Tietoa ja työkaluja

Tietoa ja työkaluja

shutterstock_482236333_0_smaller.jpg
Tarvitsetko tietoa taloudesta tai vaikka apua sopimusasioissa?

Teknologiateollisuus kerää sekä kotimaista että kansainvälistä tietoa alan taloudellisesta tilanteesta ja näkymistä. 

Tuotamme lisäksi sopimusehtoja, julkaisuja ja oppaita ammattitaidon kehittämiseen sekä kasvun ja uudistumisen tueksi.

Yleistä taloudesta

Löydät Talous- ja toimiala -osiosta ajankohtaista tietoa ja laajan kuvapaketin teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymistä sekä kansainvälisestä taloudesta. 

Julkaisut

Julkaisemme painettuja kirjoja ja e-kirjoja ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen seuraavilta aihealueilta muun muassa teknologiasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja työsuhdeasioista.

Mitä hyödyt?

Julkaisuissamme on yhdistetty ajankohtainen teoreettinen tieto ja käytännön esimerkit omalta toimialaltamme. 

Jäsenyritysten edustajat saavat julkaisuistamme jäsenalennuksen.

Kenelle?

Teknologiateollisuuden julkaisut on laadittu teknologiateollisuuden asiantuntijoille sekä alan opiskelijoille ja opettajille.

Miten?

Julkaisut löydät ja voit tilata Teknologiateollisuuden omistaman Teknologiainfo Teknovan verkkokaupasta tai asiakaspalvelusta puh. 09 1923 381 sekä hyvinvarustetuista kirjakaupoista.

 

Sopimusehdot ja -mallit

Sopimusehdot ja -mallit

Myymme kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten tekoa helpottavia yleisiä sopimusehtoja ja -malleja sekä painettuina että sähköisessä muodossa. Yleiset sopimusehdot ja mallit on koottu valintataulukkoon sen mukaan, millaiseen toimitukseen ne on yleensä tarkoitettu. Sopimusehtojen valintaopas täällä

Teknologiateollisuuden jäsenenä saat sopimusehdoista ja -malleista jäsenalennuksen.

Julkaisutarjontamme löydät Teknologiateollisuus ry:n omistamasta Teknologiainfo Teknova Oy:stä, asiakaspalvelu puh. 09 1923 381, www.teknologiainfo.net

IT2018-ehdot

Kotimaisiin IT-toimituksiin tarkoitetut IT2018-ehdot voit myös tilata Teknologiainfo Teknovan verkkokaupasta. Lisätietoja IT2018-ehdoista on it-ehdot.fi-sivuilla.

   

  Datan jakamisen malliehdot
  malliehdot

   

  Teknologiateollisuus julkaisi syksyllä 2019 Datan jakamisen malliehdot. Ehdot vamisteltiin yhdessä Teknologiateollisuuden jäsenyritysten kanssa. Ehtojen on tarkoitus muodostaa yksinkertainen oikeudellinen pohja datan jakamiselle ja ne on ajateltu käytettäväksi osana yritysten jo olemassaolevaa yhteistyötä ja siihen liittyvää sopimussuhdetta. 

  Ehdot ohjaavat yritykset sopimaan datan jakamisen teknisistä järjestelyistä ja tietoturvasta. Ehdot antavat saatuun dataan varsin laajat käyttöoikeudet, josta luonnollisesti voidaan osapuolten tarpeiden mukaan poiketa. 

  Malliehtojen avulla voidaan

  • Nostaa datan hyödyntäminen avoimesti yritysten välisiin neuvotteluihin ja hyödyntää tietoa tehokkaasti. 
  • Kehittää datasta sopimisen kulttuuria.  Neuvotteluaikoja voidaan lyhentää ja helpottaa datan käytöstä sopimista siten, että sopimukset edistävät datan tehokasta käyttöä.   
  • Kannustaa yrityksiä tunnistamaan nykyistä paremmin omia tietojaan sekä kehittämään kumppanuuksia, jotka edistävät datan käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä.

