Tietoa ja työkaluja

Tietoa ja työkaluja

shutterstock_482236333_0_smaller.jpg
Tarvitsetko tietoa taloudesta, oppaita kasvuun, ohjeistusta sopimusasioissa?

Teknologiateollisuus kerää sekä kotimaista että kansainvälistä tietoa alan taloudellisesta tilanteesta ja näkymistä. Tuotamme lisäksi sopimusehtoja, julkaisuja ja oppaita ammattitaidon kehittämiseen sekä kasvun ja uudistumisen tueksi. Kasvun tueksi olemme tuottaneet työkaluja ja oppaita, joita löytyy täältä. Mukana mm. kiertotalouden sovellusopas.

Yleistä taloudesta

Löydät Talous- ja toimiala -osiosta ajankohtaista tietoa ja laajan kuvapaketin teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymistä sekä kansainvälisestä taloudesta. 

Julkaisut

Julkaisemme painettuja kirjoja ja e-kirjoja ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen seuraavilta aihealueilta muun muassa teknologiasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja työsuhdeasioista.

Mitä hyödyt?

Julkaisuissamme on yhdistetty ajankohtainen teoreettinen tieto ja käytännön esimerkit omalta toimialaltamme. 

Jäsenyritysten edustajat saavat julkaisuistamme jäsenalennuksen.

Kenelle?

Teknologiateollisuuden julkaisut on laadittu teknologiateollisuuden asiantuntijoille sekä alan opiskelijoille ja opettajille.

Miten?

Julkaisut löydät ja voit tilata Teknologiateollisuuden omistaman Teknologiainfo Teknovan verkkokaupasta tai asiakaspalvelusta puh. 09 1923 381 sekä hyvinvarustetuista kirjakaupoista.

 

Sopimusehdot ja -mallit

Sopimusehdot ja -mallit

Myymme kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten tekoa helpottavia yleisiä sopimusehtoja ja -malleja sekä painettuina että sähköisessä muodossa. Yleiset sopimusehdot ja mallit on koottu valintataulukkoon sen mukaan, millaiseen toimitukseen ne on yleensä tarkoitettu. Sopimusehtojen valintaopas täällä

Teknologiateollisuuden jäsenenä saat sopimusehdoista ja -malleista jäsenalennuksen.

Julkaisutarjontamme löydät Teknologiateollisuus ry:n omistamasta Teknologiainfo Teknova Oy:stä, asiakaspalvelu puh. 09 1923 381, www.teknologiainfo.net

IT2018-ehdot

Kotimaisiin IT-toimituksiin tarkoitettujen IT2018-ehtojen käyttöoikeuslisenssin voit tilata osoitteesta www.it-ehdot.fi

Teknologiateollisuuden jäsenenä saat IT-ehdoista jäsenalennuksen.

  Datan jakamisen malliehdot
  malliehdot

   

  Teknologiateollisuus julkaisi syksyllä 2019 Datan jakamisen malliehdot. Ehdot vamisteltiin yhdessä Teknologiateollisuuden jäsenyritysten kanssa. Ehtojen on tarkoitus muodostaa yksinkertainen oikeudellinen pohja datan jakamiselle ja ne on ajateltu käytettäväksi osana yritysten jo olemassaolevaa yhteistyötä ja siihen liittyvää sopimussuhdetta. 

  Ehdot ohjaavat yritykset sopimaan datan jakamisen teknisistä järjestelyistä ja tietoturvasta. Ehdot antavat saatuun dataan varsin laajat käyttöoikeudet, josta luonnollisesti voidaan osapuolten tarpeiden mukaan poiketa. 

  Malliehtojen avulla voidaan

  • Nostaa datan hyödyntäminen avoimesti yritysten välisiin neuvotteluihin ja hyödyntää tietoa tehokkaasti. 
  • Kehittää datasta sopimisen kulttuuria.  Neuvotteluaikoja voidaan lyhentää ja helpottaa datan käytöstä sopimista siten, että sopimukset edistävät datan tehokasta käyttöä.   
  • Kannustaa yrityksiä tunnistamaan nykyistä paremmin omia tietojaan sekä kehittämään kumppanuuksia, jotka edistävät datan käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä.

