Kestävän kasvun tuki

Henkilö pyöräilee maastossa, taustalla tuulivoimaloita.
Teknologiateollisuus ry tukee jäseniään kestävässä kasvussa. Tarjoamme jäsenillemme kasvuun ja vastuullisuuteen liittyviä koulutuksia, tapahtumia ja vertaisryhmätoimintaa. Lisäksi tuotamme käytännönläheisiä työkaluja, oppaita ja julkaisemme yritystarinoita kestävän kasvun tueksi.
Tietoa kestävään kasvuun

Teollisen datan playbook

Teknologiateollisuuden pk-yritysten datakiihdyttämössä vuonna 2021 joukko yrityksiä pääsi kehittämään omaan liiketoimintaansa pohjautuvia datan käyttötapauksia asiantuntijoiden johdolla. Kiihdyttämön opit on koottu julkaisuun, jotta mahdollisimman moni pk-yritys pääsisi niitä hyödyntämään. Julkaisu sisältää muun muassa datan kypsyysmallin ja mallin ensimmäisen käyttötapauksen valintaa helpottamaan. Lisäksi mukana on viiden kiihdyttämössä mukana olleen yrityksen case-tarina.

Kenelle?

Valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka haluavat päästä liikkeelle datan hyödyntämisessä tai kehittää datan hyödyntämistä liiketoiminnassaan. 

Miten?

"Teollisen datan playbook - valmistavan teollisuuden datakiihdyttämön opit" on ladattavissa tästä (pdf)

Tekoälyn sovellusoppaat

Tekoälyn sovellusoppaissa käydään läpi, miten erilaisia tekoälysovelluksia on mahdollista hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Sovellusoppaissa eli playbookeissa kootaan kiihdyttämöjaksojen oppeja muiden yritysten hyödynnettäväksi. Mukana on perustietoa, ohjeita ja esimerkkejä yrityksistä.  

Suomen Tekoälykiihdyttämö oli Teknologiateollisuus ry:n perustama ja Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke, joka auttoi kiihdyttämöjaksoillaan vuosina 2018-2021 lähes 100 organisaatiota hyödyntämään tekoälyä. Kiihdyttämön opit on koottu sovellusoppaisiin.

Kenelle?
Kaikille tekoälystä ja tekoälyratkaisujen kehittämisestä kiinnostuneille 

Miten?
Lataa maksuttomat oppaat tästä:

Kiertotalouden sovellusopas

Kiertotalouden sovellusopas antaa käytännön vinkkejä siihen, miten kiertotaloutta voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Sitran ja Teknologiateollisuus ry:n julkaisema kiertotalouden opas tarjoaa ohjeet ja strategian kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Opas esittelee viisi liiketoimintamallia:

  • Jakamisalustat (sharing platform): yhteisten jakoalustojen hyödyntäminen käytössä, saavutettavuudessa tai omistuksessa, esimerkiksi vajaakäytössä olevien koneiden ja tavaroiden vuokraaminen tai vaihto
  • Kiertoihin perustuvat toimitusketjut (a circular supply chain): kierrätettävien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttö sekä resurssitehokkaisiin kiertoihin perustuvat ratkaisut
  • Tuote palveluna (product as a service): palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
  • Tuotteen elinkaaren pidentäminen (product life extension): tuotteen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla huollolla, uudelleenmyynnillä ja uudelleenvalmistuksella
  • Kierrätys ja kiertoon palauttaminen (recovery and recycling): elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen

Kenelle?
Kaikille kiertotaloudesta ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneille

Miten?
Lataa käsikirja ja työkalut Sitran sivuilta

Climpactor – työkalu ilmastovaikutusten laskentaan

Climpactor on yrityksille suunniteltu käytännönläheinen työkalu, jonka avulla voit laskea yrityksen ja tuotteiden ilmastovaikutuksia sekä selvittää, millainen on yrityksen yhteiskunnallinen kädenjälki. 

