Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuus ry
Eteläranta 10, PL 10                                       
00131 Helsinki

Kaivosteollisuuden verkkosivut

Kaivosteollisuus ry, KT, perustettiin 1999. Yhdistys on kaivannaisteollisuudessa toimivien yritysten vaikuttamis- ja yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on erityisesti

  • edistää kaivannaisteollisuuden yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä
  • lisätä alan yritysten ympäristö- ja työturvallisuustietoutta
  • edistää alan tunnettuutta ja myönteistä julkisuuskuvaa
  • edustaa jäsenyrityksiä alan kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti Euromines'issa
  • organisoida ja koordinoida jäsenyritysten yhteisiä tutkimushankkeita
  • kehittää jäsenyritysten välistä yhteistoimintaa 

Yhdistyksessä on noin 50 jäsenyritystä. Näiden joukossa on kaivos- ja kaivannaistoiminnan harjoittajia, urakoitsijoita, kone- ja laitevalmistajia sekä alan palveluyrityksiä.

Jäsenet

Yhdistyksen toimintaa suuntaa ja ohjaa kuusijäseninen, vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallituksella on apunaan työryhmiä. Käytännön asioita hoitamassa yhdistyksellä on toiminnanjohtaja.

Hallitus
Hallitus
Kaivosteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä. Kolmannes yhdistyksen jäsenistä on myös Teknologiateollisuus ry:n jäseniä.

KT  toimii jäsentensä edustajana myös kaivannaisteollisuuden kansainvälisissä yhteistyöelimissä mm. Eurominesissä (Euromines= European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals). KT ry:n EU-yhteydet: toiminnanjohtaja, hallitus ja valmisteleva komitea.  

KT ry:n toiminnanjohtaja:

Pekka Suomela
Puh. 040 533 2848

Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi