Ympäristöasiat - ajankohtaista

02
Heinä
Lausunto
Teknologiateollisuus ry tukee voimakkaasti EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämistä ja kansallista soveltamista EU:n keskeisenä ilmastopoliittisena ohjauskeinona.
02
Heinä
Artikkeli
Sääntelyn selkiyttäminen ja luvitusprosessien sujuvoittaminen on tehokas keino, jolla vauhditetaan investointeja ja huolehditaan samalla ympäristönsuojelusta.
19
Kesä
Uutinen
Juuri käynnistetty sitoumuskampanja pyrkii tehostamaan teknologiateollisuuden yritysten pakkauskäytäntöjä ja lisäämään pakkausmateriaalien tehokasta kiertoa.
05
Kesä
Artikkeli
Kylmälaitteiden energiankulutusta voidaan tekoälyn avulla vähentää jopa 15 prosenttia.
27
Maalis
Lausunto
Teknologiateollisuus kannattaa eri lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevia lakiehdotuksia.
01
Maalis
Uutinen
Teknologiateollisuus ry oli mukana yritysten, järjestöjen ja ministeriöiden vuoropuhelussa, jossa etsittiin keinoja kunnioittaa ihmisoikeuksia yritystoiminnassa.   
28
Helmi
Artikkeli
Kunnianhimoinen suurhanke pyrkii kokonaan eroon hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2045 mennessä.
28
Helmi
Artikkeli
Kiertotalous puhuttaa niin kotimaassa kuin Brysselissä. Komission tuore kiertotalouspaketti tarvitsee kuitenkin konkretiaa onnistuakseen.
30
Loka
Artikkeli
Ahvenanmaalle halutaan rakentaa joustava, tulevaisuuden energiajärjestelmä, joka sopeutuu uusiutuvan energian tuotannon yleistymiseen. Kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia liiketoimintamalleja tulevaisuuden energiajärjestelmässä.
23
Loka
Lausunto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta: Teknologiateollisuus kannattaa ilmoitusmenettelyn käyttöönottoa.

Sivut