Teknologiateollisuuden opintokäyntituki

Teknologiateollisuus tukee peruskoulun ja lukion oppilaiden ja opettajien opintokäyntejä jäsenyrityksiinsä.

Tukea myönnetään 

  • MyTech-ohjelmaan kuuluviin projektipäiviin: opintokäynnit teknologia-alan yritykseen ja korkeakouluun
  • TeknologiaTET-päiviin: 8-luokkalaisten opintokäynti yritykseen tilanteissa, joissa MyTech-ohjelmaan kuuluvaa korkeakoulukäyntiä ei ole mahdollista toteuttaa (opintokäynti sisältää kuitenkin MyTech-teeman sekä esityksen opintokäynnistä)

  • ABB:n fysiikan luokkaan suuntautuvaan opintokäyntiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT)

  • Opettajien opintokäynteihin: koko koulun opettajien opintokäynnit tai esimerkiksi useamman koulun opinto-ohjaajien tai teknisen työn opettajien yhteiset opintokäynnit yritykseen

Tukea ei myönnetä

  • yksittäisiin opintokäynteihin

Opintokäyntitukea myönnetään koulua lähellä oleviin Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiin ja korkeakouluihin - kohtuullisin matkakustannuksin. Teknologiateollisuuden maksamaan bussimatkaan ei voi liittää muita käyntejä.

Opintokäyntitukea myönnetään lukuvuosittain elokuun puolivälistä toukokuun puoliväliin saakka. 

Opintokäyntitukea varten tarvitsemme oheisen lomakkeen täytettynä kaksi (2) viikkoa ennen suunniteltuja opintokäyntejä. Opintokäyntitukea ei makseta jälkikäteen.

Lisätietoja:

Jenni Taipalkoski, asiantuntija, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi