Kehitä työhyvinvointia

Kehitä työhyvinvointia

shutterstock_514413922.jpg
Haluatko kehittää työhyvinvointia ja tuottavuutta? Tutustu kehittämishankkeisiimme!
Työkaari kantaa - tuottavaa hyvinvointia -hanke

Työkaari kantaa - tuottavaa hyvinvointia on työelämän kehittämishanke, jossa työnantaja ja henkilöstö kehittävät yhdessä työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Hankkeen toteuttavat yhdessä Teknologiateollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.

Hankkeen päätavoitteita ovat työhyvinvoinnin paraneminen, työurien pidentyminen sekä tuottavuuden hyvä kehitys. Samalla halutaan lisätä yritysten ymmärrystä työelämän murroksesta ja auttaa niiden selviytymistä jatkuvien muutosten keskellä.

Mitä hyödyt?

Saat tukea ja apua yrityksen kehittämistyöhön. Yritykset uudistavat toimintaansa itsenäisesti, mutta ohjelma tarjoaa valmennuksia, vertaissparrausta, asiantuntijoita sekä liittojen omien ”kummien” apua.

Kenelle?

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille

Miten?

Yrityksissä hyödynnetään henkilöstön oivallukset ja ketterät kokeilut ja tehdään konkreettisia toimia osana strategista kehittämistyötä. Uudenlainen tapa toimia luo uusia innovaatioita sekä parantaa työpaikkojen sisäistä luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Näin syntyy jatkuva ratkaisukeskeinen vuoropuhelu.

Hanke ja sen tarjoamat tukitoimet ovat maksuttomia pk-yrityksille. Yritysten kuuluu kuitenkin raportoida hankkeen etenemisestä ESR-rahoituksen edellyttämällä tavalla.

Suurilta yrityksiltä peritään maksu hankkeessa räätälöidyistä yrityskohtaisista kokonaisuuksista

Tutustu hankkeeseen

Lisätietoja saat projektipäällikkö Paula Varpomaalta.