Tietoa ja työkaluja

Tietoa ja työkaluja

shutterstock_482236333_0_smaller.jpg
Tarvitsetko tietoa taloudesta, oppaita kasvuun, ohjeistusta sopimusasioissa?

Teknologiateollisuus kerää sekä kotimaista että kansainvälistä tietoa alan taloudellisesta tilanteesta ja näkymistä. Tuotamme lisäksi sopimusehtoja, julkaisuja ja oppaita ammattitaidon kehittämiseen sekä kasvun ja uudistumisen tueksi. Kasvun tueksi olemme tuottaneet työkaluja ja oppaita, joita löytyy täältä. Mukana mm. kiertotalouden sovellusopas.

Yleistä taloudesta

Löydät Talous- ja toimiala -osiosta ajankohtaista tietoa ja laajan kuvapaketin teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymistä sekä kansainvälisestä taloudesta. 

Julkaisut

Julkaisemme painettuja kirjoja ja e-kirjoja ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen seuraavilta aihealueilta muun muassa teknologiasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja työsuhdeasioista.

Mitä hyödyt?

Julkaisuissamme on yhdistetty ajankohtainen teoreettinen tieto ja käytännön esimerkit omalta toimialaltamme. 

Jäsenyritysten edustajat saavat julkaisuistamme jäsenalennuksen.

Kenelle?

Teknologiateollisuuden julkaisut on laadittu teknologiateollisuuden asiantuntijoille sekä alan opiskelijoille ja opettajille.

Miten?

Julkaisut löydät ja voit tilata Teknologiateollisuuden omistaman Teknologiainfo Teknovan verkkokaupasta tai asiakaspalvelusta puh. 09 1923 381 sekä hyvinvarustetuista kirjakaupoista.

 

Sopimusehdot ja -mallit

Sopimusehdot ja -mallit helpottavat sopimusten laadintaa

Yritystoiminta edellyttää yhteistoimintaa muiden yritysten kanssa ja yhteistoiminta puolestaan pelisääntöjä, joiden mukaan asiat hoidetaan. Teknologiateollisuuden vakioehdot auttavat sopimusten laadinnassa.

Teknologiateollisuuden asiantuntijat ovat mukana laatimassa yleisiä eurooppalaisia ja pohjoismaisia sopimusehtoja ja -malleja muun muassa koneiden ja laitteiden kansainvälisiin toimituksiin, asennuksiin ja huoltoon sekä datan jakamiseen. Sopimusmalleja laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon tasapuolisesti ostajan ja myyjän näkökulma.

Myymme kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten tekoa helpottavia yleisiä sopimusehtoja ja -malleja sekä painettuina että sähköisessä muodossa. Yleiset sopimusehdot ja mallit on koottu valintataulukkoon sen mukaan, millaiseen toimitukseen ne on yleensä tarkoitettu. Sopimusehtojen valintaopas täällä

Julkaisutarjontamme löydät Teknologiateollisuus ry:n omistamasta Teknologiainfo Teknova Oy:stä, asiakaspalvelu puh. 09 1923 381, www.teknologiainfo.net

Orgalim-ehtojen sähköisten versioiden käyttöoikeuslisenssejä voit tilata Orgalim-verkkokaupasta

IT2022-ehdot

Kotimaisiin IT-toimituksiin tarkoitettujen IT2022-ehtojen käyttöoikeuslisenssin voit tilata osoitteesta www.it-ehdot.fi. Teknologiateollisuuden jäsenenä saat IT-ehdoista 40 prosentin jäsenalennuksen.

IT-hankinnoissa laajalti käytössä olevat IT-sopimusehdot uudistettiin joulukuussa 2021. Uusissa IT2022-ehdoissa on vastuunrajoitusehdon ajanmukaistamisen lisäksi valmisteltu kokonaan uudet erityisehdot datan käyttöön sekä sopimusmalli pientoimituksia varten.

Teknologiateollisuuden jäsenenä saat IT-ehdoista jäsenalennuksen.

It-sopimusehtojen taustalla ovat Keskuskauppakamari, Ohjelmisto- ja e-business ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. Ehdot päivitetään noin kolmen vuoden välein ja edellinen päivitys tehtiin vuonna 2018 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vuoksi.

Kenelle:Teknologiateollisuuden yritysten kauppasopimuksia laativille henkilöille. 

Teknologiateollisuuden jäsenenä saat sopimusehdoista ja -malleista jäsenalennuksen.

Tutustu tarjontaamme Teknologiainfo Teknovan verkkokaupassa
Asiakaspalvelumme auttaa ja neuvoo sinua, puhelin 09-1923 381

 

 

  Datan jakamisen malliehdot
  malliehdot

   

  Teknologiateollisuus julkaisi syksyllä 2019 Datan jakamisen malliehdot. Ehdot vamisteltiin yhdessä Teknologiateollisuuden jäsenyritysten kanssa. Ehtojen on tarkoitus muodostaa yksinkertainen oikeudellinen pohja datan jakamiselle ja ne on ajateltu käytettäväksi osana yritysten jo olemassaolevaa yhteistyötä ja siihen liittyvää sopimussuhdetta. 

  Ehdot ohjaavat yritykset sopimaan datan jakamisen teknisistä järjestelyistä ja tietoturvasta. Ehdot antavat saatuun dataan varsin laajat käyttöoikeudet, josta luonnollisesti voidaan osapuolten tarpeiden mukaan poiketa. 

  Malliehtojen avulla voidaan

  • Nostaa datan hyödyntäminen avoimesti yritysten välisiin neuvotteluihin ja hyödyntää tietoa tehokkaasti. 
  • Kehittää datasta sopimisen kulttuuria.  Neuvotteluaikoja voidaan lyhentää ja helpottaa datan käytöstä sopimista siten, että sopimukset edistävät datan tehokasta käyttöä.   
  • Kannustaa yrityksiä tunnistamaan nykyistä paremmin omia tietojaan sekä kehittämään kumppanuuksia, jotka edistävät datan käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä.

  Kenelle?

  Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdot on tarkoitettu teollisen datan jakamiseen. Jos osapuolten tarkoituksena on jakaa myös henkilötietoa, tulee ehtoihin liittää tietosuojaliite. Malliehtojen johdannossa on yrityksille suuntaviivoja datan kartoitukseen sekä perusohjeistus siitä, miten kilpailuoikeus tulee ottaa huomioon datan jakamisessa. 

  Miten?

  Ehdot ovat ostettavissa Teknovan verkkokaupasta.

  Lisätietoja: 

  Jussi Mäkinen, lakiasiainpäällikkö, digitalisaatio, kasvu ja osaaminen, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi

  Teknologiateollisuuden malliehtojen laatimiseen osallistui Krogerus asianajotoimisto.

  Dataverkostojen sääntökirja 

  Teknologiateollisuus on ollut mukana Sitran Dataverkostojen sääntökirjan (Rulebook for Data Networks) valmistelussa. Datan käyttöoikeudet pohjautuvat Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehtoihin, joten sääntökirja toimii luontevana seuraavana askeleena niille toimijoille, jotka ovat aloittaneet datan hyödyntämisen Teknologiateollisuuden malliehtojen pohjalta. 

  Sitran Dataverkostojen sääntökirja sisältää toiminnallisen osan, joka auttaa yrityksiä datan ulottuvuuksien ja käyttöoikeuksien kartoittamisessa sekä oikeudelliset pohjat dataverkoston pystyttämiseksi, siihen liittymiseksi ja datan käyttöoikeuksien määrittämiseksi. 

  Kenelle?

  Sääntökirja on tarkoitettu tilanteisiin, jossa datan jakaminen tapahtuu usean toimijan välillä.

  Miten?

  Dataverkostojen sääntökirja on ladattavissa maksutta Sitran verkkosivuilta.

  Lisätietoja: 

  Jussi Mäkinen, lakiasiainpäällikkö, digitalisaatio, kasvu ja osaaminen, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi

  Sitran sääntökirjan laatimiseen osallistuivat Borenius asianajotoimisto sekä konsulttiyritys 1001 Lakes.

   

  Liikejuridiikan palvelut

  HYVÄÄ JURIDISTA ASIANTUNTIJAA KANNATTAA KÄYTTÄÄ

  Suosittelemme asiantuntijapalveluiden käyttämistä lakiasioihin liittyvissä ongelmissa. Se estää ongelmia ennalta ja auttaa yritystä ottamaan hallittuja riskejä liiketoiminnassa. Esimerkiksi seuraavat yritykset tarjoavat liikejuridiikan palveluita. Listan yritysten palveluiden hinnat eivät sisälly liiton jäsenmaksuun.
   

