Ympäristöasiat - ajankohtaista

11
Loka
Tiedote
Eri maissa sijaitsevat tehtaat kilpailevat keskenään siitä, minne tuotanto sijoittuu. Kilpailua käydään myös yritysten eri maissa sijaitsevien yksiköiden välillä. Energiakustannukset ovat yksi merkittävä tekijä vertailtaessa energiavaltaisen teollisuuden eri maissa kohtaamia kustannuksia. Oleellinen osa teollisuuden maksamista energiakustannuksista on johtunut EU:n päästökauppajärjestelmästä, jolla taistellaan ilmastonmuutosta vastaan.
26
Syys
Uutinen
Kannattava liiketoiminta edellyttää nykypäivänä vastuullisuutta. Lakien ja kansainvälisten normien noudattaminen on vastuullisen liiketoiminnan lähtökohta, mutta se ei enää yksin riitä. Asiakkaat, rahoittajat, sijoittajat sekä muut sidosryhmät edellyttävät, että yritykset kehittävät taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuutaan sekä kertovat siitä aktiivisesti.
21
Syys
Tiedote
Teknologiateollisuuden vetämä konsortio on suunnittelemassa Suomeen kierrätyslaitosta arvometallien talteenottoon sähkö- ja elektroniikkaromusta (SER). Tavoitteena on rakentaa Suomeen ensin koemittakaavan laitos. Sen jälkeen tähtäimessä on SER-kierrätyksen vientikonsepti.
19
Syys
Uutinen
Teknologiateollisuuden kiertotaloustyöpaja kokosi maanantaina 60 yritystä pohtimaan liiketoiminnan suunnittelua ja ekosysteemien rakentamista kiertotalouden lähtökohdista.
19
Syys
Uutinen
Kaupunkilaisten kiinnostusta säästää kotinsa arvokkaita neliöitä ja vapaa-aikaansa kiertotalouden keinoin selvitetään tänä syksynä virtualisoidussa rautakaupassa eli Liiteriksi nimetyssä työvälineiden vuokrauspalvelupilotissa. Maailmalla vahvat kierto- ja jakamistalouden trendit ovat nousussa nyt myös Suomessa vuokraamisen ja tavaroiden yhteiskäytön muodossa. Rautakauppapalvelun lisäksi Liiteri tulee tarjoamaan monia muita arkea helpottavia kiertotalouden palveluita käyttäjilleen kokeilun aikana.
05
Syys
Lausunto
Ympäristöministeriökirjaamo@ym.fi  LAUSUNTO SELVITYKSESTÄ YHDEN LUUKUN PERIAATTEEN TOTEUTTAMINEN YMPÄRISTÖASIOISSA Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -raportista. Raportin laadinta on...
02
Syys
Lausunto
Lausunto maa-ja metsätalousministeriölle.
01
Syys
Uutinen
Vientiponnisteluja fokusoitava niihin kokonaisuuksiin, missä suomalaisilla yrityksillä on tarjoamaa. Yleisbrandauksestä on siirryttävä asiakastarpeiden identifiointiin ja kokonaisvaltaisten palvelukonseptien luontiin. Vesiteknologiassa riittävät koetut perusratkaisut hich techin sijaan. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö on tärkeää.
15
Kesä
Tiedote
Liikenteen sähköistymisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen. Sähköisten henkilöautojen osuuden noustessa 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lähiliikenteen sähköistyessä merkittävissä määrin, kohenee vaihtotaseemme 165 miljoonalla eurolla.
07
Kesä
Tiedote
Polttomoottorit ja niihin liittyvät ratkaisut ovat tänä päivänä ympäristöystävällisiä high tech -tuotteita. Tulevaisuuden polttomoottori on entistä tehokkaampi ja ekologisempi.

Sivut