Ydinenergia

Ydinenergia-alan toimittajat on yksi Teknologiateollisuus ry:n toimialaryhmistä. Se perustettiin vuonna 2009 Prizztech Oy:n FinNuclear – ohjelman kanssa yhteistyössä. Toimialaryhmän tarkoituksena on toimia ydinenergia-alan toimittajien yhteistyöorganisaationa Teknologiateollisuus ry:n jäsenille, muille yrityksille, sidosryhmille ja asiantuntijoille. Tavoitteena on edistää suomalaisten ydinenergia-alan toimittajien kilpailukykyä lisäämällä alan sisäistä yhteistyötä ja edesauttamalla alan verkottumista teollisuuden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä. Toiminnassa korostuvat erityisesti teknologia, osaaminen ja kokemusten vaihto sekä kansainvälinen yhteistyö.

Toimialaryhmän toiminta-alueet ovat:

  • alan kehityksen seuranta ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
  • tutkimus- ja kehitystarpeiden tunnistaminen kilpailukyvyn kehittämiseksi
  • viestintä ja vaikuttaminen
  • kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen sekä alan suomalaisen teollisuuden edustaminen.

Toimialaryhmän asioita hoitaa yhdistyksen hallitus.

Lisätietoa toimialaryhmän hallituksen sihteeriltä:

Martti Kätkä
Teknologiateollisuus ry
 

 

Toimialaryhmä
Päivitetty:
27.3.2017, 16:24