Laskuri auttaa yrityksiä tunnistamaan yritykselle vaikuttavia kehitystoimenpiteitä ja kommunikoimaan omasta ilmastovaikutuksestaan asiakkaille ja sidosryhmille. Laskurin käyttäjä vastaa laskennassa käyttämänsä datan oikeellisuudesta.

Miten?
www.climpactor.fi
Palvelu on maksuton.

Kenelle?
Palvelu on avoin kaikille.
 

Kiertotalouden tiekartta

Teknologiateollisuuden Kiertotalouden tiekartta on maksuton materiaali yrityksille, jotka haluavat luoda uutta vastuullista liiketoimintaa kiertotaloudesta. Kiertotalouden tiekartan on tarkoitus auttaa yrityksiä ottamaan seuraava askel ja sitoutumaan vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tiekartasta saat myös vertailutietoa alan yleisestä tilasta.

Miten?
Lataa tiekarttamateriaali (pdf) tästä

Kenelle?
Materiaali on avoin kaikille.
 

Energiatehokkuusneuvonta ja -sopimus

Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut EU:n energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita pakollisia toimenpiteitä. Fiksu ja tehokas energiankäyttö parantaa liiketoiminnan kannattavuutta ja mahdollistaa kustannustehokkaan ja kilpailukykyisen tuotannon. Suomessa on jo lähes 500 yritystä, jotka ovat solmineet energiatehokkuussopimuksen ja alkaneet tehostaa energiankäyttöään.
Energiatehokkuussopimukseen liittyneellä yrityksellä on mahdollisuus saada valtion tukea energiatehokkuusinvestoinneille. Jos yritys on ympäristölupavelvollinen, se välttyy myös erillisiltä energiatehokkuusvaatimuksilta ympäristöluvissa. Lisäksi sopimukseen liittyneet Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset saavat maksutonta energiatehokkuusneuvontaa Motivan Erja Saarivirralta.

Miten?
Tulosta liittymislomake kahtena kappaleena täytettynä, allekirjoita ne ja lähetä Teknologiateollisuuteen. Sitten vain hyödyntämään sopimuksen antamia etuja! 
Palvelu on sopimukseen liittyville jäsenyrityksille maksutonta.

Kenelle?
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 

Lisätiedot: Patrick Frostell
Energiatehokkuusneuvonta: Erja Saarivirta/Motiva 
 

Julkaisut ammattitaidon kehittämiseen

Teknologiateollisuus ry:n omistama Teknologiainfo Teknova Oy välittää teknologiateollisuuden yrityksille tietoa teknologian ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä yrityskohtaisuuden vahvistamiseen työehdoissa. Jäsenenä saat julkaisuista ja sopimusehdoista jäsenalennuksen. 

Julkaisumme syntyvät Teknologiateollisuus ry:n asiantuntijoiden myötävaikutuksella. Julkaisuissa yhdistyvät alan uusin tieto ja sen soveltaminen toimialamme yrityksissä. 

Kenelle?
Teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevät asiantuntijat, alan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat

Miten?
Tutustu tarjontaamme Teknologiainfo Teknovan verkkokaupassa www.teknologiainfo.net
Asiakaspalvelumme auttaa ja neuvoo sinua, puhelin 09-1923 381
 

Kasvun vertaisryhmät

Teknologiateollisuus ry on 2019 lähtien järjestänyt liiketoiminnan kasvua edistäviä yritysten vertaisryhmiä. Ne ovat tehokas verkostoitumis- ja vertaisoppimismahdollisuus jäsenyrityksille. 

Teknologiateollisuus on mukana Boardman Grow'n 2022 käynnistämässä ”Yhdessä kasvuun” -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on inspiroida yrityksiä kasvuun ja tarjota pienryhmätyöskentelyn kautta vertaistukea kasvujohtajille. Vuoden aikana käynnistyy useampia sparrausryhmiä eri teemojen ympärille. Ensimmäinen sparrausryhmä muodostetaan kansainvälistymisteeman ympärille.

