Kone- ja metallituoteteollisuus

Toimialan Suomessa sijaitsevissa yksiköissä työskentelee noin 125 000 henkilöä. Näin mitattuna se on teknologiateollisuuden suurin toimiala. Toimialan yritysten liikevaihto Suomessa on 28 miljardia euroa.

Kone- ja metallituoteteollisuuden menestystuotteita ovat mm. risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, massa- ja paperikoneet, kiven ja mineraalien käsittelylaitteet, hissit, nosturit ja nostimet, metsä- ja maatalouskoneet sekä tietenkin kaikkien tuntemat oranssit sakset.

Toimialan yrityksissä hallitaan uuden teknologian nopea soveltaminen asiakaslähtöisiin tuotteisiin ja niiden tuotantoprosesseihin. Kokonaisratkaisuja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin tehdään yhä enemmän yritysten muodostamissa yhteistyöverkostoissa. Näin jokainen pystyy kehittämään omaa erikoisosaamistaan ja menestyminen synnyttää lisää työpaikkoja myös alihankkijayrityksissä.

Koulutus

Lainsäädäntö

Ympäristö

Standardit

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tilannekuva

Tutkimus ja kehitys

Katso myös: