Toimintaympäristö - ajankohtaista

15
Heinä
Metallien jalostuksen osuus Suomen viennistä on edelleen korkealla tasolla: tuoreen katsauksen mukaan joka kahdeksas vientieuro tulee metallien jalostuksen tuotteista. Panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat pitäneet alan pinnalla maailmanmarkkinoiden hintakilpailun puristuksessa.
01
Heinä
Näkökulma
Teknologiateollisuuden mielestä Kiinalle voidaan myöntää markkinatalousstatus, kun reunaehdot täyttyvät.
24
Kesä
Näkökulma
Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta kansanäänestyksen lopputuloksena on huono asia suomalaiselle teknologiateollisuudelle. Erolla on arvaamattomat seuraukset Suomelle, EU:lle ja maailmantaloudelle.
21
Kesä
Tiedote
Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) tänään julkaisema tutkimus energiavaltaisen teollisuuden energiaverotuksesta on vientiteollisuuden ja Suomen kansantalouden näkökulmasta käsittämätön. VATT:n kritiikin kohteeksi on joutunut erityisesti energiaveroleikkuri, joka on keskeinen osa energiavaltaisen teollisuuden verotuksen kohtuullistamista.
21
Kesä
Lausunto
Työryhmän tehtävänä oli selvittää eri tukimuotojen käyttökelpoisuutta uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi Suomessa. Työn tulokset ovat tausta-aineistona valmisteltaessa hallituksen energia- ja ilmastostrategiaa tavoitteena vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvia energialähteitä hallitusohjelman mukaisesti.
21
Kesä
Lausunto
Päästökaupasta johtuen teollisuuden käyttämän sähkön hintaan sisältyy Euroopassa yli-määräisiä epäsuoria kustannuksia, mikä lisää hiilivuodon riskiä toiminnanharjoittajien keskuudessa.
14
Huhti
Tiedote
Suomi tarvitsee metallinjalostajille suunnatun kasvuohjelman, jolla taataan kohtuuhintaisen energian saanti, tasapuolisuus globaalissa ilmasto- ja kauppapolitiikassa, toimintavarmuus logistiikassa sekä huipputason osaamisen varmistaminen.
06
Huhti
Tiedote
Avaruusteollisuus on globaalisti kasvava toimiala, joka on Euroopassa kasvanut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
05
Huhti
Tiedote
Teknologiateollisuus jäi kaipaamaan päästökaupan täyttä kompensaatiota kehysriiheltä. Hyvää oli, että koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta säästyivät leikkurilta.
01
Huhti
Uutinen
Kansainvälisten meren kulun turvallisuutta koskevan SOLAS-yleissopimuksen määräykset konttien painon ilmoittamisesta muuttuvat 1.7.2016 lukien. Laivaajan tai hänen valtuuttamansa tahon on ilmoitettava kontin todellinen kokonaismassa kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen sekä sataman terminaalin edustajalle ennen kontin ahtamista laivaan.

Sivut