Ammattikorkeakoulut työelämälähtöisiksi

Yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kannalta henkilöstön osaaminen on avainasemassa. Osaamistarpeet on huomioitava opetuksen sisällönsuunnittelussa sekä oppilaitosten päätöksenteossa työpaikkojen turvaamiseksi.

Teknologiateollisuuden tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä, erityisesti pk-yritysten kanssa.

Yritysyhteistyö ammattikorkeakoulujen kilpailuvaltti

  • Projektiluontoisessa oppimisessa, työharjoitteluissa ja kesätöissä opiskelija oppii sekä työssä vaadittavat taidot käytännönläheisesti että soveltamaan saamaansa teoreettista tietoa.
  • Vastavalmistuneilla paremmat edellytykset omaksua työelämän kulttuuri ja säännöt työkokemuksen myötä.
  • Koulutus pysyy työelämän osaamistarpeiden mukaisena.
  • Paikallisten yritysten tarpeet tulee huomioiduksi opetuksen sisällönsuunnittelussa sekä oppilaitosten päätöksenteossa.
  • Opetukseen ja oppimiseen voi kytkeä myös yritystä hyödyntävää TKI-toimintaa.
  • Uuusien toimintamallien avulla osaajien saatavuus voidaan varmistaa harvenevassa kouluverkostossa.

Harjoittelusta ja projektilähtöisestä oppimisesta hyötyä opiskelijalle ja yritykselle

AMK -yhteistyö mahdollistaa verkostoitumisen myös yritysten kesken. Esimerkiksi yhteiset kehitysprojektit koskien kilpailukyvyn kannalta keskeisiä kyvykkyyksiä ja osaamisia: tietotekniikka ja tuottavuus, energiatehokkuus jne.

Lisätietoja:

Anne Ahkola-Lehtinen, asiantuntija, Kasvu ja uudistuminen

Mervi Karikorpi, innovaatiojohtaja, Elinkeinopolitiikka

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi