Ympäristöasiat - ajankohtaista

24
Elo
Lausunto
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ympäristönsuojelulain muuttamisesta.
18
Elo
Uutinen
Yli vuoden ajan toiminut Kestävän kaivostoiminnan verkosto siirtyi elokuun alussa uuteen vaiheeseen kun Sitra luopui verkoston vetovastuusta ja verkostolle valittiin uusi pääsihteeri.
14
Elo
Lausunto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa jäteveronlain 5 § muuttamisesta eli jäteveron korottamisesta 55 eurosta 70 euroon vuoden 2016 alusta.
11
Elo
Tiedote
Investoinnit vähäpäästöiseen teknologiaan ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Climate Leadership Councilin tarkoituksena on lisätä elinkeinoelämän valmiutta ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.
10
Elo
Uutinen
Teknologiateollisuus haluaa kehittää kiertotaloutta, asettaa sille tavoitteita ja luoda tietopohjaa kehittämistoimille. Julkisissa ja yksityisissä hankinnoissa pitäisi suosia energia- ja materiaalitehokkaita tuotteita. EU:n jäte- ja kemikaalilainsäädännössä on parannettavaa.
07
Touko
Tiedote
Teknologiateollisuus ry ja Sitra aloittavat yhteistyön kiertotalouden edistämiseksi. Noin 150 alan toimijaa oli tänään torstaina koolla Helsingissä etsimässä askelmerkkejä alan siirtymiseksi kiertotalouteen.
17
Huhti
Uutinen
Tulli vaatii jäteverolain mukaiset tilastoilmoitukset kaatopaikkajätteestä.
30
Maalis
Tiedote
Liikenteen sähköistymisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen. Sähköisten henkilöautojen osuuden noustessa 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lähiliikenteen sähköistyessä merkittävissä määrin, kohenee vaihtotaseemme 165 miljoonalla eurolla.
25
Maalis
Näkökulma
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat käsittelemässä EU-komission esitystä metallien alkuperän vastuullisuusjärjestelmästä. Yritysten, joiden liiketoiminnan ydin ei ole raaka-aineiden jalostus, ei tulisi joutua selvittämään sivuraaka-aineiden alkuperää.

Sivut