Ajankohtaista tietoa

Kokoustilanne, kuvituskuva.
Teknologiateollisuus ry kerää ja jakaa kotimaista ja kansainvälistä tietoa alan tilanteesta ja näkymistä. Jaamme tietoa myös tapahtumissamme. Tuotamme yrityksille myös oppaita ammattitaidon kehittämiseen sekä kasvun ja uudistumisen tueksi.
Talous-, vero- ja tilastotietoa

Teknologiateollisuus kokoaa ajankohtaista tietoa ja selvityksiä teknologiateollisuuden yritysten kannalta tärkeistä asioista, kuten teknologiateollisuuden kehityksestä sekä maailman taloudesta ja työvoimaan liittyvistä asioista. Tiedot kootaan sekä jäsenyrityksille lähetettävillä kyselyillä että ulkopuolisista tietolähteistä.

Kokoamme tiedot yrityksille hyödyntämiskelpoiseen muotoon, jotta yritykset voivat arvioida markkinoiden yleistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Materiaali soveltuu myös yritysten strategia- ja suunnittelutyön tausta-aineistoksi.

Talous- ja verotiimimme järjestää myös talous- ja verokatsauksia, joiden avulla tarjoamme yrityksille näkymiä tuleviin säännöksiin ja samalla saamme yritysten näkökulmia vaikuttamistyömme tueksi.

Kenelle?
Talouden kehityksestä kiinnostuneille ja talousdataa työssään tarvitseville.

Miten?
Talous ja toimiala -sivuilta 
 

Säännölliset ajankohtaiskatsaukset ja -webinaarit

Teknologiateollisuus ry järjestää säännöllisiä ajankohtaisia asioita käsitteleviä webinaareja jäsenistölleen. Lisätietoa löydät Ajankohtaisista tapahtumista

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan kyselytunti

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja järjestää joka kuukausi yleisen ajankohtaistilaisuuden, jossa yrityksillä on mahdollisuus kysyä ajankohtaisista asioista. Tilaisuus järjestetään kuukauden puolessa välissä tiistaina 8:15-9:00.

Kenelle?
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten edustajille

Miten?
Ilmoittaudu mukaan Toimitusjohtajan kyselytuntien kutsulistalle. Palvelu sisältyy Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksuun.

PK-Info

Teknologiateollisuus järjestää erityisesti PK-jäsenillemme suunnattuja tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista. PK-infot järjestetään kuukauden viimeisenä perjantaina kello 10. PK-Infojen tarkoitus on tarjota tietoa ja oivalluksia PK-yrityksille sekä tilaisuus keskustella ajankohtaisista asioista.

Kenelle?
Teknologiateollisuus ry:n PK-yritysten edustajille

Miten?
Ilmoittaudu mukaan PK-Infojen kutsulistalle. Palvelu sisältyy Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksuun.

EU-foorumi

Teknologiateollisuus järjestää teemoitettuja vuorovaikutteisia tapaamisia EU-päättäjien ja yritysten välille.

Kenelle?
EU-asioista kiinnostuneille Teknologiateollisuuden jäsenyritysten edustajille.

Miten?
Tiedot EU-foorumista julkaistaan tapahtumasivuillamme. Lähetämme tietoa ja kutsuja EU-foorumeihin myös jäsenviesteissämme. Palvelu sisältyy Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksuun.

Talous- ja verofoorumi

Talous- ja verofoorumi on vuosittain toistuva keskustelutilaisuus talous- ja veroasioista. Talous- ja verofoorumi edistää laaja-alaista ja laadukasta eteenpäin vievää talouskeskustelua poliitikkojen, viranomaisten, sidosryhmien ja elinkeinoelämän välillä. Foorumilla käsitellään tuoreita ja ajankohtaisia aiheita ja tuodaan esille teknologiateollisuuden erityispiirteitä asiantuntijaesityksin ja yritysesimerkein.

Kenelle?
Ajankohtaisista talous- ja veroasioista kiinnostuneille.

Miten?
Kutsumme jäsenyrityksiämme ja tärkeitä sidosryhmiä talous- ja verofoorumiin. Tietoa talous- ja verofoorumista laitetaan myös tapahtumasivuillemme.
 

Ajankohtaista EU:sta

Teknologiateollisuus ry julkaisee kuukausittain koosteen ajankohtaisista EU-asioista. Kooste tarjoaa EU-asioista kiinnostuneelle mahdollisuuden pysyä ajan hermolla vaikuttamisen fokuksessa olevista asioista.

Tarjoamme myös ajankohtaista tietoa EU-rahoituksesta. Tarkoituksena on saada Teknologiateollisuuden jäsenyritykset hakemaan aktiivisemmin EU-rahoitusta TKI-hankkeisiinsa.

Teknologiateollisuuden, Kemianteollisuuden ja Energiateollisuuden yhdessä tuottama EU Funding playbook on EU:n rahoitusmahdollisuuksien kartoitus- ja hakuopas.

EU-foorumit 

Haluamme olla rakentamassa merkityksellistä ja laadukasta EU-keskustelua, jossa nostetaan esiin suomalaisten vientiyritysten kannalta tärkeitä teemoja. Teknologiateollisuus kerää yhteen EU-vaikuttajat ja yritykset keskustelemaan yritysten kannalta merkittävistä sääntelyhankkeista ja siitä, miten EU:sta tehdään yrityksille toimiva ympäristö, joka kannustaa ja auttaa yrityksiä uudistumaan, leikkaamaan päästöjään ja rakentamaan vakaata pohjaa kannattavalle liiketoiminnalle.

Tietoa rahoituksesta

Tietoa EU:n rahoitusmahdollisuuksista on koottu tänne

Kenelle?
EU-asioista kiinnostuneille ja jäsenyrityksille, jotka selvittävät rahoitusmahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämiseen 

Miten?
Ajankohtaista EU:sta -sivulla