  Kenelle?

  Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdot on tarkoitettu teollisen datan jakamiseen. Jos osapuolten tarkoituksena on jakaa myös henkilötietoa, tulee ehtoihin liittää tietosuojaliite. Malliehtojen johdannossa on yrityksille suuntaviivoja datan kartoitukseen sekä perusohjeistus siitä, miten kilpailuoikeus tulee ottaa huomioon datan jakamisessa. 

  Miten?

  Ehdot ovat ostettavissa Teknovan verkkokaupasta.

  Lisätietoja: 

  Jussi Mäkinen, lakiasiainpäällikkö, digitalisaatio, kasvu ja osaaminen, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi

  Teknologiateollisuuden malliehtojen laatimiseen osallistui Krogerus asianajotoimisto.

  Dataverkostojen sääntökirja 

  Teknologiateollisuus on ollut mukana Sitran Dataverkostojen sääntökirjan (Rulebook for Data Networks) valmistelussa. Datan käyttöoikeudet pohjautuvat Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehtoihin, joten sääntökirja toimii luontevana seuraavana askeleena niille toimijoille, jotka ovat aloittaneet datan hyödyntämisen Teknologiateollisuuden malliehtojen pohjalta. 

  Sitran Dataverkostojen sääntökirja sisältää toiminnallisen osan, joka auttaa yrityksiä datan ulottuvuuksien ja käyttöoikeuksien kartoittamisessa sekä oikeudelliset pohjat dataverkoston pystyttämiseksi, siihen liittymiseksi ja datan käyttöoikeuksien määrittämiseksi. 

  Kenelle?

  Sääntökirja on tarkoitettu tilanteisiin, jossa datan jakaminen tapahtuu usean toimijan välillä.

  Miten?

  Dataverkostojen sääntökirja on ladattavissa maksutta Sitran verkkosivuilta.

  Lisätietoja: 

  Jussi Mäkinen, lakiasiainpäällikkö, digitalisaatio, kasvu ja osaaminen, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi

  Sitran sääntökirjan laatimiseen osallistuivat Borenius asianajotoimisto sekä konsulttiyritys 1001 Lakes.

   

  Liikejuridiikan palvelut

  Hyvää juridista asiantuntijaa kannattaa käyttää

  Suosittelemme asiantuntijapalveluiden käyttämistä lakiasioihin liittyvissä ongelmissa. Se estää ongelmia ennalta ja auttaa yritystä ottamaan hallittuja riskejä liiketoiminnassa. Esimerkiksi seuraavat yritykset tarjoavat liikejuridiikan palveluita. Listan yritysten palveluiden hinnat eivät sisälly liiton jäsenmaksuun.

  Eversheds Asianajotoimisto Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun asianajotoimisto, jonka erityisvahvuuksia ovat yritysjärjestelyt, immateriaalioikeudet ja ICT, riidanratkaisu, insolvenssioikeus sekä kiinteistöasiat.
  www.eversheds.fi
   

  Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto. Erikoistumisalueet ovat yritys- ja rahoitusjärjestelyt, riidanratkaisu, teknologia ja immateriaalioikeudet, kilpailuoikeus, ympäristö ja kiinteistöt sekä meri- ja kuljetusoikeus.
  www.hpplaw.fi
   

  Yhteyshenkilöt:
  Markku Mäkinen (markku.makinen(a)hpplaw.fi)
  Mikko Leppä (mikko.leppa(a)hpplaw.fi)

   

  Fondia Oyj tarjoaa tukea päivittäisten lakiasioiden hoitamisessa sekä toimii juridisena neuvonantajana erikoistilanteissa kuten esimerkiksi yritysjärjestelyissä sekä riitatilanteissa. Yritys tarjoaa myös sähköisiä työkaluja lakiasioiden tehokkaampaan ja helpompaan hallinnointiin. Yrityksen toimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Seinäjoella, Vaasassa, Tukholmassa sekä Tallinnassa.
  www.fondia.fi
   

