Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen

"Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen" on suomalaisille valmistavan teollisuuden pk-yrityksille räätälöity kiertotalouden liiketoimintamallien kehitysohjelma. Ohjelman takana ovat Sitra ja Teknologiateollisuus.

Suomalaiset yritykset ovat jo vahvoja kiertotalouden monilla osa-alueilla, kuten resurssitehokkuudessa: Tutustu teknologiateollisuuden kiertotalouden yritysesimerkkeihin. Koko arvoketjun kattavassa ajattelussa sekä palveluiden ja toimintamallien käyttöönotossa on kuitenkin vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen: liiketoimintamallien kehitysohjelma valmistavalle teollisuudelle

  • Digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisten, älykkäiden toimintamallien kehittämisen – tähän Sitran ja Teknologiateollisuuden yhteinen kehitysohjelma "Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen" tarjoaa konkreettista apua. 
  • Ohjelmassa valmistavan teollisuuden pk-yritykset pääsevät huippuasiantuntijoiden avulla kehittämään liiketoimintaansa kiertotalouden suuntaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tuote palveluna -mallit (product as a service). 
  • Ohjelman tuloksena synnytetään "pelikirja", joka sisältää työkaluja toimintamallien kehittämiseen.  Ohjelmassa pyritään myös luomaan uusia kumppanuuksia ja ekosysteemejä. 
  • Ohjelma käynnistyi keväällä 2018 mukaan kutsuttujen yritysten kanssa (ks. Kick off -tilaisuuden 24.4.2018  materiaalit). Syksyllä pilottiohjelman tulokset julkistetaan ja tuodaan kaikkien hyödynnettäväksi Kiertotalouden liiketoimintamallit valmistavassa teollisuudessa -tilaisuudessa 19.9.2018.
Kiertotalouden mahdollisuudet, Kuva: Accenture

Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen

 

Lisää Teknologiateollisuudesta ja kiertotaloudesta:

Teknologiateollisuuden kiertotalouden demolaitos

  • Sitran Kiertotalouden tiekartta 2016–2025 määrittelee tehokkaimpia keinoja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Kiertotalous maksimoi materiaalien ja niiden arvon säilymisen kierrossa mahdollisimman pitkään: ansainnan perustaksi nousevat palvelut sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys.
  • "Tekniset kierrot" on yksi tiekartan osa-alueista ja Teknologiateollisuuden  Kiertotalouden demolaitos on tämän alueen avainhanke.
  • Kiertotalouden demolaitoksessa kehitetään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kiertotaloutta: ekologista suunnittelua, tehokasta keräystä ja lajittelua, tuotteiden kunnostusta uudelleenkäyttöä varten, tuotteiden purkamista ja komponenttien hyödyntämistä sekä materiaalien hyödyntämistä. Demolaitoksen konsepti perustuu talteen otettavien materiaalien (jalometallien, harvinaisten maametallien, muiden kriittisten materiaalien ja mineraalien) arvon maksimointiin. Lue lisää: Sähkö- ja elektroniikkaromu on kultakaivos, Puhdasta kultaa 3D-tulostetulla suodattimella

Kestävää kasvua kiertotaloudesta

Mitä kiertotalouden edistäminen vaatii toimintaympäristöltä? Lue lisää Teknologiateolllisuuden Ympäristö ja vastuullisuus -sivulta.