  Kenelle?

  Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdot on tarkoitettu teollisen datan jakamiseen. Jos osapuolten tarkoituksena on jakaa myös henkilötietoa, tulee ehtoihin liittää tietosuojaliite. Malliehtojen johdannossa on yrityksille suuntaviivoja datan kartoitukseen sekä perusohjeistus siitä, miten kilpailuoikeus tulee ottaa huomioon datan jakamisessa. 

  Miten?

  Ehdot ovat ostettavissa Teknovan verkkokaupasta.

  Lisätietoja: 

  Jussi Mäkinen, lakiasiainpäällikkö, digitalisaatio, kasvu ja osaaminen, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi

  Teknologiateollisuuden malliehtojen laatimiseen osallistui Krogerus asianajotoimisto.

  Dataverkostojen sääntökirja 

  Teknologiateollisuus on ollut mukana Sitran Dataverkostojen sääntökirjan (Rulebook for Data Networks) valmistelussa. Datan käyttöoikeudet pohjautuvat Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehtoihin, joten sääntökirja toimii luontevana seuraavana askeleena niille toimijoille, jotka ovat aloittaneet datan hyödyntämisen Teknologiateollisuuden malliehtojen pohjalta. 

  Sitran Dataverkostojen sääntökirja sisältää toiminnallisen osan, joka auttaa yrityksiä datan ulottuvuuksien ja käyttöoikeuksien kartoittamisessa sekä oikeudelliset pohjat dataverkoston pystyttämiseksi, siihen liittymiseksi ja datan käyttöoikeuksien määrittämiseksi. 

  Kenelle?

  Sääntökirja on tarkoitettu tilanteisiin, jossa datan jakaminen tapahtuu usean toimijan välillä.

  Miten?

  Dataverkostojen sääntökirja on ladattavissa maksutta Sitran verkkosivuilta.

  Lisätietoja: 

  Jussi Mäkinen, lakiasiainpäällikkö, digitalisaatio, kasvu ja osaaminen, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi

  Sitran sääntökirjan laatimiseen osallistuivat Borenius asianajotoimisto sekä konsulttiyritys 1001 Lakes.

   

  Liikejuridiikan palvelut

  HYVÄÄ JURIDISTA ASIANTUNTIJAA KANNATTAA KÄYTTÄÄ

  Suosittelemme asiantuntijapalveluiden käyttämistä lakiasioihin liittyvissä ongelmissa. Se estää ongelmia ennalta ja auttaa yritystä ottamaan hallittuja riskejä liiketoiminnassa. Esimerkiksi seuraavat yritykset tarjoavat liikejuridiikan palveluita. Listan yritysten palveluiden hinnat eivät sisälly liiton jäsenmaksuun.
   

  Borenius tarjoaa korkealaatuisia asiantuntijapalveluita yritysjuridiikan saralla. Paneudumme erityisesti oikeudellisiin kysymyksiin, jotka liittyvät strategisesti merkittäviin tai muuten laajoihin ja kauaskantoisiin juridisiin toimeksiantoihin. Neuvomme lisäksi asiakkaitamme kansainväliseen kauppaan, julkisiin hankintoihin, yrityskauppoihin, rahoitukseen, yhtiöoikeuteen, kuluttajansuojaan ja markkinointiin liittyvissä asioissa. Avustamme myös oikeudenkäynneissä.

  Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, New Yorkissa sekä Pietarissa. Lisäksi meillä on Helsingissä aktiiviset Nordic- ja China Desk -osastot, jotka voivat avustaa myös näihin maantieteellisiin alueisiin liittyvässä juridiikassa.

  Lisätietoja www.borenius.com

  Yhteyshenkilöt:

  Samuli Simojoki samuli.simojoki(a)borenius.com

  Åsa Krook asa.krook(a)borenius.com 
   

  "Krogerus on yksi Suomen suurimmista liikejuridiikan asianajotoimistoista. Hoidamme laajasti erilaisiin yritysjärjestelyihin, riidanratkaisuun ja viranomaissääntelyyn liittyviä toimeksiantoja. Erityisosaamistamme ovat muun muassa teknologia- sekä tietoliikenne-, energia-, rahoitus-, elintarvike-, ja kiinteistösektorit.

  Teknologia- ja immateriaalioikeuspraktiikkamme on yksi Suomen suurimmista, ja neuvomme sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä mm. ICT-hankinnoissa ja ulkoistamishankkeissa, IPR- ja teknologialiitännäisissä sopimusasioissa ja riidoissa, rekisteröinneissä ja tietosuoja-asioissa. Olemme toimineet Teknologiateollisuus ry:n neuvonantajana teollisen datan jakamista koskevien malliehtojen laadinnassa.

  Lisätietoja: www.krogerus.com

  Yhteyshenkilöt:

  Kalle Hynönen (kalle.hynonen(a)krogerus.com)

  Mika Puittinen (mika.puittinen(a)krogerus.com)
   

  Castrén & Snellmanin missiona on rakentaa uusia menestystarinoita. Työmme johtotähtiä ovat yrityksesi strategia, toimiala ja liiketoimintatavoitteet. Autamme sinua tekemään pitkälle kantavia päätöksiä, millä toimialalla toimitkin.

  Castrén & Snellmanilla on asiakkaita muun muassa elektroniikka-, sähkö, kone- ja metalliteollisuudessa sekä tietotekniikan ja konsultointialan piirissä. Hoidamme laajimmatkin toimeksiannot 250 asiantuntijamme voimin ja tarjoamme asiakkaidemme käyttöön erikoisosaamista jokaiselta liikejuridiikan osa-alueelta. Meillä on vahva asema esimerkiksi kansainvälisessä rakentamisessa, kilpailuoikeudessa sekä teknologiaan, immateriaalioikeuksiin ja tietosuojaan liittyvissä toimeksiannoissa.

  www.castren.fi castrenblog.com @CastrenS

  Yhteyshenkilöt:

  Eija Warma-Lehtinen (eija.warma-lehtinen(a)castren.fi)
  Sari Hiltunen (sari.hiltunen(a)castren.fi)
   

  Eversheds Asianajotoimisto Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun toimisto, jonka erityisvahvuuksia ovat yritysjärjestelyt, immateriaalioikeudet ja ICT, riidanratkaisu, insolvenssioikeus sekä kiinteistöasiat. Toimimme Suomessa viidellä paikkakunnalla ja nämä ovat: Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Tampere ja Turku.

  Palvelemme yrityksiä, yksityishenkilöitä ja julkissektoria kotimaassa ja kansainvälisesti ja tarvittaessa hyödynnämme laajaa yhteistyöverkostoamme. Työskentelemme molempien kotimaisten kielten lisäksi myös englannin, ranskan, saksan ja venäjän kielellä.

  Tytäryhtiömme Heinonen & Co tarjoaa asiakkaillemme maailmanlaajuiset patenttien, tavaramerkkien, mallioikeuksien ja domain-nimien rekisteröintipalvelut sekä niihin liittyvät asiamiespalvelut ja teollisoikeuksien suojauspalvelut yli 50 vuoden kokemuksella.
  www.eversheds.fi
   

  HPP Asianajotoimisto Oy tukee kotimaisia että ulkomaisia asiakkaitaan kaikissa niiden oikeudellisissa tarpeissa joustavasti ja tehokkaasti. Olemme liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto, jonka erikoistumisalueina ovat erityisesti teknologiayhtiöiden yritys-, rahoitus- ja sopimusjärjestelyt, työoikeus, riidanratkaisu, immateriaalioikeudet, kilpailuoikeus, ympäristö ja kiinteistöt sekä meri- ja kuljetusoikeus. Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan kasvattamiseen tarjoamalla korkean lisäarvon juridisia ratkaisuja. Tämä edellyttää asiakkaidemme liiketoiminnan syvällistä ymmärtämistä sekä sitä, että asiakkaillamme on aina käytössään juuri oikea määrä oikeanlaista juridista projektiosaamista. Kansainväliset katalogit (Chambers, Legal500 ym.) ovat noteeranneet osaamisemme korkealle tasolle jo pitkään. Alansa huippuasiantuntijat ovat valmiita avustamaan yritystäsi kaikissa päivittäisissä oikeudellisissa asioissa sekä laajoissa ja monimutkaisissa projekteissa.

  https://www.hpp.fi/

  Yhteyshenkilöt:
  Markku Mäkinen (markku.makinen(a)hpp.fi)
  Terho Nevasalo (terho.nevasalo(a)hpp.fi)
   

  Fondia Oyj on liikejuridiikan täyden palvelun talo ja edelläkävijä uudenlaisten palvelumallien ja teknologian hyödyntämisessä. Fondia tukee asiakkaitaan ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti sekä ennakoitavin hinnoin kaikilla liikejuridiikan alueilla. Fondian pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimipaikat myös Turussa, Tampereella, Lahdessa, Vaasassa ja Kuopiossa sekä Tallinnassa, Vilnassa, Tukholmassa ja Göteborgissa.

  Kokeneet juristit auttavat yksittäisissä tilanteissa kuten yritysjärjestelyssä, sopimuksen laatimisessa, sopimusneuvotteluissa tai henkilöstöä, päätöksentekoa, IPRiä, julkista hankintaa tai tietosuojaa koskevissa asioissa. Erikoisosaamistamme on myös kokonaisvaltainen asiakkaan lakiasioiden järjestäminen ikävyyksien välttämiseksi ja yrityksen arvon nostamiseksi kuten lakiasioiden kartoitukset ja kunto-ohjelmat, päätöksenteon ja sopimustoiminnan järjestäminen tai vaikkapa dokumentaation automatisointi. Vaikka pyrimme ennen kaikkea siihen, että asiakkaamme välttyisivät ongelmilta, riidanratkaisutiimimme auttaa myös riitatilanteissa.

  www.fondia.com

  Yhteyshenkilöt:

  erkki.hyvarinen(at)fondia.com ja

  mari.aulio(at)fondia.com. 
   

  Mistä saa lisäapua?

  Lakipalvelut kehittyvät muun yhteiskunnan mukana. Saatavilla on monenlaisia sähköisiä palveluita, jotka auttavat oikeudellisten ongelmien ratkaisussa ja avun hankkimisessa. Ohessa on esimerkkejä markkinoilla tarjottavista helppokäyttöisistä palveluista.

  Suomen Yrittäjät ry ylläpitää sivuillaan Yritystoiminnan ABC -tietopankkia. Palvelusta löytyy näppärästi perustietoa mm. sopimusoikeudesta, julkisista hankinnoista ja ympäristölainsäädännöstä. Palvelu on osittain maksuton, mutta laajennettu osio avautuu ainoastaan Suomen Yrittäjien jäsentunnuksilla.

  http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/

  VirtuaaliLakimies on lakipalveluyritys Fondian laatima maksuton lakitietopankki, joka tarjoaa yrityksille juridista perustietoa päivittäisen liiketoiminnan hoitamisen tueksi.

  http://virtuaalilakimies.fi/

  EU Funding Playbook

  Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Energiateollisuus ry ovat tuottaneet yrityksille EU-rahoituksen hakuoppaan, helposti ymmärrettävän ja visuaalisen nettisivuston. EU Funding Playbook -sivusto antaa yrityksille kokonaiskuvan EU-ohjelmien ja instrumenttien tarjoamista mahdollisuuksista sekä käytännön vinkkejä rahoituksen hakemiseen ja EU-hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.

  Kenelle?

  Yrityksille, jotka haluavat verkostoitua, uudistua ja huolehtia kilpailukyvystään sekä tiivistää eurooppalaista yhteistyötä ja hyödyntää sisämarkkinoiden mahdollisuuksia rohkeammin. EU:n ohjelmat ja rahoitusinstrumentit tarjoavat yrityksille useita erilaisia mahdollisuuksia yhteistyön tekemiseksi muiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi rahoitusta voi saada vauhdittamaan yrityksen uudistumista, markkinoille pääsyä ja kasvua.  

  Miten?

  EU Funding Playbook -sivustolle pääsee täältä.

  Lisätietoja:

  EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitiikan päällikkö Mervi Karikorpi, puh. 040 741 9801, mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi