Koulutus ja osaaminen - ajankohtaista

09
Huhti
Tiedote
Keskeiset vientialat – kemian- metsä- ja teknologiateollisuus – tarjoavat koululaisille ja opiskelijoille työssäoppimis-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja ympäri Suomea. Palkkaamalla harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä yritykset antavat nuorille arvokasta kokemusta työelämästä.
23
Maalis
Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön Technopolis Groupilta tilaama korkeakoulujärjestelmää koskeva selvitys julkistettiin tänään. Korkeakouluyksiköiden olemassaolon oikeuden on kummuttava toi-minnan laadusta ja vaikuttavuudesta ei eri toimintamuotojen runsaudesta.
20
Maalis
Uutinen
EVA:n tänään julkistamassa Innovaatioiden perusta murenee -analyysissä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Arto Mustajoki ja Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri kiteyttävät osuvasti Suomen yliopistojärjestelmän haasteet. Raportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset antavat monilta osin erinomaisen perustan lisätä yliopistoverkostomme kilpailukykyä.
19
Maalis
Uutinen
Teknologiateollisuus ry ja Oulun yliopiston opiskelijakillat kokosivat opiskelijat ja teknologiayritysten toimitusjohtajat keskustelemaan. Toimitusjohtajat tentissä -tilaisuudessa kyseltiin muun muassa yrityksissä tarvittavasta osaamisesta, hyvästä johtajuudesta ja työnteosta opiskeluaikana.
04
Maalis
Tiedote
Valtaosa teknologiateollisuuden yrityksistä tarjoaa ensi kesänä kesätyöpaikkoja vähintään yhtä paljon tai enemmän kuin viime kesänä. Kesätyö/harjoittelupaikka on arviolta ainakin 15 000 nuorelle.
09
Helmi
Tiedote
Pirkanmaalla ymmärretään, että uudistuva teollisuus tarvitsee kone- ja metallitekniikan ammattiosaajia. Uudet teknologiat sekä yritysten uudet ansaintamallit ja tavat toimia muuttavat osaamistarpeita. Yritykset, oppilaitokset, koulutuksen järjestäjät ja Opetushallitus haluavat varmistaa osaajien ja osaamisen saatavuuden panostamalla koulutuksen sisältöjen ja toteutuksen työelämävastaavuuteen.
03
Helmi
Tiedote
Järjestöt esittävät yhteisessä kannanotossaan, että tulevalla hallituskaudella käynnistetään kansallinen toimenpideohjelma vauhdittamaan perusopetuksen digitalisaatiota.
29
Tammi
Tiedote
Projektityökilpailun voittajat julkistettiin Inssifoorumissa: Metropolian opiskelijoiden kilpailutyössä tulosten hyödynnettävyys toteutui loistavasti. Voittajaryhmä oli yllättynyt ja ylpeä mahdollisuudestaan vaikuttaa aidosti yhteistyöyrityksen toiminnan kehittämiseen. Myös Helin Oy:ssä ollaan tyytyväisiä, opiskelijoiden työn tulokset on otettu käyttöön.
28
Tammi
Tiedote
Digitalisaatio, cleantech ja biotalous tarjoavat yrityksille ja osaajille lähivuosina runsaasti menestymisen mahdollisuuksia. Samaan aikaan kilpailu osaamisesta kovenee entisestään. Korkeakouluverkoston uudistamista on jatkettava.
23
Tammi
Tiedote
Vuoden parasta digitaalista oppimisratkaisua etsivä eEemeli 2015 -kilpailu on käynnistynyt. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille e-oppimisen ratkaisuja, edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia e-oppimisratkaisuja.

Sivut