Sopimusehtoja ja julkaisuja jäsenyritysten uudistumisen ja kestävän kasvun rakentamiseen

Julkaisemme painettuja kirjoja ja e-kirjoja ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen seuraavilta aihealueilta:

Uutuuskirja

Alihankintasopimukset - opas teknologiateollisuuden yrityksille käsittelee teollisuuden alihankintoihin liittyviä tärkeitä yleisiä kysymyksiä, kuten toimituksen myöhästyminen, virhevastuu ja tuotevastuu. Oppaassa käsitellään myös salassapitoon ja immateriaalioikeuksiin liittyviä seikkoja sekä toimitussuunnitelmia. Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin valmistusalihankintaan, työalihankintaan ja projektiluonteiseen alihankintaan liittyviä kysymyksiä.

Sopimuksissa esiin tulevat kohdat on käsitelty seikkaperäisesti valmistusalihankintaa ja työalihankintaa koskevissa esimerkkisopimuksissa ja niihin liittyvissä kommenteissa. Esimerkkisopimuksien englanninkieliset käännökset helpottavat sopimusten tekemistä myös kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Opas on tarkoitettu kaikille erityyppisiä teollisia alihankintoja koskevia juridisia kysymyksiä käsitteleville tai niiden kanssa kosketuksiin joutuville. Sitä voi käyttää sekä käsikirjana että ideoiden lähteenä teollisia alihankintoja suunniteltaessa, niistä neuvoteltaessa tai niihin liittyviä seikkoja muuten käsiteltäessä.

Tilaa oma kappaleesi Teknologiainfo Teknovan verkkokaupasta tai julkaisumyynnistä (09) 1923 381.

Sopimusehdot ja -mallit

Myymme kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten tekoa helpottavia yleisiä sopimusehtoja ja -malleja sekä painettuina että sähköisessä muodossa. Katso myös liikejuridiikan palvelumme.

Teknologiateollisuuden jäsenenä saat julkaisut ja sopimusmallit edulliseen jäsenhintaan.

Julkaisutarjontamme löydät Teknologiateollisuus ry:n omistamasta Teknologiainfo Teknova Oy:stä, julkaisumyynti puh. 09 1923 381, www.teknologiainfo.net

IT2018-ehdot

Kotimaisiin IT-toimituksiin tarkoitetut IT2018-ehdot voit myös tilata Teknologiainfo Teknovan verkkokaupasta. Lisätietoja IT2018-ehdoista on it-ehdot.fi-sivuilla.

Asiakaspalvelu

Kaikissa Teknologiainfo Teknovaa koskevissa asioissa sinua palvelee
Kristiina Kaski, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 749 0619.