  Borenius tarjoaa korkealaatuisia asiantuntijapalveluita yritysjuridiikan saralla. Paneudumme erityisesti oikeudellisiin kysymyksiin, jotka liittyvät strategisesti merkittäviin tai muuten laajoihin ja kauaskantoisiin juridisiin toimeksiantoihin. Neuvomme lisäksi asiakkaitamme kansainväliseen kauppaan, julkisiin hankintoihin, yrityskauppoihin, rahoitukseen, yhtiöoikeuteen, kuluttajansuojaan ja markkinointiin liittyvissä asioissa. Avustamme myös oikeudenkäynneissä.

  Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, New Yorkissa sekä Pietarissa. Lisäksi meillä on Helsingissä aktiiviset Nordic- ja China Desk -osastot, jotka voivat avustaa myös näihin maantieteellisiin alueisiin liittyvässä juridiikassa.

  Lisätietoja www.borenius.com

  Yhteyshenkilöt:

  Samuli Simojoki samuli.simojoki(a)borenius.com

  Åsa Krook asa.krook(a)borenius.com 
   

  "Krogerus on yksi Suomen suurimmista liikejuridiikan asianajotoimistoista. Hoidamme laajasti erilaisiin yritysjärjestelyihin, riidanratkaisuun ja viranomaissääntelyyn liittyviä toimeksiantoja. Erityisosaamistamme ovat muun muassa teknologia- sekä tietoliikenne-, energia-, rahoitus-, elintarvike-, ja kiinteistösektorit.

  Teknologia- ja immateriaalioikeuspraktiikkamme on yksi Suomen suurimmista, ja neuvomme sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä mm. ICT-hankinnoissa ja ulkoistamishankkeissa, IPR- ja teknologialiitännäisissä sopimusasioissa ja riidoissa, rekisteröinneissä ja tietosuoja-asioissa. Olemme toimineet Teknologiateollisuus ry:n neuvonantajana teollisen datan jakamista koskevien malliehtojen laadinnassa.

  Lisätietoja: www.krogerus.com

  Yhteyshenkilöt:

  Kalle Hynönen (kalle.hynonen(a)krogerus.com)

  Mika Puittinen (mika.puittinen(a)krogerus.com)
   

  Castrén & Snellmanin missiona on rakentaa uusia menestystarinoita. Työmme johtotähtiä ovat yrityksesi strategia, toimiala ja liiketoimintatavoitteet. Autamme sinua tekemään pitkälle kantavia päätöksiä, millä toimialalla toimitkin.

  Castrén & Snellmanilla on asiakkaita muun muassa elektroniikka-, sähkö, kone- ja metalliteollisuudessa sekä tietotekniikan ja konsultointialan piirissä. Hoidamme laajimmatkin toimeksiannot 250 asiantuntijamme voimin ja tarjoamme asiakkaidemme käyttöön erikoisosaamista jokaiselta liikejuridiikan osa-alueelta. Meillä on vahva asema esimerkiksi kansainvälisessä rakentamisessa, kilpailuoikeudessa sekä teknologiaan, immateriaalioikeuksiin ja tietosuojaan liittyvissä toimeksiannoissa.

  www.castren.fi castrenblog.com @CastrenS

  Yhteyshenkilöt:

  Eija Warma-Lehtinen (eija.warma-lehtinen(a)castren.fi)
  Sari Hiltunen (sari.hiltunen(a)castren.fi)
   

  Eversheds Asianajotoimisto Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun toimisto, jonka erityisvahvuuksia ovat yritysjärjestelyt, immateriaalioikeudet ja ICT, riidanratkaisu, insolvenssioikeus sekä kiinteistöasiat. Toimimme Suomessa viidellä paikkakunnalla ja nämä ovat: Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Tampere ja Turku.

  Palvelemme yrityksiä, yksityishenkilöitä ja julkissektoria kotimaassa ja kansainvälisesti ja tarvittaessa hyödynnämme laajaa yhteistyöverkostoamme. Työskentelemme molempien kotimaisten kielten lisäksi myös englannin, ranskan, saksan ja venäjän kielellä.

  Tytäryhtiömme Heinonen & Co tarjoaa asiakkaillemme maailmanlaajuiset patenttien, tavaramerkkien, mallioikeuksien ja domain-nimien rekisteröintipalvelut sekä niihin liittyvät asiamiespalvelut ja teollisoikeuksien suojauspalvelut yli 50 vuoden kokemuksella.
  www.eversheds.fi
   

  HPP Asianajotoimisto Oy tukee kotimaisia että ulkomaisia asiakkaitaan kaikissa niiden oikeudellisissa tarpeissa joustavasti ja tehokkaasti. Olemme liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto, jonka erikoistumisalueina ovat erityisesti teknologiayhtiöiden yritys-, rahoitus- ja sopimusjärjestelyt, työoikeus, riidanratkaisu, immateriaalioikeudet, kilpailuoikeus, ympäristö ja kiinteistöt sekä meri- ja kuljetusoikeus. Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan kasvattamiseen tarjoamalla korkean lisäarvon juridisia ratkaisuja. Tämä edellyttää asiakkaidemme liiketoiminnan syvällistä ymmärtämistä sekä sitä, että asiakkaillamme on aina käytössään juuri oikea määrä oikeanlaista juridista projektiosaamista. Kansainväliset katalogit (Chambers, Legal500 ym.) ovat noteeranneet osaamisemme korkealle tasolle jo pitkään. Alansa huippuasiantuntijat ovat valmiita avustamaan yritystäsi kaikissa päivittäisissä oikeudellisissa asioissa sekä laajoissa ja monimutkaisissa projekteissa.

  https://www.hpp.fi/

  Yhteyshenkilöt:
  Markku Mäkinen (markku.makinen(a)hpp.fi)
  Terho Nevasalo (terho.nevasalo(a)hpp.fi)
   

  Fondia Oyj on liikejuridiikan täyden palvelun talo ja edelläkävijä uudenlaisten palvelumallien ja teknologian hyödyntämisessä. Fondia tukee asiakkaitaan ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti sekä ennakoitavin hinnoin kaikilla liikejuridiikan alueilla. Fondian pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimipaikat myös Turussa, Tampereella, Lahdessa, Vaasassa ja Kuopiossa sekä Tallinnassa, Vilnassa, Tukholmassa ja Göteborgissa.

  Kokeneet juristit auttavat yksittäisissä tilanteissa kuten yritysjärjestelyssä, sopimuksen laatimisessa, sopimusneuvotteluissa tai henkilöstöä, päätöksentekoa, IPRiä, julkista hankintaa tai tietosuojaa koskevissa asioissa. Erikoisosaamistamme on myös kokonaisvaltainen asiakkaan lakiasioiden järjestäminen ikävyyksien välttämiseksi ja yrityksen arvon nostamiseksi kuten lakiasioiden kartoitukset ja kunto-ohjelmat, päätöksenteon ja sopimustoiminnan järjestäminen tai vaikkapa dokumentaation automatisointi. Vaikka pyrimme ennen kaikkea siihen, että asiakkaamme välttyisivät ongelmilta, riidanratkaisutiimimme auttaa myös riitatilanteissa.

  www.fondia.com

  Yhteyshenkilöt:

  erkki.hyvarinen(at)fondia.com ja

  mari.aulio(at)fondia.com. 
   

  Mistä saa lisäapua?

  Lakipalvelut kehittyvät muun yhteiskunnan mukana. Saatavilla on monenlaisia sähköisiä palveluita, jotka auttavat oikeudellisten ongelmien ratkaisussa ja avun hankkimisessa. Ohessa on esimerkkejä markkinoilla tarjottavista helppokäyttöisistä palveluista.

  Suomen Yrittäjät ry ylläpitää sivuillaan Yritystoiminnan ABC -tietopankkia. Palvelusta löytyy näppärästi perustietoa mm. sopimusoikeudesta, julkisista hankinnoista ja ympäristölainsäädännöstä. Palvelu on osittain maksuton, mutta laajennettu osio avautuu ainoastaan Suomen Yrittäjien jäsentunnuksilla.

  http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/

  VirtuaaliLakimies on lakipalveluyritys Fondian laatima maksuton lakitietopankki, joka tarjoaa yrityksille juridista perustietoa päivittäisen liiketoiminnan hoitamisen tueksi.

  http://virtuaalilakimies.fi/

  EU Funding Playbook

  Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Energiateollisuus ry ovat tuottaneet yrityksille EU-rahoituksen hakuoppaan, helposti ymmärrettävän ja visuaalisen nettisivuston. EU Funding Playbook -sivusto antaa yrityksille kokonaiskuvan EU-ohjelmien ja instrumenttien tarjoamista mahdollisuuksista sekä käytännön vinkkejä rahoituksen hakemiseen ja EU-hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.

  Kenelle?

  Yrityksille, jotka haluavat verkostoitua, uudistua ja huolehtia kilpailukyvystään sekä tiivistää eurooppalaista yhteistyötä ja hyödyntää sisämarkkinoiden mahdollisuuksia rohkeammin. EU:n ohjelmat ja rahoitusinstrumentit tarjoavat yrityksille useita erilaisia mahdollisuuksia yhteistyön tekemiseksi muiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi rahoitusta voi saada vauhdittamaan yrityksen uudistumista, markkinoille pääsyä ja kasvua.  

  Miten?

  EU Funding Playbook -sivustolle pääsee täältä.
  Lisätietoja:

  EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitiikan päällikkö Mervi Karikorpi, puh. 040 741 9801, mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi

   

  Teollisen datan playbook

  Teknologiateollisuuden pk-yritysten datakiihdyttämössä vuonna 2021 joukko yrityksiä pääsi kehittämään omaan liiketoimintaansa pohjautuvia datan käyttötapauksia asiantuntijoiden johdolla. Kiihdyttämön opit on koottu julkaisuun, jotta mahdollisimman moni pk-yritys pääsisi niitä hyödyntämään. Julkaisu sisältää muun muassa datan kypsyysmallin ja mallin ensimmäisen käyttötapauksen valintaa helpottamaan. Lisäksi mukana on viiden kiihdyttämössä mukana olleen yrityksen case-tarina.

  Kenelle?

  Valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka haluavat päästä liikkeelle datan hyödyntämisessä tai kehittää datan hyödyntämistä liiketoiminnassaan. 

  Miten?

  "Teollisen datan playbook - valmistavan teollisuuden datakiihdyttämön opit" on ladattavissa tästä (pdf)

  Liiketoiminnallista hyötyä datasta -webinaari 16.2.2022 tallenne

  Aineisto:
  Datan merkitys yritysten kasvulle ja kannattavuudelle, Tekoäly 4.0 -ohjelman pj & Kone Oyj:n hpj Jussi Herlin 
  Kiihdyttämön opetukset – miten valita oikea datan käyttötapaus? Lead AI Solution Strategist Mika Aho, Silo AI Oy 
  Yritystarina: Dinolift – datan avulla parempaa kannattavuutta ja ymmärrystä asiakkaasta, toimitusjohtaja Karin Nars, Dinolift Oy 
  Hankalien kysymysten ratkaiseminen: ERP-integraatio, oikean kumppanin valinta ja yhteistyömalli, muutoksen johtaminen, Lead AI Solution Strategist Kai Knuutila, Silo AI Oy

  Lisätietoja:

  EU-Regulaation johtaja Jussi Mäkinen, puh. 040 900 3066, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi

  Pk-yritykset ja yrittäjyys, johtava asiantuntija Teemu Polo, puh. 040 565 4496, teemu.polo@teknologiateollisuus.fi

  Kv-osaajien rekrytointi

  Olemme koonneet tähän linkkejä hyötytietoon kansainvälisten osaajien rekrytoimisesta suomalaisyrityksiin:

  Kansainvälisen osaamisen ja rekrytoinnin neuvontapalvelua Pirkanmaalaisille työnantajille.
  Yrityksille - International House Tampere

  Oletko rekrytoimassa ulkomailta? Mietityttääkö käytännön asioiden sujuminen Suomessa? Suomeen saapuvan työntekijän asettautumiseen voi nyt saada tukea.
  Kasvua kansainvälisistä osaajista – Kokka kohti Suomea -hanke

  IHH is here to support and advise you on matters related to both international recruitment and your international workforce.
  https://ihhelsinki.fi/employers/

  Keski-Uudenmaan maahanmuuttajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu. Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälä, Nurmijärven ja Tuusulan maahanmuuttajat
  maspa - Keski-Uudenmaan maahanmuuttajien asiointipalvelu

  Talent CV Galleria on ilmainen rekrytointisivusto, joka tuo yhteen tamperelaiset työnantajat ja Suomessa oleskelevat kansainväliset osaajat. Voit julkaista yrityksesi avoimen työpaikkailmoituksen ja selata eri alojen osaajia Talent CV Galleriassa. 
  Frontpage - Talent CV Gallery (talent-cv-gallery.com)

  IMAGO-ohjelman nettisivut: https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago/etusivu

  Kansainvälinen rekry. Haluatko yritykseesi työntekijän – ulkomailta? - Business Joensuu
  https://www.businessjoensuu.fi/tapahtumat/kansainvalinen-rekry-haluatko-yritykseesi-tyontekijan-ulkomailta/

