Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen

Menestyäkseen tulevaisuudessa on teollisuusyritystenkin siirryttävä kiertotalouteen. Kiertotalous ulottuu pidemmälle kuin perinteinen materiaalitehokkuusajattelu, kierrätys tai sivuvirtojen hyötykäyttö. Se mullistaa yritysten palvelu- ja rahoitusratkaisut ja liiketoimintamallit sekä vahvistaa toimialojen ja toimijoiden välisiä ekosysteemejä.

Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen: liiketoimintamallien kehitysohjelma valmistavalle teollisuudelle

"Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen" on suomalaisille valmistavan teollisuuden pk-yrityksille räätälöity kiertotalouden liiketoimintamallien kehitysohjelma. Ohjelman takana ovat Sitra ja Teknologiateollisuus. 

Keväällä 2018 käynnistyneessä ohjelmassa sparrattiin 50 valmistavan teollisuuden yritystä ideoimaan ja kehittämään kiertotalouden liiketoimintamallien mukaista liiketoimintaa (Kick off -tilaisuuden 24.4.2018  materiaalit). Yrityksille rakennettiin konsulttiyhtiö Accenturen johdolla työkaluja, jotka auttavat kääntämään liiketoiminnan kiertotalouteen. Kiertotalouden käsikirja työkaluineen julkistettiin kaikkien hyödynnettäväksi 19.9. järjestetyssä kiertotaloustapahtumassa (tapahtuman esitykset ja tiedote).

Kiertotalouden käsikirja ja työkalut valmistavan teollisuuden yrityksille

Tutustu ja opi kiertotalouden liiketoimintamalleista ja hyödyistä. Lataa englanninkielinen käsikirja ja työkalut: www.kasvuakiertotaloudesta.fi.

Yritysesimerkit
Beneq
Sisu Axles
Piiroinen

Käsikirja esittelee viisi kiertotalouden liiketoimintamallia:

  • Jakamisalustat (sharing platform): yhteisten jakoalustojen hyödyntäminen käytössä, saavutettavuudessa tai omistuksessa, esimerkiksi vajaakäytössä olevien koneiden ja tavaroiden vuokraaminen tai vaihto
  • Kiertoihin perustuvat toimitusketjut (a circular supply chain): kierrätettävien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttö sekä resurssitehokkaisiin kiertoihin perustuvat ratkaisut
  • Tuote palveluna (product as a service): palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
  • Tuotteen elinkaaren pidentäminen (product life extension): tuotteen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla huollolla, uudelleenmyynnillä ja uudelleenvalmistuksella
  • Kierrätys ja kiertoon palauttaminen (recovery and recycling): elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen

Tulevat tapahtumat

Materiaalit

Tutustu aiempien kiertotalous-tilaisuuksien esityksiin Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen -ohjelman materiaalipankissa.

Muita jatkotoimenpiteitä yrityksille

Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja osaaminen

Piia Simpanen, kasvuohjelmien päällikkö, Kasvu ja osaaminen

Lisää Teknologiateollisuudesta ja kiertotaloudesta:

Pohjoismainen kiertotalousohjelma CIRCit

  • CIRCit on yritysten ja tutkimusmaailman yhteistyöhanke vuosille 2017–2020, joka opastaa pohjoismaisia teollisuusyrityksiä parantamaan toimintansa kestävyyttä kiertotaloudella. Lisätiedot: carina.wiik(at)teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuuden kiertotalouden demolaitos

  • Sitran Kiertotalouden tiekartta 2016–2025 määrittelee tehokkaimpia keinoja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Kiertotalous maksimoi materiaalien ja niiden arvon säilymisen kierrossa mahdollisimman pitkään: ansainnan perustaksi nousevat palvelut sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys.
  • "Tekniset kierrot" on yksi tiekartan osa-alueista ja Teknologiateollisuuden  Kiertotalouden demolaitos on tämän alueen avainhanke.
  • Kiertotalouden demolaitoksessa kehitetään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kiertotaloutta: ekologista suunnittelua, tehokasta keräystä ja lajittelua, tuotteiden kunnostusta uudelleenkäyttöä varten, tuotteiden purkamista ja komponenttien hyödyntämistä sekä materiaalien hyödyntämistä. Demolaitoksen konsepti perustuu talteen otettavien materiaalien (jalometallien, harvinaisten maametallien, muiden kriittisten materiaalien ja mineraalien) arvon maksimointiin. Lue lisää: Sähkö- ja elektroniikkaromu on kultakaivos, Puhdasta kultaa 3D-tulostetulla suodattimella

Kestävää kasvua kiertotaloudesta

Mitä kiertotalouden edistäminen vaatii toimintaympäristöltä? Lue lisää Teknologiateolllisuuden Ympäristö ja vastuullisuus -sivulta.