Uudistuvat työmarkkinat

Uudistuvat työmarkkinat ovat avainasia vahvalle työllisyydelle. Joustavuus ja yrityskohtaisuus lisäävät yritysten ketteryyttä, kilpailukykyä ja mahdollisuutta työllistää. Vahva työllisyys on koko Suomen etu.

Tekoja Suomelle:

  • Huolehditaan suomalaisen työn kilpailukyvystä.

Palkka- ja työehtoratkaisut neuvotellaan vientivetoisesti toimialaliitoissa yrityskohtaisuutta lisäten ja yritysten tuottavuuskehitystä tukien. Myös maan hallitus voi edistää tuottavuutta huolehtimalla osaamisesta ja kannustamalla yrityksiä innovaatiotoimintaan. Osaajien riittävyys on kasvun kannalta ydinkysymys.

  •  Uudistetaan työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa vastaamaan työelämän tarpeita sekä kannustamaan työntekoa ja työllistämistä.

Uudistukset tehdään irrallaan työehtoratkaisuista, sillä palkoista sovittaessa ratkaisevaa on vientisektorin kilpailukyky eikä tätä päätöstä pidä kytkeä ulkopuolisiin asioihin. Työmarkkinajärjestöjen asiantuntemusta hyödynnetään asioiden valmistelussa.

  • Turvataan työrauha.

Asetetaan tavoitteeksi häiriöttömät työmarkkinat, ja turvataan työrauha työehtosopimusten voimassa ollessa. Häiriöttömät työmarkkinat parantavat maakuvaa, edistävät kilpailukykyä ja lisäävät halukkuutta investoida Suomeen.

 


Lisätietoja:

Minna Helle, @MinnaHelle

Työmarkkinajohtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 050 341 4884, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi