Suomi elää osaamisesta

Osaaminen, innovaatiokyky ja ketteryys pitävät Suomen kilpailukykyisenä maailmalla.

Teknologiayrityksillä on tahto ja taito innovoida ja kehittyä. Tuotekehitys, kasvu sekä uusien markkinoiden, tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen on mahdollista, jos yrityksillä on käytettävissään oikeanlaista osaamista ja riittävästi osaajia. 

Tuoreen selvityksen mukaan teknologiateollisuus tarvitsee alalle yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Pelkästään digitalisaation, tekoälyn ja data-analytiikan osaajia tarvitaan tulevien neljän vuoden aikana noin 11 400. 

Henkilöstömäärän ja osaajatarpeen arvioidaan kasvavan kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla, erityisesti pk-yrityksissä. Rekrytointitarpeesta 60 % kohdistuu korkeakoulutettuihin ja 40 % ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin tai muuten ammattitaidon hankkineisiin. Uudistuvassa teknologiateollisuudessa tarvitaan monenlaista osaamista ja osaajia. Jotta osaamisesta saataisiin kasvua ja työllisyyttä, tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä yhteistyötä yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten välillä. 

Teknologiateollisuuteen tulevaisuuden tekijöitä

Teknologiateollisuus ry ja sen jäsenyritykset tekevät monipuolista yhteistyötä koulutusjärjestelmän kanssa varmistaakseen, että koulutustarjonnassa ymmärretään yritysten osaamistarpeet ja että nuoret pääsevät kiinni työelämään. Teknologiateollisuus osallistuu myös uudistuvan suomalaisen koulun ja koulu-yritysyhteistyön kehittämiseen.

Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja teknologiayritykset osallistuivat noin 140 miljoonan euron lahjoituksella kahden säätiöyliopiston, Aalto-yliopiston ja TTY:n, pääomittamiseen 2010-luvun alussa. Vuonna 2015 Teknologiateollisuus lahjoitti neljälle tekniikan yliopistolle yhteensä 11 miljoonaa. 100-vuotissäätiö myöntää vuosittain avustuksia innovaatio- ja osaamisympäristöä uudistaviin avauksiin.

Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen
Mervi Karikorpi, innovaatiojohtaja, Elinkeinopolitiikka

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi