Työelämätietoa nuorille ja opettajille - teknologian merkitys ja yritykset tutuiksi

MyTech.fi on yritysten suora kanava koululaisille ja opettajille sekä opiskelijoille. Ydinsisältöä ovat videotarinat jäsenyritysten nuorista osaajista, jotka kertovat omasta työstään ja sen merkityksestä.

Uudistetun MyTech.fi -sivuston tarkoitus on avata matemaattisten aineiden ja teknologian merkitystä – mitä osaamisella voidaan mahdollistaa: rakentaa kestävää tulevaisuutta, parempia elinympäristöjä ihmisille, ratkaista globaaleja haasteita. MyTech-videotarinat antavat monipuolisen ja kattavan kuvan mahdollisuuksien maailmasta; teknologiayritysten merkityksellisistä työtehtävistä, joissa pääsee vaikuttamaan siihen, millaisessa maailmassa elämme. Uusien videotarinoiden kärkenä on yrityksen tarkoitus ja tehtävä (”purpose”) ja nuorten ammattilaisten työn merkitys.

Jäljempänä tekstissä kaksi tapaa toteuttaa videot.

Työelämätietoa tulevaisuuden tekijöille – teknologia ja yritykset tutuksi

Koululaiset tarvitsevat roolimalleja ja tietoa työelämästä omien tulevaisuuden suunnitelmiensa perustaksi - mitä opiskelemaan ja miksi. Opiskelijat sekä ammatin ja alan vaihtajat etsivät tietoa harjoittelu- ja työpaikoista. Tehdään tietoa tarvitseville monipuolinen ja kattava sisältökokonaisuus teknologiayritysten tarjoamista mahdollisuuksista eri koulutusasteilta ja koulutusaloilta valmistuville; mitä merkityksellistä ja missä he tulevaisuudessa voivat tehdä.

Yläkoululaiset ja lukiolaiset haluavat ja tarvitsevat tietoa työelämästä, varsinkin tytöt. Tutkimusten mukaan nuoret saavat koulussa hyvin tietoa opiskelumahdollisuuksista mutta työelämätietoa liian vähän. Nuoret näkevät, että työ mahdollistaa mielekkään elämän sekä tarjoaa tärkeän kiinnityspisteen yhteiskuntaan.

MyTech on työkalu myös yläkoulun ja lukion aineenopettajille ja opintojen ohjaajille. Yritysten nuorten osaajien videotarinat linkitetään myös MyTech-ohjelmaan, joka tukee ilmiölähtöistä projektioppimista koulussa. Tervetuloa mukaan myös uuteen valtakunnalliseen MyTech-ohjelmaan!

Jäsenyritysten roolimallien tarinat rosoisesti lyhyille videoille

Tehdään nyt yhdessä esittelyvideoita, joissa nuoret osaajanne, roolimallinne kertovat innostuneesti työstään ja työpaikastaan sekä osaamisestaan ja opiskelustaan. Roolimallit ovat rohkeita heittäytyjiä, jotka esiintyvät videoilla omalla persoonallaan. Tehdään videotarinoista rosoisia, lyhyitä ja visuaalisia.

Videoita ei käsikirjoiteta, mutta roolimallit saavat ennakkokyselyn asioista, joista heidän toivotaan videossaan kertovan. 100 tarinaa merkityksellisistä töistä nostaa näkyville miten monipuoliselle osaamiselle ja erilaisille osaajille teknologiayrityksissä on mahdollisuuksia.

Valitkaa roolimallit nyt

Valitkaa 3 - 5 erilaisissa tehtävissä toimivia nuoria työntekijöitänne haastateltavaksi ja kuvattavaksi. Valitkaa roolimalleiksi henkilöitä, joilla on erilaisia koulutustaustoja. Painotukset tietenkin oman työnantajabrändinne mukaisesti. Kuvauspaikat ja taustalla näkyvä toiminta yrityksen politiikan mukaisesti. 

Kaksi ketterää toteutustapaa 

1. Yhteistyökumppanimme Keksi Agency Oy tekee videot; haastattelu ja kuvaus yrityksen tiloissa

2. Roolimallinne tekevät videot itse; valmiit videot viimeistellään MyTech-videoiksi alku- ja lopputunnuksilla

Kumman toimintamallin valitsette? Ota yhteyttä ja jatketaan videoiden tekoon heti!

Kun valitsette Keksin tekemään videot ilmoittakaa roolimallinne täällä. Keksi lähettää heille ennakkokyselyn, joka valmistelee kuvaukseen ja antaa meille perustiedot profiilisivun perustamiseen. Keksi ottaa yhteyttä ja sopii yhteyshenkilönne kanssa kuvauksista ja niiden järjestelyistä. Yrityksen osuus kustannuksista on 500€/video. Tavoite on tehdä haastattelut ja kuvaukset saman päivän aikana, tai peräkkäisinä päivinä jos kuvattavia on useita. 

Kun roolimallinne tekevät videot itse ilmoittakaa heidät täälläLähetämme heille ennakkokyselyn helpottamaan valmistautumista ja kuvausta. Lähetämme myös osoitteen, johon itse tehdyt valmiit videot toimitetaan ja Keksi liittää niihin MyTech-tunnukset ja -nostot.

Tervetuloa mukaan uudistetulle MyTech-sivustolle kertomaan teknologiayritysten merkityksellisistä töistä ja tulevaisuuden näkymistä!

Lisätietoja 

Birgitta Ruuti, johtava asiantuntija, Kasvu ja uudistuminen

etunimi@sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 581 8603