Toimialakohtainen toiminta

Valkokypäräinen nainen tekee töitä tehtaassa.
Teknologiateollisuus ry:llä on 11 erillistä toimialayhdistystä ja 18 toimialaryhmää, jotka keskittyvät toimialakohtaisten erityispiirteiden käsittelyyn ja toimialansa osaamisen kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Ne myös keräävät ja jakavat tietoa toimialastaan ja sen kehityksestä.
Toimialaryhmät

Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä toimii 18 toimialaryhmää, jotka kokoavat kunkin erityisalan asiantuntijat yhteen. Toimialaryhmät ovat jäsenilleen tärkeä toimialakohtainen tiedonsaantikanava ja verkottumisen paikka. Toimialaryhmät tukevat Teknologiateollisuus ry:n vaikuttamistyötä osallistumalla kannanmuodostukseen ja vaikuttamiseen Suomessa ja EU:ssa.  

Ryhmien toiminnassa keskeistä on oman erityisalan toimintaedellytysten parantaminen esimerkiksi eurooppalaisten kattojärjestöjen toiminnan tai standardisoinnin kautta. Toimialaryhmät huomioivat kilpailulainsäädännön toiminnassaan ja toimialaryhmien jäsenet sitoutuvat noudattamaan kilpailulainsäädännön vaatimuksia. 

Ryhmät myös huolehtivat siitä, että jäsenten ammatillinen osaaminen pysyy ajan tasalla järjestämällä seminaareja ja julkaisemalla alan kirjallisuutta Teknologiainfo Teknovan kautta. 

Tietoa ajankohtaisesta toimialaryhmien tapahtumatarjonnasta

Kenelle? 
Toimialalla toimiville Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille ja niiden palveluksessa oleville asiantuntijoille. 

Miten? 
Toimialaryhmien toimintaan on helppo liittyä, ole yhteydessä toimialaryhmän sihteeriin ja tule mukaan! Toimialaryhmien toimintaan saattaa liittyä ryhmän jäsenten yhteisesti maksettavia euroyhdistysten jäsenmaksuja. 

Toimialaryhmä Asiantuntija
Alihankkijat Teemu Polo
Alumiinituotteet Reeta Luomanpää
Lämpökäsittely ja takomot Reeta Luomanpää
Metallintyöstökoneet Reeta Luomanpää
Ohutlevytuotteet Reeta Luomanpää
Paikkatietotoimialaryhmä Teemu Polo
Perävaunut ja päällirakenteet Heikki Karsimus
Polttomoottorit Patrick Frostell
Puolijohdetoimialaryhmä  Marja Hamilo
Puuntyöstökoneet Jukka-Pekka Rapinoja
Rakennuskonevalmistajat Ville Saloranta
Teollisuusovet Kristiina Kaski
Teräspalo-ovet Kristiina Kaski
Tietotekniikka (päätoimiaryhmä) Ville Peltola
Työvälineiden valmistajat Reeta Luomanpää
Valaisinvalmistajat Patrick Frostell
Voimansiirto Mika Vartiainen
Ydinenergia-alan toimittajat Martti Kätkä

 

Lisätietoa löytyy toimialaryhmien sivustolta  

Toimialayhdistykset

Teknologiateollisuudella on 11 toimialayhdistysjäsentä, joilla on oma hallintonsa, mutta jotka tekevät kiinteää yhteistyötä Teknologiateollisuuden kanssa vaikuttamisessa. Toimialayhdistykset ovat jäsenilleen tärkeä toimialakohtainen tiedonsaantikanava ja verkottumisen paikka. Toimialayhdistykset edustavat jäsenyrityksiään toimialansa erityiskysymyksissä työsuhdeasioita lukuun ottamatta. Poikkeuksen tekee MTHL, joka on rakennuspelti-, teollisuuseristys- ja ohutlevyalan yritysten työnantajayhdistys. 

Teknologiateollisuuden työnantajat ry neuvottelee teknologiateollisuuden valtakunnalliset työehtosopimukset. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen keskeisimmän vientialan toimintaedellytyksiä. Uudistuva teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Toimialayhdistykset tekevät omaa vaikuttamistyötä ja tukevat Teknologiateollisuus ry:n vaikuttamistyötä osallistumalla kannanmuodostukseen ja vaikuttamiseen Suomessa ja EU:ssa. Toimialayhdistykset ovat jäsenilleen tärkeä toimialakohtainen vaikuttamiskanava, tiedonsaantikanava ja verkottumisen paikka. Toimialayhdistykset järjestävät jäsenilleen myös tapahtumia ja niillä on omaa jäsenviestintää. Toimialayhdistykset huomioivat kilpailulainsäädännön toiminnassaan ja jäsenet sitoutuvat noudattamaan kilpailulainsäädännön vaatimuksia. 

Tietoa toimialayhdistysten tapahtumatarjonnasta

Kenelle? 
Toimialalla toimiville yrityksille ja niiden palveluksessa oleville asiantuntijoille. 

Miten?
Toimialayhdistyksen jäseneksi haetaan erillisellä jäsenhakemuksella. Toimialayhdistyksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen. Yhdistysten työryhmätyö on avointa kaikille toimialayhdistyksen jäsenille. Jos olet kiinnostunut oman alasi toimialayhdistyksen toiminnasta, ota yhteyttä toimialayhdistyksen vetäjään.

Toimialayhdistys Vastuuhenkilö
Kaapeliteollisuusyhdistys Patrick Frostell
Kaivosteollisuus Pekka Suomela
Kyberala Peter Sund
Meriteollisuus Elina Andersson
Metallinjalostajat Kimmo Järvinen
MTHL:n työnantajat Tapio Toivonen
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA Tuija Karanko
SKOL Helena Soimakallio
Sähköinen liikenne Heikki Karsimus
Terveysteknologia Saara Hassinen
Valimoteollisuus Juhani Orkas

Lisätietoja toimialayhdistysten toiminnasta saat Saara Hassiselta.