Työmarkkinapalvelut

Vaikutamme työmarkkinoiden uudistumiseen käymällä vuoropuhelua ammattiyhdistysliikkeen, päättäjien, virkamiesten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Asiantuntijamme neuvovat ja konsultoivat jäsenyrityksiä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme esimiehille ja muille työsuhde- ja palkkausasioita hoitaville koulutusta työehtosopimusten soveltamisesta ja tietoa työlainsäädännöstä. Erityisenä painopisteenä on paikallisen sopimistoiminnan valmiuksien kehittäminen koskien esimerkiksi monipuolisia työaikoja sekä kannustavia palkka- ja palkitsemisjärjestelmiä. Keräämme tietoa yritysten toimintaympäristön muutoksista ja jalostamme tietoa jäsenyritystemme käyttöön. 

Neuvonta ja konsultointi
Päivitetty:
7.5.2019, 9:08

Teknologiateollisuus antaa jäsenille neuvontapalveluita erilaisissa työehtosopimuksien tai lakien tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa. Nettisivuiltamme löydät uusimmat työehtosopimukset ja lakimuutokset.

Työehtosopimuksemme antavat huomattavan paljon mahdollisuuksia paikallisille ratkaisuille ja sopimiselle. Konsultoimme yrityksiä löytämään heidän tarpeitaan ja tilannettaan vastaavan toimintatavan.

Asiantuntijamme ovat laatineet muokattavia lomakepohjia joita yritykset voivat hyödyntää.

Koulutus
Päivitetty:
7.5.2019, 9:20

Järjestämme kursseja ja koulutuksia työehtosopimuksien soveltamisesta. Tarkempien kurssikuvausten avulla voi valita tilanteeseen parhaiten sopivan koulutuksen. Yleisten koulutusten lisäksi räätälöimme yrityksen tarpeisiin sopivaa koulutusta mm. paikallisesta sopimisesta ja yhteistoiminnasta, toimivista työaikajärjestelyistä sekä kannustavasta palkkauksesta. Yrityskohtaisesta koulutuksesta tarkempia tietoja antaa Tapio Toivonen 050-380 1790.

Tiedotus
Päivitetty:
7.5.2019, 9:22

Tiedotamme jäsenille ajankohtaisista työsuhdeasioista monikanavaisesti. Näin varmistamme, että jäsenillämme on ajankohtaisimmat tiedot toimia. Jäsenpalvelujemme kokonaisuudesta saat tietoa tämän linkin takaa.

Tärkeimmät työsuhdeasioita koskevat ohjeet ja viestit lähetämme sähköpostitse jakelulistallamme oleville jäsenille. Järjestämme myös työsuhdeasioihin liittyvää koulutusta. TES-infoja järjestetään mm. ennen uusien työehtosopimusten voimaantuloa.

Asiantuntijamme laativat työpaikoille suunnattuja julkaisuja, joiden avulla tuetaan yrityskohtaisia ratkaisuja.

Teknologiateollisuuden uutiskirjeestä, nettisivuilta ja Twitteristä löytyy toimialan kannalta tärkeitä ja mielenkiintoisia uutisia.

Tilastotieto
Päivitetty:
7.5.2019, 9:24

Keräämme ja jalostamme tietoa työmarkkinoiden kehityksestä yritysten tarpeita varten. Tilastot koskevat palkkojen ja työvoimakustannusten kehitystä sekä työaikojen, henkilöstömäärien, osaamistarpeiden ja talouden kehitystä.

Tilastot

Oikeusapu
Päivitetty:
7.5.2019, 9:25

Autamme jäsenyrityksiä ratkaisemaan mahdollisia erimielisyyksiä varhaisessa vaiheessa paikallisesti sillä työmarkkinoiden häiriöttömyys on edellytys yritysten kilpailukykyiselle toiminnalle. Mikäli huolellisten paikallisten neuvotteluiden jälkeen ei päästä yhteisymmärrykseen, on mahdollista laatia erimielisyysmuistio. Asiantuntijamme hoitavat työtuomioistuimessa käsiteltävät oikeusriidat jäsenyritystemme puolesta. EK:n omistama Työsuhdejuristit Oy hoitaa jäsenyritystemme käräjä-, hovi- ja korkeimmassa oikeudessa käsiteltävät työsuhderiidat. Muistiolomakepohjan kuin myös muita mallipohjia löydät täältä.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi
Päivitetty:
7.5.2019, 9:26

Asiantuntijamme konsultoivat  työturvallisuutta koskevissa asioissa. Teknologiateollisuuden työsuojeluopas on julkaistu Teknologiateollisuus ry yhdessä Metallityöväen liiton ja Ammattiliitto Pron kanssa. Tarkempia tietoja työturvallisuudesta antaa Jarmo Päivä, puh. 040 759 7602.

Olemme mukana liittojen yhdessä laaditussa Työkaari kantaa -hankkeessa, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen. Lisätietoa hankkeesta ja Paula Varpomaalta 040 152 5778.

 

Verkostoituminen
Päivitetty:
7.5.2019, 9:27

Järjestämme seminaareja ja yhteistyöryhmiä, joissa yritykset pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja verkostoitumaan muiden kanssa. Vuosittain keväällä järjestämme ylemmälle johdolle tarkoitetun työmarkkinaseminaarin.