  Työpaikkasuomea ja -ruotsia maahanmuuttajien työskentelyn tueksi - TE-Palvelut
  Työpaikkasuomea ja -ruotsia maahanmuuttajien työskentelyn tueksi - TE-Palvelut

  TalentHub Joensuu brings together international talents and companies in the Joensuu region
  https://talenthubjoensuu.fi/

  Liiketoimintaan mahtuu alasta riippumatta sekä mahdollisuuksia että haasteita. Me tarjoamme yrityksille kasvun avaimia, autamme pitämään kilpailukyvyn kunnossa ja kehittymään kohti tavoitteitaan.
  https://www.lieksankehitys.fi/kasvu-ja-kansainvalistyminen

  Tiesitkö että erilaiset ihmiset työyhteisössä nostavat yrityksesi kannattavuutta ja lisäävät kasvua? KV-Liiga on ensimmäisen kansainvälisen rekrytoinnin palvelu pirkanmaalaisille yrityksille!
  KV-Liiga - International Tampere

  International House Helsinki on tällä hetkellä kv-työntekijöille suunnattu palvelu, mutta Uudenmaan TE-palvelut ja Helsingin kaupunki ovat työstämässä sisältöä myös työnantajille. IHH palvelee koko Uudenmaan aluetta.
  Home - International House Helsinki (ihhelsinki.fi)

  Työlupapalvelut - TE-Palvelut

  TE-palveluiden kansainvälisen rekrytoinnin palvelut: https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/rekrytoi-ulkomailta ja EURES palvelut (European Employment Services): https://www.te-palvelut.fi/web/eures-suomi/etusivu

  Kansainvälisen rekrytoinnin opas sisältää paljon tietoa aiheeseen liittyen. ja tosiaan esim. Pirkanmaalla on Janinkin linkkaama KV-liiga, jossa tarjoamme täsmätukea yrityksille. https://mediabank.businessfinland.fi/l/JQWn2SGF98rB

  Lahti TalentHub tarjoaa kansainvälisen rekrytoinnin palveluita Lahden seudun yrityksille.
  Lahti TalentHub - Lahti

  KETIn yrityspalvelut Keski-Karjalan sijoittuvalle yritykselle. Keti auttaa yrityksiä kv. osaajien työllistämisessä ja työllistymisessä https://www.keti.fi/sijoittuva-yritys
  Our mission is to connect international talents with employers by increasing our customers’ awareness, availability and value of Talent Boost services.
  Talent Espoo | City of Espoo

  Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen voi olla yritykselle ratkaiseva kilpailuetu globaaleilla markkinoilla toimiessa. 
  Talent Vantaa | Business Vantaa

  Talent Helsinki -hankeen tavoitteena on houkutella erityisesti ICT- ja teknologia-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita helsinkiläisyrityksiin
  Talent Helsinki -hanke | Helsingin kaupunki

  Helsingin seudun kauppakamarin Chamber Talent Boost -projekti tukee yritysten valmiuksia tunnistaa ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia.
  Talent Helsinki (ent. Chamber Talent Boost) | Helsingin seudun kauppakamari

  Talent Explorer - Business Finland

  Welcome to explore open job opportunities in Finland. Here you'll find jobs targeted at English speaking professionals.
  Jobs in Finland

  Kasvua kansainvälisistä osaajista Turku
  Kasvua kansainvälisistä osaajista -palvelu auttaa kansainvälisen osaajan löytämisessä ja rekrytoinnissa ja tukee kansainvälisten osaajien etabloitumista.
  https://turkubusinessregion.com/kasvua-ja-kehitysta/kasvua-kansainvalisista-osaajista/

  Maailmalla menestyminen ja kansainvälinen kasvu vaatii parhaat osaajat. Onko yritykselläsi haasteita löytää asiantuntijoita Suomesta?
  Tech talents - Business Finland

  Kansainväliset opiskelijat

  Tutustu Palkkaa kv-opiskelija -kampanjaamme!

  Lisätietoja:

  Milka Kortet, johtava asiantuntija, milka.kortet@teknologiateollisuus.fi

  Osaamisdatan playbook

  Teknologiateollisuuden Osaamisdatan playbook tarjoaa oppeja pilottiprojekteista, joissa erilaisia osaamishaasteita on ratkaistu datan avulla sekä ideoita osaamisdatan laajempaan hyödyntämiseen yhteiskunnassa ja yrityksissä.
   

  Osaamisdatan playbook (pdf) 
  Skills Data Playbook (pdf)