Toimintaympäristö - ajankohtaista

29
Maalis
Tiedote
Suomelta jäi yksi maailmantalouden kasvukierros väliin. Kehysriihessä on huolehdittava paitsi talouden tasapainottamisesta, myös kasvun eväistä. Teollisuuden kustannustaakkaa ei saa lisätä.
16
Helmi
Lausunto
Lausuntopyyntö koskee siirtohinnoitteludokumentointisäännösten muuttamista. Lisäksi verotusmenet­telylakiin ehdotetaan lisättäväksi velvollisuus antaa Verohallinnolle verotuksen maakohtainen selvitys. Ehdotettujen muutosten jalkeen siirtohinnoittelun dokumentointia ja verotuksen maakohtaista selvitys­tä koskevissa säännöksissä huomioitaisiin OECD:n muuttuneet ohjeet.
18
Marras
Tiedote
Teknologiateollisuus ry:n ja sen eurooppalaisten sisarjärjestöjen yhteistyöjärjestö Orgalime valitsi toimitusjohtaja Tomas Hedenborgin, Fastems Group, presidentikseen.
03
Marras
Tiedote
Suomi ei pääse kiinni kasvuun. Teknologiateollisuuden yrityksistä 60 prosenttia raportoi uusien tilausten ja tilauskannan supistuneen syksyllä. Laivatilaukset kannattelevat kuitenkin tilauskantaa. Teknologiateollisuuden Suomesta kertyvän liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna suunnilleen viimevuotisella tasolla. Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua tukevat toimet.
07
Syys
Tiedote
Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus muistuttavat, että tiukka talous ei saa estää kehittämispanostuksia osaamiseen ja uudistumiseen. Kilpailukykyinen Suomi kasvaa ja työllistää. Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia ja säätelyä.
15
Heinä
Tiedote
Euroopan komissio esittää päästökaupan uudistamista seuraavalle päästökauppakaudelle. Jatkovalmistelussa on varmistettava, että uudistuksessa huolehditaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä ja sen myötä talouskasvusta sekä työllisyydestä.
14
Heinä
Tiedote
Metallien jalostuksen osuus Suomen viennistä on edelleen erittäin korkealla tasolla ankarasta hintakilpailusta huolimatta. Yrityksissä on pystytty vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta parantamaan tuottavuutta roimasti viime vuosien aikana.
27
Touko
Tiedote
Tuoreen hallitusohjelman päätavoitteet saavat kiitosta Teknologiateollisuus ry:ltä. Rakenteellisista uudistuksista ja säästöistä on päästy sopimukseen uskottavalla tavalla. Sääntelyn sujuvoittaminen ja hallinnon keventäminen hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Ohjelmassa on nähty hyvin talouden kriisin syvyys ja lähdetty hakemaan poliittisilla päätöksillä ratkaisuja Suomen erittäin vaikeaan tilanteeseen.
14
Touko
Tiedote
Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus pitävät julkistettuja seuraavan hallituksen EU-linjauksia hyvinä. EU‐sääntelyä arvioidaan talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta ja edellytetään vastaavaa käytäntöä myös EU:n toimielinten tasolla.
05
Touko
Tiedote
Liikevaihdon vaisu kehitys jatkuu teknologiateollisuudessa. Tilanne on herkkä, kun uudet tilaukset vähenivät taas alkuvuonna, ja toisaalta tarjouspyynnöissä oli kasvua.

Sivut