Kenelle?

Sparrausryhmät toimivat kasvujohtajien vertaisryhminä, joissa osallistujat keskustelevat keskenään ja asiantuntijoiden kanssa. Kuhunkin sparrausryhmään osallistuu noin 6–8 kasvuyrittäjää. Ryhmät tapaavat säännöllisesti noin 3–4 kertaa vuoden ajan. Pienryhmien kokoontuminen tapahtuu pääosin digitaalisesti, joten vertaissparraukseen voi osallistua mistä vain. Pienryhmiin osallistuu yrittäjien lisäksi myös moderaattori sekä teemojen mukaan vaihtelevasti myös asiantuntijoita.

 

Lisätietoa Yhdessä kasvuun -hankkeesta

Kysy lisää: Teemu Polo

Kasvuun liittyvät tilaisuudet

Lisätietoa ajankohtaisista kasvutilaisuuksista löydät Tapahtumat-sivultamme

Kenelle?
Kasvuun liittyvät tilaisuudet on tarkoitettu yrityksille, joita kiinnostaa toiminnan kehittäminen ja liiketoiminnan kasvattaminen. Ohjelma rakennetaan PK-yritysten lähtökohdista, mutta myös isommat yritykset voivat saada tarjonnasta oivalluksia.

Miten?
Tutustu tapahtumatarjontaan  ja seuraa tapahtumamarkkinointiamme.  Kasvuun liittyvä tapahtumatarjonta sisältyy Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksuun.
 

Yleiset sopimusehdot ja -mallit helpottavat sopimusten laadintaa

Yritystoiminta edellyttää yhteistoimintaa muiden yritysten kanssa ja yhteistoiminta puolestaan pelisääntöjä, joiden mukaan asiat hoidetaan. Teknologiateollisuuden vakioehdot auttavat sopimusten laadinnassa. 

Teknologiateollisuuden asiantuntijat ovat mukana laatimassa yleisiä eurooppalaisia ja pohjoismaisia sopimusehtoja ja -malleja muun muassa koneiden ja laitteiden kansainvälisiin toimituksiin, asennuksiin ja huoltoon sekä datan jakamiseen. Sopimusmalleja laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon tasapuolisesti ostajan ja myyjän näkökulma.

IT-hankinnoissa laajalti käytössä olevat IT-sopimusehdot uudistettiin joulukuussa 2021. Uusissa IT2022-ehdoissa on vastuunrajoitusehdon ajanmukaistamisen lisäksi valmisteltu kokonaan uudet erityisehdot datan käyttöön sekä sopimusmalli pientoimituksia varten.

It-sopimusehtojen taustalla ovat Keskuskauppakamari, Ohjelmisto- ja e-business ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. Ehdot päivitetään noin kolmen vuoden välein.

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön, rakentamisen, tuotannollisen toiminnan sekä yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.

Kenelle?
Teknologiateollisuuden yritysten kauppasopimuksia laativille henkilöille

Miten?

Tutustu tarjontaamme Teknologiainfo Teknovan verkkokaupassa
Asiakaspalvelumme auttaa ja neuvoo sinua, puhelin 09-1923 382

Yleisiä pohjoismaisia sopimusehtoja ja kotimaisiin toimituksiin tarkoitettuja sopimusehtoja ja -malleja voit tilata paperimuodossa ja sähköisessä muodossa käyttöoikeuslisensseinä.

Orgalim-ehtojen sähköiset versiot voit tilata Orgalim-verkkokaupasta

Tietotekniikka-alan yleiset sopimusehdot IT2022 voit tilata Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:ltä osoitteesta it-ehdot.fi. Teknologiateollisuuden jäsenenä saat ehdoista 40 prosentin jäsenalennuksen.

Lisää tietoa konsultointialan yleisistä sopimusehdoista löydät SKOL ry:n sivuilta.
 

Yritystarinoita

New accordion content