Ympäristöasiat - ajankohtaista

13
Marras
Lausunto
Valmistelutyössä on huolehdittava siitä, että lopputuloksena syntyvä ehdotus ei ole ristiriidassa muun energiatehokkuuteen liittyvän lainsäädäntötyön kanssa.
21
Loka
Uutinen
EU-komissio ehdottaa uutta energiatehokkuusmerkintäasetusta. Teknologiateollisuus kannattaa energiatehokkaiden kulutustuotteiden merkintää ja luokitusta. Tuotetietokannasta tulee kuitenkin luopua.
20
Loka
Uutinen
Jätevero on nousemassa vuoden 2016 alusta 27 prosentilla 55 eurosta 70 euroon tonnia kohden. Korotus on välittömiltä vaikutuksiltaan puhtaasti fiskaalinen, koska yrityksillä ei ole näin nopealla aikataululla mitään mahdollisuutta muuttaa jätevirtoja merkittävästi hyötykäytön suuntaan.
14
Loka
Uutinen
Maailman teräsjärjestö worldsteelin Sustainable Steel Policy and Indicators 2015 -raportissa esitellään vuoden 2014 toiminta kahdeksan indikaattorin avulla. Vapaaehtoiseen raportointiin osallistui 147 teräsyhtiötä.
05
Loka
Uutinen
Energiatehokkuuden sopimustoiminnalla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä yritysten energialaskussa.
23
Syys
Tiedote
Kestävän kaivostoiminnan verkosto julkaisi keskiviikkona 23.9. yhteiskuntavastuuraportin, joka esittelee Suomessa toimivia kaivoksia ja malminetsintähankkeita. Tiedotustilaisuudessa julkaistiin myös paikallisia toimintamuotoja koskeva työkalupakki, joka sisältää ohjeita ja parhaita käytäntöjä kaivosten yhteistyölle sidosryhmien kanssa.
16
Syys
Lausunto
Teknologiateollisuus pitää opasta hyvin laadittuna. Lausuntonamme haluamme esittää muutaman yleisen huomion ja yksityiskohtaisia korjausesityksiä.
09
Syys
Uutinen
Jatkossa Teknologiateollisuus ry:n henkilöstö pääsee ajamaan kokous- ja muita matkoja Nissan Leaf -sähköautolla. Sen kyljessä komeilee nuorten ideoima slogan: "Sähäkästi ja säästäen - Tellus kiittää!".
01
Syys
Uutinen
Biotaloustreffit on uusi tapa luoda kumppanuuksia ja biotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Syksyn aikana Biotaloustreffi-tapahtumat kokoavat yhteen yritykset ja biotalouden keskeiset toimijat viidellä paikkakunnalla ympäri Suomen.
28
Elo
Lausunto
Välivaraston sijainti määriteltävä tarkemmin. Määräaikaistarkistukset hoidettava ELYn kautta.

Sivut