Team Arctic

Team Arctic Finland on arktisen huippuosaamisen yhteistyöryhmä, joka hakee ryhmän jäsenille kasvumahdollisuuksia ja uusia asiakkuuksia kilpaillulla globaalilla markkinalla 1-3 vuoden tähtäimellä. Yhteistyö on nähty strategiseksi keinoksi kehittää kestävää liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja vaativien olosuhteiden tarpeisiin.

Team Arctic kokoaa yhteen merkittäviä organisaatioita kehittämään ratkaisuja, tuotteita, teknologioita ja palveluja investointikohteisiin, jotka ovat äärimmäisissä olosuhteissa ja edellyttävät korkeaa laatua, kestävyyttä, toimintavarmuutta ja luotettavuutta. Näissä kohteissa haasteina ovat usein kylmyys, tuuli, jäätyminen, merellinen ympäristö ja jopa arktiset olosuhteet. Team Arctic koottiin vuonna 2013 yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa ja toimii nyt läheisessä yhteistyössä Meriteollisuus ry:n kanssa. Yhteistyön taustalla on Gaia Consulting Oy:n laatima markkinakatsaus arktisen alueen markkinoista. Tavoitteeksi asetettiin sellaisen toimintamallin synnyttäminen, joka vahvistaisi yritysten kansainvälistä markkina-asemaa ja mahdollisuuksia avata ovia merkittäviin asiakkuuksiin.

Team Arctic priorisoi ja määrittelee kokonaiskonseptit, jotka kokoavat Team Arctic -yritysten toisiaan täydentävät, tuotteet, teknologiat ja palvelut asiakaskohtaisiksi ratkaisuiksi. Vuodesta 2015 Team Arctic on markkinoinut suomalaista osaamista globaalisti. Kokonaiskonsepteja on esitelty monille eri alojen ja eri maiden tärkeille sijoittajille, päättäjille ja avainyrityksille.

Team Arctic on toiminut myös tärkeänä foorumina kansalliselle keskustelulle esimerkiksi järjestämällä vuodesta 2013 lähtien vuosittain Arctic Business Intelligence- tapahtuman, jossa ryhmän yritysten edustajat ja Suomen suurlähettiläät jakavat tietoa ja näkemyksiä arktiseen osaamiseen liittyvän markkinan kehitysnäkymistä. Team Arctic tukee aktiivisesti myös Arktisen talousneuvoston (Arctic Economic Council, AEC) työtä. Tavoitteena on varmistaa, että yritysten ja kestävän kehityksen näkemykset otetaan huomioon myös arktisen neuvoston toiminnassa. Yritykset pääsevät näin vaikuttamaan arktisen alueen kestävään kehitykseen, nostamaan cleantech-teknologian ja korkean turvallisuustason ratkaisujen profiilia ja luomaan kestäviä kansainvälisiä liikesuhteita globaalien jättiyritysten rinnalla.

Työtä koordinoi Gaia Consulting Oy Team Arctic -yritysten ohjauksessa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Meriteollisuus ry ja Team Finland -verkosto.

Katso myös:


 

Team Arctic vie Suomen arktista osaamista maailmalle
Team Arctic vie Suomen arktista osaamista maailmalle
Team Arctic Finland paketoi suomalaisen arktisen osaamisen neljään kokonaiskonseptiin, jotka ovat avanneet ovia kansainvälisiin suuryrityksiin. Kokonaiskonseptit ovat toimiva tapa viedä osaamista maailmalle, ja moni keskustelu on jo edennyt kaupalliseen vaiheeseen.

Yhdessä Team Arcticin yritykset pystyvät tarjoamaan markkinoilla erottuvan, laajan ja kilpailukykyisen ratkaisujen kirjon erilaisiin vaativiin investointikohteisiin offshore- ja onshore-ympäristöissä sekä infrastruktuurissa. Yritysten yhteistyö on ainutlaatuinen tapa päästä kiinni korkean tason päättäjäkontakteihin ja suuriin kansainvälisiin toimeksiantoihin..

”Kansainvälisiä asiakkaita on kiinnostanut Team Arctic Finlandin vahva erityisosaaminen ja lisäarvo vaativien hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja operoinnissa. Moni tapaaminen näyttää johtavan kohti uusia merkittäviä markkina-avauksia. Keskustelu kansainvälisten suuryritysten kanssa jatkuu hyvin aktiivisena”, sanoo liiketoimintajohtaja Pekka Pokela Gaiasta.

TEAM ARCTICIN TARJOAMAT KOKONAISKONSEPTIT:

 1. Merilogistiikka, laivastot ja erikoisalukset: Konsepti sisältää alussuunnitteluun ja -valmistukseen, logistiikkaan tukeviin toimintoihin, automaatioon, erilaisiin jää- ja sääolosuhteisiin sekä öljyntorjuntaan liittyvät ratkaisut.
 2. Arktiselle alueelle soveltuvat offshore-rakenteet, -teknologiat ja -palvelut: Konsepti sisältää esimerkiksi offshore-rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen sekä tukipalvelut. Lisäksi tarjolla on työterveys- ja turvallisuuspalveluita sekä jää- ja sääolosuhteisiin liittyviä palveluita.
 3. Teolliset satamainfrastruktuurit ja -toiminnot: Konsepti sisältää muun muassa satamien rakentamiseen ja operointiin, laajaan infrastruktuuriin, logistiikkaan, kuljetuksiin sekä jäänmurtamiseen ja sääpalveluihin liittyviä ratkaisuja.
 4. Offshore tuulivoimamoduulit ja -toiminnot: Konsepti kattaa voimaloiden rakenteiden suunnittelun, rakentamisen ja asennuksen, erikoisalukset offshore tuulivoimaloiden rakentamiseen ja ylläpitoon, merellä suoritettavat työt, työterveys- ja turvallisuuspalvelut sekä sää- ja jääpalvelut.

Team Arctic Finland on 12 merkittävän suomalaisyrityksen yhteistyöryhmä. Team Arctic -ryhmän hankkeessa ovat 2016-2017 mukana seuraavat yritykset ja organisaatiot:

 • ABB Marine and Ports
 • Aker Arctic Technology
 • Arctech
 • Arctia
 • Terramare
 • ESL Shipping
 • Finnish Institute of Occupational Health
 • Finnish Meteorological Institute
 • Lamor Corporation
 • Technip Offshore Finland
 • Wärtsilä
 • YIT

 

  Yhteystiedot
  Yhteystiedot
  Team Arctic In English
  We know the Extreme – solving global challenges with Arctic knowhow for your success
  Team Arctic Finland is a dedicated group of companies with strong arctic competencies, advanced products and services. Team Arctic Finland is committed in providing sustainable solutions with maximum reliability, safety, quality and operational efficiency. A solid and proven track-record and credible references make Team Arctic Finland an ideal partner to improve the investment and sustainability performance in extreme and challenging conditions. Combined revenues of Team Arctic Finland companies is around15 billion EUR.

  Team Arctic Finland’s deliveries and know-how are combined into four total solution concepts that reflect customer needs and applications in  extreme conditions. Total solution concepts are designed to solve several challenges in an integrated manner to result an optimal solution for investors and leading turnkey contractors. They combine best engineering competencies, services and products in several sectors into one turnkey deliveries. These deliveries are valid in extreme conditions and in all stages of  investment projects including planning, construction and operations support.

  TEAM ARCTIC CREATES NEW BUSINESS OPPORTUNITIES FOR FINNISH COMPANIES

  Finnish companies need cooperation and visible international marketing of their  high-class expertise and sustainable products and services.

  Team Arctic Finland is a cooperation model that concentrates on creating new business opportunities in the Arctic and extreme  environments. Team Arctic Finland  consists of 12 large companies and expert organisations and is coordinated by Gaia Consulting in close cooperation with the Association of the Finnish Maritime Industries. Team Arctic Finland has gained a lot of interest among companies and is open to new cooperation possibilities and innovative initiatives.

  Team Arctic Finland concentrates on developing concrete concepts and studies for international investors and corporations that are responsible for projects in arctic and extreme conditions.

  Team Arctic’s value to clients lies in the fact that its members can together offer an extremely wide selection of technologies, products, solution sand services and thus solve simultaneously several challenging problems for clients. The broad spectrum of references reflects the vast, joint experience, too, and emphasizes the competitive edge of Team Arctic Finland as a whole.

   “The big investment projects are in the hands of  various international investors. In Finland e need a different, unique way of cooperating and combining the best technology into integrated and innovative solutions. Companies need business partners, resources for seeking business opportunities and an efficient approach. We are able to offer sustainable, advanced solutions – that is our responsibility but also our chance of standing out,” says Business Director Pekka Pokela from Gaia Consulting.

  Team Arctic Finland consists of ABB Marine and Ports, Aker Arctic Technology, Arctech, Arctia, Terramare, ESL Shipping, Finnish Institute of Occupational Health, Finnish Meteorological Institute, Lamor Corporation, Technip Offshore Finland, Wärtsilä and YIT.

  MORE INFORMATION:

  LiiteKoko
  PDF icon Team Arctic Presentation2.35 MB