö

Tekoja Suomelle: 

Keskitetään digi- ja tietopolitiikka yhdelle vastuuministerille. Jatketaan digitalisaation vauhdittamista sääntelyn avulla. Aloitetaan valmistelu tiedon automatisoinnista, jolloin tarpeeton tiedonkeruu karsitaan minimiin. Jatketaan raakadatan avaamista kaikilla hallintotasoilla. 

Toteutetaan visio yhden luukun digitaalisesta luvasta. Luodaan investointilupa: laajennetaan sujuvoittaminen kaikkiin teollisuutta koskeviin lupiin, raportointiin sekä muuhun tiedonkeruuseen. Jatketaan tiedonkeruun yhdistämistä. Varmistetaan yritysten tasavertaisuus ja viranomaistoiminnan yhdenmukaisuus eri maakunnissa ja kunnissa. 

Kiertotalous on ratkaisu globaaliin resurssiniukkuuteen. Sääntelyn tulee vauhdittaa kiertotaloutta, ei estää sitä. Suomella on oltava aktiivinen rooli kiertotalouden edistämisessä myös EU:ssa. Kiertotaloutta voidaan vauhdittaa myös julkisilla hankinnoilla.

  • Huolehditaan teollisuuden kilpailukyvystä.

Meidän tulee olla kilpailukykyisiä verrattuna keskeisiin kilpailijamaihimme. Kilpailukykymme tekijöitä ovat mm. osaava työvoima, ennakoitava ja mahdollistava sääntely, kannustava verotus, kohtuuhintainen energia ja sujuva luvitus. Vähähiilisen teknologian kehitys luo Suomeen kasvua ja uutta liiketoimintaa. 

 


Lisätietoja: Digitalisaatio ja tietopolitiikka:

Ville Peltola, @villepeltola

Digitalisaatiojohtaja 

puh. 040 553 9941, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fiLuvitus ja kiertotalous:

Helena Soimakallio@HSoimakallio

Toimintaympäristöjohtaja

puh. 040 550 7706, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Energia ja ilmasto:

Martti Kätkä@KatkaMartti

Johtava asiantuntija, Energia- ja ilmastopoliitiikka

puh. 050 380 4496, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi