Teollisesta internetistä uutta kasvua

Teollinen internet – koneiden ja laitteiden älyratkaisut sekä niiden pohjalta kehitetty globaali palveluliiketoiminta – on Suomelle suuri mahdollisuus. Myös valmistavan teollisuuden on uusiuduttava ja hyödynnettävä täysimääräisesti digitalisaation ja globalisaation hyvät puolet.

Teollinen internet mullistaa koko teollisuuden kentän tuotannosta toimintamalleihin. 

Teollinen internet voi olla kolmas teollinen vallankumous.

Suomella on loistava tilaisuus tarttua teollisen internetin ratkaisujen kehittämiseen nyt, kun siitä voi vielä saada merkittävää kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Valmistava teollisuus voi automatisoinnin myötä palata länteen, mitä varten osaamisen ja järjestelmien on oltava valmiina.

Mikä teollinen internet?

 • koneisiin asennettujen sensoreiden välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa
 • englanniksi "Internet of things" tai "M2M" eli "Machine to machine" (communication)
 • Kansainväliset arviot hyödyistä niin tuottavuuden kasvattajana kuin kilpailukykytekijänä liikkuvat tuhansissa miljardeissa dollareissa.
 • Ei rajoitu teollisuuteen, vaan koko yhteiskunta hyötyy esimerkiksi kaupan, terveyspalveluiden ja kiinteistönhoidon älykkäistä ratkaisuista.

Suomen kannattaa panostaa teolliseen internetiin 

 • Teollinen internet on megatrendi, jonka hyödyt tunnustetaan maailmalla, mutta hyödyntäjiä on vielä toistaiseksi vähän. Saksa on ottanut etumatkaa teollisuusautomaatiossa Industrie 4.0 -ohjelmallaan.
 • Pienellä teknologiaorientoituneella Suomella on pitkät ja hyvät teolliset perinteet sekä korkeatasoista teknologista osaamista.
 • Suomessa on sekä isoja, kansainvälisesti toimivia teknologiayrityksiä että virkeitä pk-yrityksiä. Molempia tarvitaan uusia globaaleja arvoketjuja rakennettaessa.
 • Olemme edelläkävijöitä ympäristöystävällisen ja energiaa säästävän teknologian kehittämisessä.
 • Maantieteellinen etäisyys maailmanmarkkinoista voi olla etu: koneiden välinen kommunikointi helpottaa kaukana olevien asiakkaiden palvelua.

Mitä pitäisi tehdä? – strategia edellä

 • Pelkällä sensoreiden keräämällä tietomassalla ei vielä tee mitään, vaan tietoja täytyy pystyä analysoimaan ja hyödyntämään.
 • Yritysten kehitettävä yhteistyöverkostojaan ja toimintatapojaan.
 • Esimerkiksi teollisuusyrityksessä uusi toimintalogiikka merkitsee teknologiapanostusten lisäksi myös palveluorganisaation uudistamista.
 • Tarvitsemme monenlaista insinööriosaamista, ideoijia ja ideoiden myyjiä. Teollinen internet korostaa myös tietoturvaosaajien tarvetta.
 • Peliteollisuuden pelillisyysosaamista taas kannattaa hyödyntää palveluinnovaatioissa.

Teknologiateollisuus ja teollinen internet

Teknologiateollisuuden yritykset pystyvät digitaalisten ratkaisujen avulla parantamaan tuottavuuttaan ja tuotteidensa kilpailukykyä. Digitalisaatio mahdollistaa myös uusien liiketoimintamallien ja palveluliiketoiminnan kehittämisen.

Monet perinteiset teollisuustuotteet sisältävät jo nyt sulautettuja ohjelmistoja. Teollisuusyritysten Suomen-yksiköiden liikevaihdosta 39 miljardia euroa eli lähes kolmasosa tulee tuotteista, jotka ovat riippuvaisia ohjelmistoista. Ohjelmistot tuovat teollisuuden liikevaihtoon lisäarvoa kaikkiaan 17 miljardin euron verran.  (Lähde: ETLAn tutkimus "Softaa Koneisiin", 2011)

Teknologiateollisuus ry vetää Finnish Industrial Forum FIIF -hanketta. FIIF on yhteistyöareena suomalaisille teollisen internetin toimijoille. Lue lisää tiedotteesta

Katso myös: