Työryhmät

Teknologiateollisuuden toimiston työtä tukevat ja ohjaavat hallituksen asettamat työryhmät, jotka koostuvat jäsenyritystemme edustajista.

Teknologiateollisuuden hallitus nimeää työryhmät jäsenineen vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2019 Teknologiateollisuudessa toimii kuusi työryhmää:


Digitalisaatiotyöryhmä

Digitalisaatiotyöryhmä tukee Teknologiateollisuuden kannanmuodostusta digitalisaatiota koskevassa sääntelyssä niin Suomen kuin EU:n tasolla. Työryhmä myös avustaa Teknologiateollisuutta uusien jäsenpalveluiden kehittämisessä digitaalisen transformaation alueilla. Työryhmän sihteereinä toimivat johtaja Laura Juvonen ja digitalisaatiojohtaja Ville Peltola Teknologiateollisuudesta.


Kestävän kehityksen työryhmä

Kestävän kehityksen työryhmän tehtäviä ovat mm. ilmasto- ja energiapolitiikan sekä ympäristö- ja tuotelainsäädännön seuranta ja siihen vaikuttaminen kotimaassa ja EU:ssa sekä puhtaan teknologian, kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen. Työryhmän tehtäviin kuuluu myös toimialan yhteiskunnallisen kädenjäljen ja nettovaikutusten määrittely ja seuranta. Työryhmän sihteereinä toimivat johtaja Helena Soimakallio ja johtava asiantuntija Martti Kätkä Teknologiateollisuudesta.


Innovaatio- ja kilpailukykytyöryhmä

Innovaatio- ja kilpailukykytyöryhmä vaikuttaa ja ottaa kantaa teknologiateollisuudelle tärkeisiin innovaatio- ja tutkimuspolitiikan kysymyksiin Suomessa ja EU:ssa sekä pyrkii edistämään. houkuttelevan innovaatio- ja investointiympäristön kehittymistä Suomeen. Työryhmän sihteereinä toimivat johtaja Matti Mannonen ja innovaatioasioiden päällikkö Tino Aalto Teknologiateollisuudesta.


Osaamistyöryhmä

Osaamistyöryhmä vaikuttaa ja ottaa kantaa alalle tärkeisiin osaamisen ja koulutuspolitiikan kysymyksiin sekä tuo näkemystä työelämän ja teknologiayritysten osaamistarpeiden muutoksiin, näiden ennakointiin ja jatkuvan oppimisen edistämiseen. Työryhmä pyrkii myös edistämään yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä osaamisen ja oppimisen kehittämiseksi. Työryhmän sihteereinä toimivat johtaja Laura Juvonen ja koulutusjohtaja Leena Pöntynen Teknologiateollisuudesta.


Rahoitustyöryhmä

Rahoitustyöryhmän toiminnan fokus on erityisesti viennin- ja kaupanrahoituksessa sekä Suomen vienninrahoitusjärjestelmän kilpailukyvyn varmistamisessa mm. hallitusohjelmaan vaikuttamalla. Muita ryhmässä aktiivisesti seurattavia osa-alueita ja vaikuttamiskohteita ovat kehitysrahoitus, digitalisaatio, EU-rahoitusinstrumentit sekä KYC-, pakote- ja pankkiregulaatioasiat. Työryhmän sihteereinä toimivat Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola ja johtaja Petri Vuorio EK:sta.


Työnantajapoliittinen työryhmä

Työnantajapoliittisen työryhmän tehtävänä on toimia valmistelu- ja asiantuntijaelimenä kysymyksissä, jotka koskevat työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtoja, työsuhteita ja yhteistyötä henkilöstön kanssa. Työryhmän sihteereinä toimivat työmarkkinajohtaja Minna Helle ja työmarkkina-asiantuntija Pekka Lukkari Teknologiateollisuudesta.


Lisätietoja kunkin työryhmän toiminnasta saat työryhmien sihteereiltä.