Julkiset hankinnat - enemmän vähemmällä

Joustavammilla menettelyillä ja fiksulla ostamisella parannetaan julkisten hankintojen laatua ja säästetään rahaa. Samalla nostetaan Suomi innovatiivisten julkisten palvelujen maailman kärkeen.

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa 35 miljardilla eurolla vuodessa. Ostamalla fiksummin saamme rahalle enemmän vastinetta ja säästämme julkisissa menoissa tekemättä leikkauksia. Hankintalainsäädäntö voi lisätä kilpailua ja siten tuottaa säästöjä julkiseen talouteen parantuneena laatuna ja edullisempina hintoina.

 

Innovaatiokumppanuus mahdollistaa kasvun 

  • Innovaatiokumppanuudella halutaan lisätä julkisten hankintojen innovatiivisuutta ja madaltaa kynnystä t&k-hankinnoille. Julkiselle sektorille innovaatiohankinta voi antaa uudenlaisia mahdollisuuksia kulkea julkisten palveluiden kehityksen kärjessä ja tehdä enemmän entistä pienemmillä resursseilla. 
  • Hallituksen vuonna 2017 päättämän verkostomaisen osaamiskeskuksen tulee kouluttaa innovatiivisten ja innovaatiot mahdollistavien hankintojen tekemiseen. Innovatiivisiin hankintoihin tulee kytkeä tutkimusrahoitus, joka jakaa riskiä uusissa hankkeissa.
  • Julkisissa hankinnoissa tulee valita toimijat elinkaaritaloudellisuuden perusteella ja asettaa cleantech- ja innovatiiviset vaihtoehdot etusijalle. Suomeen tulee julkisia hankintoja ja kokeilukulttuuria hyödyntäen luoda edelläkävijämarkkinoita uusien kasvualojen ja teknologiakehityksen edistämiseksi.

     

Lisätietoja:

Matti Mannonen
Elinkeinopolitiikan johtaja
puh. 040 544 7047
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi