DIGITALEUROPE

DIGITALEUROPE (ent. EICTA = European Information and Communications Technology Industry Association) on tunnettu ja arvostettu elektroniikan ja ICT-teollisuuden edustaja Euroopassa. Alalla on yli 10 000 yritystä, joiden liikevaihto on EU:ssa yli 1 000 miljardia euroa ja henkilöstö kaksi miljoonaa (2006).

DIGITALEUROPE edustaa Brysselissä eurooppalaista kulutuselektroniikka-, tietoliikenne-, tietotekniikka- ja ohjelmistoteollisuutta ja vaikuttaa kauppa- sekä teknologiapolitiikkaan sekä EU:ssa että globaalisti.

DIGITALEUROPE tunnistetaan teollisuustyönantajien keskusjärjestö BusinessEurope piirissä Orgalimen rinnakkaisorganisaationa, eikä enää sen sektorikomiteana, kuten edeltäjät ECTEL, ECMA ja EUROBIT olivat 1990-luvulla. DIGITALEUROPE ja Orgalime käyvät paljon tiedonvaihtoa komiteoittensa välillä.

Jäsenkunta koostuu 58 yrityksestä ja 41 kansallisesta teollisuusjärjestöstä 27 Euroopan maasta.

Yritysten asettamat asiantuntijaedustajat ovat DIGITALEUROPE:lle hyvin tärkeä voimavara. Kansalliset järjestöt muodostavat keskenään oman vaikuttajaverkostonsa, joka ajaa usein pienten ja keskisuurten yritysten etua.

DIGITALEUROPE on jäsenkunnalleen ainutlaatuinen tiedon ja kokemusten vaihdon paikka. Se valitsee työkohteita, joilla on positiivinen taloudellinen vaikutus jäsenyritysten liiketoimintaan. Erityisesti kaikki tieto- ja hyvinvointiyhteiskunnan sovellukset ovat DIGITALEUROPE:lle tärkeitä.

Keskeiset toiminta-alueet:

  • ICT:n rooli Euroopan kasvu- ja kilpailukykystrategiassa
  • Tietoyhteiskunnan innovaatiohaasteet ja niihin vastaaminen
  • Tekniset määräykset, standardisointipolitiikka ja kaupanesteet
  • Ympäristövaatimukset Euroopassa ja Aasiassa
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta, EU-ohjelmat, tutkimushankkeiden sopimukset
  • Juridiikka, IPR-, tietoturva- ja tietosuojakysymykset
  • DIGITALEUROPE tuottaa aloitteita, esittää näkemyksiä ja kannanottoja EU:n kehittämiskeskusteluihin ja valmisteltavina oleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Vuosittain julkaistaan 4-6 laajaa teollisuuspoliittista julkaisua ja puolisen sataa kannanottoa tai päättäjille osoitettua kirjettä.

DIGITALEUROPEn toiminnan luonteesta, laajuudesta ja monipuolisuudesta saa lisätietoa järjestön verkkosivuilta: www.digitaleurope.org. DIGITALEUROPEn suljetut, komitea- ja työryhmäkohtaiset tietosivut ja palvelut ovat ainoastaan toimintaan osallistuvien edustajien käytettävissä.

DIGITALEUROPEn toimistossa Brysselissä on 12 asiantuntijaa. Toimitusjohtajana on Bridget Cosgrave. Järjestön puheenjohtajaksi valittiin toukokuussa 2008 johtaja Erkki Ormala, Nokia Oyj:stä.

Teknologiateollisuudelta on edustaja seuraavissa ryhmissä:

General Assembly

Executive Board (ExB): pohjoismainen yhteisedustus kahdesta sisarliitosta

DEPG (Digital Economy Policy Group)

TRPG
(Technical and Regulatory Policy Group) / S&C
(Standards & Conformity Cluster)/ R&D
(Research & Development Cluster)

TPG
(Trade Policy Group)

EPG
(Environmental Policy Group)