MyTech-ohjelma

Suomessa on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä ja paljon kiinnostavia teknologia-alan yrityksiä. Haluamme tukea yläkoulujen ja lukioiden yhteistyötä ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen sekä yritysten kanssa, jotta oppilailla olisi enemmän tietoa ja syvällisempää ymmärrystä koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksista.

Käynnistämme yläkouluille ja lukioille ohjelman, jonka keskeisessä osassa on ilmiölähtöinen projektityö koulusssa ja tutustuminen teknologia-alan yrityksiin ja oppilaitoksiin. Matemaattis-luonnontieteellinen ja/tai teknologiakasvatukseen liittyvä oppimisprojekti toteutetaan omassa koulussa tavallisten oppituntien puitteissa. Ohjelmaan sisältyy projektipäivä, jonka aikana oppilaat tekevät opintokäynnin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon ja teknologiayritykseen. 

Ohjelmassa ovat mukana:

  • Lukiot ja yläkoulut, jotka toteuttavat projektit
  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka antavat lisää sisältöä projektin teemalle ja esittelevät opintomahdollisuuksia 
  • Yritykset, jotka esittelevät opintokäynneillä, miten projektien teemoja on ratkaistu käytännössä

MyTech-ohjelma helpottaa opettajia toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa. Tavoittena on tukea projektioppimista, kannustaa kokeilevaan toimintakulttuuriin ja tutustuttaa teknologia-alojen mahdollisuuksiin. MyTech-sivustolla on myös paljon tietoa opiskelu- ja ammatinvalinnan tueksi.

LISÄTIETOJA:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi