Leiritulet - kasvun yhteisöt

Teknologiateollisuuden leiritulet ovat jäsenyritystemme yhteisiä kasvua vauhdittavia hankkeita ja vertaisyhteisöjä. 

Suomalaisen teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä kilpailussa.  Menestystä ei saavuteta ilman osaavia ihmisiä. Teknologia-alan yrityksiä koskettavia kasvun teemoja ovat esimerkiksi tekoäly, kiertotalous, kansainvälinen b2b-myynti ja osaamisen varmistaminen.

Globaali kilpailukyky edellyttää uudistumista ja halua menestyä.

  • Kasvuryhmä on kasvuhaluisten keskisuurten suomalaisyritysten liike, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi.
  • Teknologiateollisuuden alueelliset Kasvuverkostot vahvistavat teknologiayritysten kasvukykyä eri puolella Suomea. Kasvuverkostoissa hyödynnetään Kasvuryhmän vertaisverkoston ja -sparrauksen periaatetta pk-yritysten omistajien ja johtajien kanssa. Kasvuverkostojen toiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana  Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa kasvun teemailloilla. Vuoden 2018 aikana toiminta syvenee konkreettisen kasvun tukemiseksi pienryhmissä. 
  • Myynnin koulutusohjelman pilotti "Miksi puhelin ei soi" järjestetään keväällä 2018 pk-yrityksille.

Digitalisaatio on globaali megatrendi. Suomenkin talouden kasvumahdollisuudet liittyvät pitkälti digitalisaatioon.

Kestävä kasvu on suomalaisen teknologiateollisuuden tavoitteena. Suomi on maailman edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian käytössä. 

  • Vuonna 2018 käynnistyy valmistavalle teollisuudelle suunnattu Sitran ja Teknologiateollisuuden Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen -ohjelma, joka keskittyy kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kehittämiseen. 
  • Teknologiateollisuuden tukema Upright Project rakentaa tekoälypohjaista ratkaisua yritysten nettovaikutuksen mittaamiseen. 

Osaavat ihmiset ovat kaiken menestyksen takana. Teknologiateollisuus tarvitsee kymmeniätuhansia uusia osaajia tulevien vuosien aikana. 

  • MyTech-ohjelma tarjoaa yläkoulujen ja lukioiden opettajille valmiiksi konseptoidun  ilmiöoppimisen mallin, jossa valittuun teemaan – kiertotalous ja ilmastonmuutos, terveys- ja hyvinvointi tai tulevaisuuden elinympäristö – syvennytään toiminnallisella opintokäynnillä korkeakoulussa ja yrityksessä. MyTech Skills tarjoaa verkoston ammattioppilaitosten ja yritysten väliselle yhteistyölle. MyTech.fi:hin on koottu valintojen tueksi tietoa: sieltä löytyy nuorten osaajien ura- ja opiskelutarinoita sekä teknologiateollisuuden yritysten kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. 
  • Women in Techin tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle ja herättää keskustelua opiskeluun, ammattiin ja uraan liittyvistä valinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
  • Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen.

Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen