Työelämän kehittäminen

Kaksi henkilöä nauravat ja tarkastelevat teknistä laitetta.
Teknologiateollisuus ry:llä on pitkät perinteet työelämän kehittämisestä. Toteutamme hankkeita itsenäisesti sekä yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa. Hankkeiden tarkoitus on edistää yhteistyötä ja työkulttuurien kehittämistä yrityksissä. Lisätietoa työelämän kehittämisestä löydät täältä.
Luova työelämä 2030 -hankkeessa lisätään luovuutta työelämään 

Teknologiateollisuus tarjoaa työkaluja ja tietoa johtamisesta ja työelämän kehittämisestä.

Teknologiateollisuus ry on mukana Luova työelämä 2030 -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä luovuutta suomalaisessa työelämässä. Hankkeessa kehitetään sekä yksilö- että yritystason mittari luovuuden mittaamiseksi. Lisäksi syntyy työkalupakki luovuuden johtamiseen.

Tutustu myös hyvää johtamista tukeviin työkaluihin sekä työelämän muutostrendeihin, joista kerromme VALO-projektissamme yritysesimerkein.  

VALO 2.0 - Kansainväliset työyhteisöt

Valo 2.0 on Teknologiateollisuus ry:n hanke, jonka tavoitteena on tarjota yrityksille kasvupolku kansainvälisesti houkuttelevaksi työnantajaksi ja työyhteisöksi.
Teknologia-alalla tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa. Suomen osaajat eivät riitä, ja kilpajuoksu osaajista on jo alkanut.

Valo 2.0 -hanke kokoaa yhteen työkaluja, tietoa ja osaamista, jolla yritys voi varmistaa oman kehittymisensä houkuttelevaksi työnantajaksi niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin osaajille.

Kenelle? 
Jäsenyritysten yrityskulttuurin kehittäjät ja rekrytoinnista vastaavat

Miten? 
Tutustu VALO 2.0 -hankkeeseen tästä

 

Yritysturvallisuus

Haluamme tukea jäsenyrityksiämme yritysturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä. Olemme koonneet yritysturvallisuuden tietopaketin sekä yritysturvallisuuden kehittämistä tukevia työkaluja ja vinkkejä.

Aihealueita ovat  

  • Turvallisuusjohtaminen 
  • Työ- ja henkilöturvallisuus 
  • Tieto- ja kyberturvallisuus 
  • Liiketoiminnan jatkuvuus 
  • Tilat, tuotteet, toiminnot 
  • Turvallisuuden itsearviointi 

Työkaluja ovat 

  • Dokumentti itsearviointiin 
  • Turvallisuuden digipeli 
  • Korona-ajan erityisohjeet 

Kenelle? 
Jäsenyritysten yritysturvallisuuden, työturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen parissa työskenteleville 

Miten? 
Yritysturvallisuuden kokonaisuuden löydät täältä

Osaamisen johtamisen työkalut

Työkaari kantaa − tuottavaa työhyvinvointia oli teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteinen kehittämishanke. Tavoitteena oli parantaa työhyvinvointia, pidentää työuria sekä edistää tuottavuutta. 

Monivuotisen projektin aikana kehitettiin useita johtamisen työkaluja, jotka auttavat yrityksiä toimintansa kehittämisessä. Työkaluihin kannattaa tutustua ja ottaa käyttöön. Löydät työkalut Työkaari-hankkeen sivuilta

Varpomaa Paula

Johtaja, työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden osaaminen ja työ