Ympäristöasiat - ajankohtaista

02
Maalis
Uutinen
Energiamerkintädirektiiville on annettu komission muutosehdotus, joka muuttaisi oleellisesti yritysten velvollisuuksia. Ehdotettu tuotetietokanta saa yrityksiltä kritiikkiä.
18
Helmi
Uutinen
Suomalaisyritysten on oltava ajoissa liikkeellä, jos ne haluavat saada kasvua ilmastonmuutoksen tuomista mahdollisuuksista. Näin totesi Climate Leadership Councilin (CLC) toiminnanjohtaja Jouni Keronen keskiviikkona Finlandia-talossa, jossa CLC, Teknologiateollisuus ja Sitra järjestivät Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa -seminaarin.
03
Helmi
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan Energiavirasto esittää 3.2.2016 toimittamassaan selvityksessä harkittavaksi kahta sähkömarkkinalainsäädännön kehittämistoimenpidettä.
27
Tammi
Tiedote
Teknologiateollisuus perusti alustan yhdistämään yritykset ja kiertotalouden toimijat.
18
Joulu
Sähkön käyttäjien olisi ostettava tietty osuus sertifikaatteja. Järjestelmä minimoisi kulut ja erilaisten tukien aiheuttamat markkinahäiriöt.
14
Joulu
Uutinen
Sopimukseen liittyneiden maiden on pidettävä kiinni lupauksistaan. Teknologiateollisuuden vähähiilisillä tuotteilla ja teknologioilla vaikutetaan keskeisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan.
03
Joulu
Uutinen
EU-komission 2.12. julkaisema kiertotalouspaketti pyrkii purkamaan materiaalien hyötykäytön esteitä ja parantamaan talouskasvun edellytyksiä. Komission esitys on parantunut vuoden takaisesta huomattavasti ja sisältää hyviä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi.
03
Joulu
Tiedote
Teknologiateollisuus lahjoitti vastikään 1,5 miljoonaa euroa Lappeenrannan tekniselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, LUT). Lahjoitusta juhlistavassa tilaisuudessa Teknologiateollisuus ja LUT kertoivat yhteistyöstä kiertotalouden edistämiseksi. Tähän tähtää uusi teknologiayrityksille suunnattu kiertotalouden kasvualusta.
01
Joulu
Uutinen
Metallien tuotanto perustuu suurelta osin primääriraaka-aineiden, kuten malmien ja rikasteiden käyttöön. Metallien talteenottoa sekundäärisistä raaka-aineista olisi tehostettava sekä ympäristö- että taloudellisista syistä.
27
Marras
Uutinen
Teknologiateollisuus kannattaa energiatehokkaiden kulutustuotteiden merkintää ja luokitusta. Pidämme energiamerkintädirektiivin korvaamista asetuksella myönteisenä. Tuotetietokannasta tulee kuitenkin luopua.

Sivut