  Yhteyshenkilöt:
  Erkki Hyvärinen (erkki.hyvarinen(a)fondia.fi)
  Timo Lappi (timo.lappi(a)fondia.fi)

   

  Asianajotoimisto Borenius tarjoaa asiantuntevaa apua oikeudellisissa erityiskysymyksissä, mukaan lukien strategisesti merkittävät tai muuten laajat ja kauaskantoiset sopimusjuridiset toimeksiannot, yrityksen ydinliiketoiminnan kaikki asiakirjat, kansainvälinen kauppa, julkiset hankinnat, yityskaupat, rahoitusjuridiikka, yhtiöoikeus, IPR, tietosuoja, kuluttajansuoja, markkinointijuridiika sekä oikeudenkäynneissä ja riidoissa avustaminen kaikkiin edellä mainittuihin liittyen.
  Borenius tarjoaa korkealaatuisia juridisia asiantuntijapalveluja jokaisen palvelusegmenttimme osana Helsingissä, Tampereella, Yhdysvalloissa, Venäjällä sekä kaikissa Baltian maissa. Boreniuksella on lisäksi Helsingissä aktiiviset Nordic ja China deskit, jotka voivat avustaa myös näihin maantieteellisiin alueisiin liittyvässä juridiikassa. Lisätietoja www.borenius.com.

  Yhteyshenkilöt:
  Maria Carlsson (maria.carlsson(a)borenius.com)
  Åsa Krook (asa.krook(a)borenius.com)

   

  Castrén & Snellman auttaa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä menestymään nopeasti muuttuvassa maailmassa. Asianajotoimisto on tehnyt paljon töitä alan yrityksien kanssa erityisesti vaativissa ja monimutkaisissa toimeksiannoissa yli maarajojen.
  Castrén & Snellmanilla on asiakkaita muun muassa elektroniikka-, sähkö, kone- ja metalliteollisuudessa sekä tietotekniikan ja konsultointialan piirissä. Sillä on riittävät voimavarat laajoihinkin toimeksiantoihin, ja palvelun tarjoaa kunkin osa-alueen erityispiirteisiin perehtyneet asiantuntijat. Castrén & Snellman on vahva alansa toimija esimerkiksi kansainvälisessä rakentamisessa, kilpailuoikeudessa sekä teknologiaan, immateriaalioikeuksiin ja tietosuojaan liittyvissä toimeksiannoissa.
  www.castren.fi
  castrenblog.com
  @CastrenS

  Yhteyshenkilöt:
  Salla Mäntykangas-Saarinen (salla.mantykangas-saarinen(a)castren.fi)
  Sari Hiltunen (sari.hiltunen(a)castren.fi)

   

  Mistä saa lisäapua?

   

  Lakipalvelut kehittyvät muun yhteiskunnan mukana. Saatavilla on monenlaisia sähköisiä palveluita, jotka auttavat oikeudellisten ongelmien ratkaisussa ja avun hankkimisessa. Ohessa on esimerkkejä markkinoilla tarjottavista helppokäyttöisistä palveluista.

  Suomen Yrittäjät ry ylläpitää sivuillaan Yritystoiminnan ABC -tietopankkia. Palvelusta löytyy näppärästi perustietoa mm. sopimusoikeudesta, julkisista hankinnoista ja ympäristölainsäädännöstä. Palvelu on osittain maksuton, mutta laajennettu osio avautuu ainoastaan Suomen Yrittäjien jäsentunnuksilla.

  http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/

   

  VirtuaaliLakimies on lakipalveluyritys Fondian laatima maksuton lakitietopankki, joka tarjoaa yrityksille juridista perustietoa päivittäisen liiketoiminnan hoitamisen tueksi.

  http://virtuaalilakimies.fi/

   

  Lakivälitys on juridisten palvelujen tarjouspyyntö- ja vertailusivusto. Palvelussa yritykset voivat maksutta kilpailuttaa oikeudelliset toimeksiantonsa.

  https://www.lakivalitys.fi/