Työryhmät

Teknologiateollisuuden hallitus nimeää työryhmien jäsenet vuodeksi kerrallaan. Työryhmät koostuvat teknologiateollisuuden yritysten edustajista. Ryhmät valmistelevat mm. alaa koskevia päätöksiä tukevia selvityksiä ja kannanottoja. Lisätietoja työryhmien sihteereiltä, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

 • Digitalisaatiotyöryhmä
 • Energiatyöryhmä työskentelee kohtuuhintaisen energian saatavuuden ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi. (Johtava asiantuntija Martti Kätkä, Elinkeinopolitiikka)
 • Kilpailukykytyöryhmä keskittyy suomalaisen toimintaympäristön kilpailukyvyn edistämiseen. (Yhteiskuntasuhdejohtaja Sanna Rauhansalo, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet)
 • Koulutus- ja työvoimatyöryhmä vaikuttaa koulutus-, tutkimus- ja työvoimapolitiikan kysymyksiin. (Innovaatiojohtaja Mervi Karikorpi, Elinkeinopolitiikka)
 • Innovaatiotyöryhmä vaikuttaa ja ottaa kantaa innovaatio- ja tutkimuspolitiikan kysymyksiin. (Johtava asiantuntija Tino Aalto, Elinkeinopolitiikka)
 • Rahoitustyöryhmä ottaa kantaa yritysrahoitukseen, jossa valtiolla, OECD:llä, EU:lla tai maailmanpankkiryhmällä on rooli. (Johtaja Petri Vuorio, Elinkeinoelämän keskusliitto, etunimi.sukunimi@ek.fi)
 • Työnantajapoliittinen työryhmä käsittelee työehtoja, työsuhteita ja henkilöstökysymyksiä. (Asiantuntija Pekka Lukkari, Työmarkkinat)
 • Työturvallisuustyöryhmän tehtävänä on edistää työturvallisuutta ja kehittää uusia turvakäytäntöjä.
 • Viestintätyöryhmä seuraa alan julkisuuskuvaa ja esittää keinoja oikean mielikuvan viestimiseksi. (Johtaja Nora Elers, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet)
 • Ympäristötyöryhmän agendalla on ympäristölainsäädäntö, -osaaminen ja -teknologia. (Johtaja Helena Soimakallio, Toimintaympäristö)
 • Yrittäjävaliokunnan tehtävänä on kannustaa yrittäjyyteen ja edistää pk-yritysten toimintaympäristön kehittämistä. (Johtaja Laura Juvonen, Kasvu ja uudistuminen)